Classificatie

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Bij het doen van een aangifte is het vereist om  een goederencode te vermelden. Met deze unieke code identificeert u de goederen. Aan de hand van deze code kan de Douane bijvoorbeeld vaststellen hoeveel invoerrecht u moet betalen, of u recht heeft op een tariefpreferentie en welke formaliteiten u moet vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen van een invoer- of een uitvoervergunning.

Om te weten welke heffingen en formaliteiten van toepassing zijn, is het noodzakelijk om de goederencode vast te stellen. Dat lijkt gemakkelijk. Met behulp van het gebruikstarief, gratis ter beschikking gesteld door de Nederlandse Douane of bijvoorbeeld In- en uitvoer.nl of Taric-support maakt u een keuze uit ongeveer 1.250 verschillende posten. Vervolgens maakt u een keuze uit een aantal mogelijke onderverdelingen en de klus is geklaard.

Zo gemakkelijk is het echter in de praktijk meestal niet. Het vaststellen van de juiste code (GS-, GN-, taric- of goederencode) is specialistenwerk. Op de eerste plaats moet u op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Denk hierbij aan indelingsregels, maar ook aan de GS- en GN-toelichting die – zo blijkt uit rechtspraak – een belangrijke rol spelen bij de indeling. Denk hierbij ook aan de beslissingen die in Brussel worden genomen op het terrein van de classificatie. Deze beslissingen hebben vaak invloed op de code die moet worden vastgesteld. Verder zijn er een groot aantal uitspraken op dit gebied gedaan door de Rechtbank Noord Holland , het Gerechtshof in Amsterdam of de Hoge Raad. Van die uitspraken moet u op de hoogte zijn om een juiste beslissing te kunnen nemen. Ook het Hof van Justitie in Luxemburg beslist regelmatig inzake geschillen over het indelen van goederen. Het is handig als u ook daar kennis van heeft.

Naast wet- en regelgeving en jurisprudentie is ook warenkennis essentieel. Kent u de technische specificaties? Weet u hoe een bepaald goed is gemaakt? Bent u bekend met het gebruik en de functies? Wilt u de juiste code vaststellen dan is deze informatie allemaal noodzakelijk.

Het risico dat goederen niet juist worden ingedeeld, is daardoor groot. Het gevolg is dat u mogelijk teveel of te weinig invoerrecht betaalt of dat u niet de juiste formaliteiten vervult. Dit betekent ook in alle gevallen dat u een onjuiste aangifte doet. Wij maken graag een afspraak om met u te bespreken hoe u ervoor zorgt dat al uw goederen correct worden ingedeeld.

Publicaties

Rechtszekerheidsbeginsel in het douanerecht

Het heffen van belastingen – ook douanerechten – vindt plaats op grond van wetgeving. De hoogte van het douanerecht volgt uit de oorsprong en de classificatie. De regels hiervoor zijn vastgelegd in onder meer oorsprongsprotocollen respectievelijk de Gecombineerde Nomenclatuur. Als achteraf blijkt dat een te laag bedrag is geheven en een navordering wordt opgelegd, is dat vaak niet omdat de regels onduidelijk zijn, maar is er eenvoudigweg een onjuiste aangifte gedaan. In bepaalde gevallen blijkt echter – achteraf – dat de regels helemaal niet duidelijk waren en dat de aangever dacht een juiste aangifte te hebben gedaan.

Meer...

De classificatie van (onder) delen

Het indelen van delen van een machine, apparaat of een toestel, blijkt moeilijk in de praktijk.

Meer...

BTI aanvragen. Eenvoudig toch?

Een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?

Meer...

Het opstellen van een artikelstambestand

De totstandkoming van het artikelstambestand.

Meer...

Verlengd gebruik van een Bindende Tariefinlichting (BTI) na het intrekken daarvan

In dit artikel gaan we dieper in op het intrekken van een BTI en de mogelijkheid deze BTI toch nog even te kunnen gebruiken.

Meer...

Maak optimaal gebruik van het artikelstambestand

Het “artikelstambestand” uitgelicht.

Meer...
Alle publicaties