Brexit

De Brexit is al een tijd werkelijkheid geworden. Met ingang van 1 januari 2021 gelden diverse formaliteiten, maar bepaalde maatregelen hebben een latere ingangsdatum. Een voorbeeld hiervan zijn de controles en formaliteiten op bepaalde fytosanitaire of veterinaire producten die in het Verenigd Koninkrijk pas later worden geïmplementeerd. Ook merken bedrijven soms pas na een tijd wat de gevolgen van de Brexit zijn. Zo worden veel fouten gemaakt met oorsprongsverklaringen en lijkt het erop dat de Douane – aan beide kanten – de eerste maanden nog niet veel heeft gecontroleerd. Het is dus van belang dat u precies weet hoe het zit en de juiste dingen doet.

Op 24 december 2020 is een akkoord gesloten tussen het VK en de EU. Het Brexit-akkoord telt vele pagina’s – namelijk 1.449 pagina’s – en is ook op 31 december 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De inhoud van het Brexit-akkoord is inmiddels in alle EU-talen vertaald en kan worden geraadpleegd via de volgende website. De Nederlandstalige versie is hier te vinden.

Voor wat betreft douanegerelateerde onderwerpen is uiteraard het meest belangrijke punt dat er geen invoerrechten worden geheven op goederen ‘van oorsprong’. Dat betekent echter nog niet dat iedereen achterover kan leunen. Integendeel, van groot belang is om steeds de oorsprong aan te kunnen tonen. Enerzijds gelden ‘oude en vertrouwde’ hoofdregels, maar handelen op de automatische piloot leidt ongetwijfeld tot problemen. Het Brexit-akkoord kent nog veel meer interessante bepalingen. In onze publicatie zijn de ins en outs opgenomen.

Geen invoerrechten – oorsprong is van groot belang

Binnen het verkeer tussen de EU en het VK geldt in beginsel een verbod op het heffen van invoerrechten en uitvoerrechten. Dit verbod geldt echter uitsluitend voor goederen die ‘van oorsprong’ zijn. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde waar een groot aantal bepalingen aan is gewijd.

Om gebruik te maken van de vrijstelling – bij invoer in de EU – moet het product de preferentiële oorsprong Verenigd Koninkrijk hebben. In het Brexit-akkoord zijn hierover specifieke bepalingen opgenomen. Deze gelden alleen voor de preferentiële oorsprong en niet op de oorsprong ter bepaling van antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsonderzoeken en -maatregelen.

Evenals in andere oorsprongsprotocollen, zijn in het Brexit-akkoord de vaste oorsprongsonderwerpen opgenomen, zoals de algemene vereisten om voor oorsprong in aanmerking te kunnen komen, cumulatie van oorsprong, volledig verkregen producten en ontoereikende productie (in andere protocollen meestal aangeduid als ontoereikende bewerking). In het oog springend is de manier waarop een beroep kan worden gedaan op een preferentiële tariefbehandeling. Dit is mogelijk op basis van een door de exporteur opgesteld attest van oorsprong, waaruit blijkt dat het product van oorsprong is, maar ook op basis van de aan de importeur bekende informatie dat het product van oorsprong is. Dat lijkt nogal vrijblijvend, maar er zijn nog wel nadere voorwaarden aan verbonden.

Als een product niet volledig in één of beide partijen is verkregen (normaal ook aangeduid als ‘geheel en al verkregen’) dan gelden specifieke voorwaarden voor de niet van oorsprong zijnde materialen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het product waarvan de oorsprong moet worden vastgesteld. Voor alle soorten producten – hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 97 van het geharmoniseerd systeem – zijn de productspecifieke oorsprongsregels opgenomen in de bijlage ‘Productspecifieke oorsprongsregels’ en in bijlage ‘Aantekeningen bij de productspecifieke oorsprongsregels’ is een toelichting opgenomen.

We merken dat bedrijven veel uitdagingen ervaren met het vaststellen van de juiste oorsprong. Dat is al helemaal het geval bij goederen die vanuit de EU naar het VK gaan en vervolgens weer terug komen. Een veel gehoorde opmerking is dat het toch niet zo kan zijn dat dan douanerechten moeten worden betaald. De waarheid is echter veelal hard en duidelijk. De Brexit heeft nu eenmaal gevolgen en die kunnen zijn zeker op dit gebied groot zijn. Uiteraard kunnen we u graag verder adviseren ingeval u een specifieke vraag heeft. Zo kan de regeling terugkerende goederen mogelijk een oplossing vormen. Maar ook hierna kleven voorwaarden.

Veterinaire en fytosanitaire controles

Door de Brexit gelden bij invoer in de EU en het VK alsook bij uitvoer veterinaire en fytosanitaire maatregelen. In het Brexit-akkoord wordt dit aangeduid met sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Hoewel hier in het Brexit-akkoord een separaat hoofdstuk aan is gewijd – hoofdstuk 3. Sanitaire en fytosanitaire maatregelen – zijn er weinig vrijstellingen op dit gebied. Onverkort geldt vanaf 1 januari 2021 een veelheid aan regels, zowel in de EU als het VK.

Óf en welke regels en formaliteiten van toepassing zijn, is voornamelijk afhankelijk van het soort product. Het moge duidelijk zijn dat bij de invoer van levend vee of vlees, vergaande veterinaire maatregelen gelden. Maar bij samengestelde producten, bijvoorbeeld bouillonpoeder, is dat minder evident. Daarom gelden gedetailleerde en specifieke regels om vast te stellen of een product aan controles en formaliteiten onderhevig is. Als u meer wil weten of uw producten als zodanig kwalificeren, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

De formaliteiten bij invoer in de EU gelden per direct, ofwel per 1 januari 2021. Bij de invoer in het VK is gekozen voor een gefaseerde implementatie. De oorspronkelijke tijdstippen (na 1 januari 2021), namelijk per 1 april en 1 juli 2021 zijn inmiddels uitgesteld. Aanvankelijk zouden per 1 oktober 2021 nieuwe maatregelen in het Verenigd Koninkrijk gelden voor dierlijke en plantaardige producten. Deze maatregelen zijn uitgesteld naar 1 januari 2022.

Daarnaast worden fytosanitaire certificaten en fysieke controles op bepaalde goederen bij een inspectiepost uitgevoerd per 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022. Ook worden safety and security declarations verplicht per 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022.

Uitstel van de maatregelen betekent natuurlijk niet afstel. Maar het geeft u wel extra ruimte om nog beter voor te bereiden. Wilt u weten welke maatregelen voor uw producten gelden per 1 januari 2022? Neem gerust contact met ons op!

Publicaties

Brexit-akkoord – een korte inleiding

Op 24 december 2020 is een akkoord gesloten tussen het VK en de EU. Het Brexit-akkoord telt vele pagina’s – namelijk 1.449 pagina’s – en is ook op 31 december 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Meer...
Alle publicaties