Omzetten van douanevergunningen naar het EU Trader Portal

Sinds enige tijd moeten bepaalde douanevergunningen worden aangevraagd in het EU Trader Portal. Vanaf 1 september 2020 geldt dat bijvoorbeeld ook voor de vergunning inschrijving in de administratie van de aangever (EIR). Met deze vergunning mag u goederen plaatsen onder de douaneregelingen ‘Tijdelijke invoer (TI)’, ‘Actieve veredeling”, ‘In het vrije verkeer brengen’, ‘Bijzondere bestemming’, ‘Douane-entrepot of ‘(Weder)uitvoer of Passieve veredeling’ door ze in te schrijven in uw administratie. U hoeft de goederen dan niet aan te brengen bij de Douane.
Door Bram
10 december 2020
Bram

Bent u op dit moment in het bezit van een dergelijke vergunning dan zet de Douane deze vergunningen over naar dit Portal. Om dit te kunnen doen zal de Douane enerzijds zelf informatie uit de bestaande vergunningen overnemen, anderzijds zal de Douane aan de vergunninghouder vragen van belang zijnde informatie door te geven.

Bij de informatie die u zelf door moet geven moet u denken aan de goederencode en de goederenomschrijving.

Heeft u een vergunning actieve veredeling (IPO), passieve veredeling (OPO), bijzondere bestemming (EUD) of tijdelijke invoer (TEA), dan neemt de Douane deze gegevens zelf over uit de bestaande vergunning en zet deze in het Portal. Vooral bij deze vergunningen (denk vooral aan de vergunning actieve veredeling) is het van het grootste belang dat de lijst met codes en goederenomschrijving juist en volledig is. Wij adviseren u dan ook om de lijst met codes en goederenomschrijvingen te controleren op het moment dat de vergunning is opgenomen in het Portal.

Voor de oude vergunning GPA geldt dat de Douane de codes omzet, maar wordt de vergunninghouder zelf ook in de gelegenheid gesteld om de lijst met codes en goederenomschrijvingen aan te leveren. Maakt u daarvan gebruik, zorgt u dan dat deze lijst correct is. Het belang is groot. Neem contact op met uw klantmanager om afspraken te maken over de manier waarop deze lijst kan worden aangeleverd.

Voor de vergunning plaatsing onder de regeling douane-entrepot CWP) geldt dat de informatie afkomstig kan zijn van beschikbare gegevens zoals bijvoorbeeld invoeraangiften. Ook hier een voorkeur voor het zelf vaststellen van de lijst en met de Douane afspraken te maken over de aanlevering van deze lijst.

In tegenstelling tot de informatie die momenteel mogelijk in uw vergunning is opgenomen, wordt in het Portal de GS-post opgenomen. Dus de eerste vier posities. Dit betekent dat u mogelijk een nieuwe lijst moet samenstellen. Kijkt u vooral goed dat u geen codes mist.

Door het opnemen van de GS-post kunnen beschrijvingen wijzigen. Let er op dat u een beschrijving hanteert die voldoet aan de voorwaarde. Voor de omschrijving gebruikt u de handelsbenaming of de technische omschrijving die zodanig duidelijk moet zijn dat een relatie tot de post die u vermeld kan worden gemaakt.

Heeft u hulp nodig bij het samenstellen van deze lijst of heeft u behoefte aan een second opinion, aarzel dan niet, maar neem contact met ons op.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.