Rechtsbescherming in het douanerecht

Op 13 februari 2023 namen de directeur-generaal van de Douane en de inspecteur-generaal van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane het boek ‘rechtsbescherming in het douanerecht’ van Bart Boersma in ontvangst.

In dit boek beschrijft Bart de vele uiteenlopende mogelijkheden die het douanerecht biedt om een beslissing van de Douane te betwisten. Zo is een bezwaarprocedure bij de Douane mogelijk, beroepsprocedures tot en met de Hoge Raad of zelfs bij het Hof van Justitie, maar ook een verzoek om wijziging van de aangifte of het tenietgaan van de douaneschuld, toepassing van het vertrouwensbeginsel of toepassing van billijkheid.

Toch blijken deze mogelijkheden in de praktijk vaak geen effectieve en reële rechtsbescherming te bieden. Aan de hand van de ervaring van 20 jaar procederen in het douanerecht, de jurisprudentie en de praktijk beschrijft Bart hoe de rechtsbescherming in het douanerecht – in het bijzonder in Nederland – er anno 2023 voor staat. Met als doel om gemotiveerde conclusies te kunnen trekken en handreikingen te kunnen geven om de positie van de rechtszoekende te verbeteren. En in de hoop dat we over een aantal jaren kunnen concluderen dat die positie aanzienlijk is verbeterd en een rechtszoekende wél een reëel perspectief heeft.

Wilt u het boek bestellen? Dan mag u eerst EUR 45 doneren via geef.nl, want de opbrengst van dit boek gaat naar drie goede doelen (Cliniclowns, Kika en Noordzeeziekte). Daarna stuurt u een mail naar info@customsknowledge.nl (vermeld naam, adres en woonplaats) en wordt het boek direct toegestuurd.

Al een sneak preview? Klik dan hier.