ITA2: Afschaffing invoerrechten op nog meer technologieproducten

Per 1 juli 2016 worden invoerrechten verlaagd op een groot aantal technologieproducten.
Door Theo
24 september 2019
Theo

Invoerrechten  kunnen  op  diverse  manieren  worden  verlaagd. Bijvoorbeeld  door een  preferentieel  tarief,  een  schorsing  of bijzondere bestemming. Periodiek worden invoerrechten echter ook autonoom verlaagd of zelfs gereduceerd tot nul. Dat is per 1 juli 2016 ook het geval voor een groot aantal technologieproducten.

Achtergrond van ITA

The Information Technology Agreement (ITA) –ofwel de Ministeriële Verklaring inzake de handel in informatietechnologieproducten –werd gesloten in 1996 tijdens de ministeriële conferentie in Singapore. In dit handelsakkoord kwamen 29 lidstaten van de World Trade Organization (WTO) overeen om de invoerrechten te consolideren en af te schaffenop basis van het beginsel van het meest voordelige land op gebied van informatietechnologieproducten (IT-producten).

In totaal zal de Europese Unie naar verwachting 1,5 miljard euro aan rechten verliezen.

Concreet betekent dit, dat de ITA invoerrechten elimineert op een groot aantal IT/elektronische producten die worden ingevoerd vanuit derde landen, bijvoorbeeld China, VS en Japan. Momenteel telt de ITA 82 deelnemende landen, daarom is de ITA niet alleen interessant voor importeurs, maar ook voor exporteurs. Deze 82 landen vertegenwoordigen ongeveer 97% van de handel in de technologiesector.

Waarom ITA2?

In de ITA van 1996 zijn ongeveer 200 GS-codes vastgelegd voor producten waarover geen invoerrechten hoeven te worden afgedragen. In de afgelopen 20 jaar dat de ITA van toepassing is, heeft het gezorgd voor een verviervoudiging in de handel van IT-producten. In deze 20 jaar heeft de technologie echter zulke grote stappen gemaakt ten opzichte van het toepassingsgebied van de ‘oude’ ITA, dat aanpassing en uitbreiding van het verdrag noodzakelijk is gebleken.

Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van High-Definition (HD), 4k (hoge resolutie) en Blu-ray. Deze veranderingen hebben de afgelopen 20 jaar zo’n grote ontwikkeling doorgemaakt dat de lijst van 1996 dringend geactualiseerd moest worden. In 2012 werd daarom het ITA-voorstel tot uitbreiding van de lijst ingediend door verschillende landen. Het voorstel werd in 2015 door de WTO goedgekeurd. Hierdoor kon het oude verdrag uitgebreid c.q. aangevuld worden met 201 nieuwe omschrijvingen van IT-producten.

Inwerkingtreding per 1 juli 2016

De verklaring (ITA2) betreffende de uitbreiding van de ITA treedt per 1 juli 2016 in werking. Dit blijkt inmiddels uit het Besluit van de Raad (EU) 2016/971 van 17 juni 2016. Hierin is vastgelegd dat de verklaring betreffende de uitbreiding van de ITA en de lijsten die overeenkomstig punt 5 daarvan zijn ingediend, namens de Europese Unie worden goedgekeurd.Overigens betekent de inwerkingtreding vanaf 1 juli 2016 nog niet dat de rechten voor alle producten direct tot nul worden gereduceerd. Er vindt een afbouw plaats. In totaal zal de Europese Unie naar verwachting 1,5 miljard euro aan rechten verliezen. Dit verlies zal echter worden gespreid over 7 jaar. De laagste rechten zullen worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, dat is 25% van de totale waarde van de rechten. Na 3 jaar zal meer dan 60% van de rechten zijn afgeschaft, de rest binnen 7 jaar.

In de praktijk zal de eerste grote tariefverlaging dus plaatsvinden op 1 juli 2016, de tweede op 1 juli 2017 en de derde tariefverlaging op 1 juli 2018.

