Tymo Mulder

Financiële administratie

"Durven te doen is beter dan denken dat je het niet kunt"

Tymo is bij Customs Knowledge begonnen als stagiair tijdens zijn studie Bedrijfsadministratie MBO4 aan het Friesland College te Heerenveen. Sinds april 2021 is hij in dienst getreden als Junior Administratief medewerker op onze afdeling financiële administratie. Tymo heeft de Noordzeeziekte en is daardoor rolstoelgebonden. Door zijn beperking heeft hij geleerd om op een andere manier tegen dingen aan te kijken. Dat is een groot pluspunt. Tymo is een geduldig persoon die snel dingen op kan pakken.

Tymo woont in Heerenveen. In zijn vrije tijd kijkt hij graag naar Netflix, zit hij achter de computer of luistert naar muziek. In het weekend vindt hij het leuk om zijn hulphond Cooper te trainen en met hem uit te gaan.

Nederlandse Orde van Advocaten Nederlandse Vereniging van Advocaten - Belastingkundigen Register Belastingadviseurs