Vergunningen & douaneplanning

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Zelfs wanneer er (hoge) invoerbelastingen van toepassing zijn, wil dat niet zeggen dat u deze invoerrechten ook altijd verschuldigd bent. Er bestaan namelijk diverse mogelijkheden om de betaling van deze rechten te “plannen”. Dit kunt u doen door het aanvragen van vergunningen voor douaneregelingen. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid van tijdelijke invoer. Bij deze vergunning is het mogelijk om goederen tijdelijk binnen de EU te importeren, om ze bijvoorbeeld hier te gebruiken of tentoon te stellen en daarna weer uit te voeren zonder of met gedeeltelijke betaling van invoerrechten.

Naast douanevergunningen bestaan er accijnsvergunningen en import- en exportvergunningen.

Publicaties

Fusies en overnames: overdracht van douanevergunningen

Of het economisch goed of slecht gaat, fusies en overnames zijn van alle tijden. Zo’n fusie of overname heeft dan niet alleen bedrijfseconomische en juridische impact, maar ook de douane- en accijnsorganisatie verandert vaak. Werkzaamheden en procedures worden misschien niet anders, maar douanevergunningen, registraties en toelatingen moeten wel worden aangepast. Een tijdige en gestructureerde aanpak is nodig om vertraging bij een fusie of overname te voorkomen. Aan de hand van een casus lichten wij een succesvolle aanpak toe.

Meer...

Maandkrediet: risico voor douane-expediteur

Veel bedrijven die zich bezig houden met in- en uitvoer maken gebruik van douane-expediteurs. Hiervoor worden vertegenwoordigingsovereenkomsten afgesloten. De douane-expediteur doet dit om niet voor een douaneschuld te worden aangesproken. In juli 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan waarbij de expediteur niet op basis van het douanerecht wordt aangesproken om een douaneschuld te voldoen, maar op basis van civielrechtelijke gronden. Hoe dit precies zit, leest u hierna.

Meer...

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger.

Meer...

Douanevervoer: wat is nu nog een onttrekking aan douanetoezicht?

Wat nu als de vervoerstermijn wordt overschreden. Is er dan sprake van een onttrekking of van het niet voldoen aan bijzondere verplichtingen? In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK Zollagentur.

Meer...

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Meer...

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

U ontvangt van de Douane een navorderingsaanslag, omdat u de waarde en hoeveelheid van de vergunning heeft overschreden, is dit terecht?

Meer...

Tariefschorsingen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019

Maak gebruik van een tariefschorsing, in dat geval betaalt u geen douanerechten. In dit artikel werpen we een blik op de mogelijke tariefschorsingen vanaf 1 juli 2018 en 1 januari 2019.

Meer...