Gevolgen voor de Gecombineerde Nomenclatuur

Welke producten betreft het nu eigenlijk precies en wat is nu de tariefreductie per 1 juli 2016? Op die vraag kunnen we inmiddels volledig en definitief antwoord geven. Op 28 juni 2016 is immers Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047gepubliceerd waarin specifiek is vastgelegd hoe de Gecombineerde Nomenclatuur met ingang van 1 juli 2016 is gewijzigd. Concreet is een nieuwe bijlage toegevoegd waarin de producten zijn opgenomen waarvoor de ‘rechtenvrije behandeling’ kan worden toegepast. Per GN-code en soms zelfs in een voetnoot ‘onder de goederencode’ wordt vermeld wat het invoerrecht per 1 juli 2016 is.

De verlagingen gelden niet voor alle producten die worden ingedeeld onder de GS-codes die genoemd zijn in de lijst (ITA2).

Belang voor importeur, exporteur of producent

Bent u importeur, exporteur of producent en hebben uw bedrijfsactiviteiten raakvlakken met de IT sector, dan is het raadzaam om vast te stellen of de producten uit uw assortiment mogelijk onder de uitbreiding van ITA2 vallen. Dit kan namelijk betekenen datu vanaf 1 juli 2016 geen of minder invoerrechten over deze producten hoeft te betalen. Daarbij is wel van belang dat, anders dan het lijkt, de verlagingen niet gelden voor alle producten die worden ingedeeld onder de GS-codes die genoemd zijn in de lijst (ITA2). In een groot aantal gevallen zijn per GS-code uitzonderingen opgenomen. Deze GS-codes zijn gekenmerkt door een ‘ex’. Uitsluitend de met name genoemde producten komen dus voor een verlaging in aanmerking. Voor andere onder dezelfde GS-code in te delen producten geldt de verlaging dan niet.

Dit betekent dat het raadzaam is om niet achteloos blind te varen op de GS-codes in de nieuwe ITA2, maar kritisch te kijken voor welke producten de verlaging wel of niet van toepassing is.

Overigens is ook opvallend dat geen rechtstreeks beroep kan worden gedaan op de internationale afspraken. Dat blijkt expliciet uit artikel 4 van het hiervoor genoemde Besluit. Hierin is vermeld dat de regels rondom de uitbreiding van de ITA niet aldus mogen worden uitgelegd, dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevatten, die rechtstreeks bij rechterlijke instanties van de Europese Unie of van een lidstaat kunnen worden ingeroepen.

Welke producten vallen onder ITA2

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de producten die onder ITA2 vallen.

 • Video camera’s en onderdelen
 • Modems en Routers
 • MP3/MP4 spelers, radio’s en onderdelen
 • DVD, HD en Blu-ray spelers en onderdelen
 • Hoofdtelefoons, speakers, versterkers, oordopjes, microfoons en onderdelen
 • Medische apparatuur en onderdelen
 • Video spelletjes en game consoles
 • Multi printers/scanners
 • Afstandsbedieningen
 • Radar toestellen en onderdelen
 • Geheugens
 • Schakel materiaal/elektronische beveiligingen
 • Smartcards/pinpassen
 • Microscopen, kompassen en instrumenten voor de lucht- of ruimtevaart
 • Lasers en onderdelen
 • Meet- en analysetoestellen.

De hiervoor genoemde lijst is niet limitatief. Om vast te stellen of specifieke producten onder de werking van de verklaring ITA2 vallen, moet de lijst in de verklaring worden geraadpleegd.

Meer informatie

Customs Knowledge adviseert en helptu graag en professioneel om de kans op onregelmatigheden te verminderen. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bram van Breukelen (bram.vanbreukelen@customsknowledge.nl) of Theo Jonker (theo.jonker@customsknowledge.nl).

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.