Classificatie

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

Bij het doen van een aangifte is het vereist om  een goederencode te vermelden. Met deze unieke code identificeert u de goederen. Aan de hand van deze code kan de Douane bijvoorbeeld vaststellen hoeveel invoerrecht u moet betalen, of u recht heeft op een tariefpreferentie en welke formaliteiten u moet vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen van een invoer- of een uitvoervergunning.

Om te weten welke heffingen en formaliteiten van toepassing zijn, is het noodzakelijk om de goederencode vast te stellen. Dat lijkt gemakkelijk. Met behulp van het gebruikstarief, gratis ter beschikking gesteld door de Nederlandse Douane of bijvoorbeeld In- en uitvoer.nl of Taric-support maakt u een keuze uit ongeveer 1.250 verschillende posten. Vervolgens maakt u een keuze uit een aantal mogelijke onderverdelingen en de klus is geklaard.

Zo gemakkelijk is het echter in de praktijk meestal niet. Het vaststellen van de juiste code (GS-, GN-, taric- of goederencode) is specialistenwerk. Op de eerste plaats moet u op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Denk hierbij aan indelingsregels, maar ook aan de GS- en GN-toelichting die – zo blijkt uit rechtspraak – een belangrijke rol spelen bij de indeling. Denk hierbij ook aan de beslissingen die in Brussel worden genomen op het terrein van de classificatie. Deze beslissingen hebben vaak invloed op de code die moet worden vastgesteld. Verder zijn er een groot aantal uitspraken op dit gebied gedaan door de Rechtbank Noord Holland , het Gerechtshof in Amsterdam of de Hoge Raad. Van die uitspraken moet u op de hoogte zijn om een juiste beslissing te kunnen nemen. Ook het Hof van Justitie in Luxemburg beslist regelmatig inzake geschillen over het indelen van goederen. Het is handig als u ook daar kennis van heeft.

Naast wet- en regelgeving en jurisprudentie is ook warenkennis essentieel. Kent u de technische specificaties? Weet u hoe een bepaald goed is gemaakt? Bent u bekend met het gebruik en de functies? Wilt u de juiste code vaststellen dan is deze informatie allemaal noodzakelijk.

Het risico dat goederen niet juist worden ingedeeld, is daardoor groot. Het gevolg is dat u mogelijk teveel of te weinig invoerrecht betaalt of dat u niet de juiste formaliteiten vervult. Dit betekent ook in alle gevallen dat u een onjuiste aangifte doet. Wij maken graag een afspraak om met u te bespreken hoe u ervoor zorgt dat al uw goederen correct worden ingedeeld.

Onderwerpen

Publicaties

Douane: het belang van een artikelstambestand

Bij de invoer en uitvoer van goederen moet worden vastgesteld welke maatregelen van toepassing zijn. Die maatregelen kunnen zeer verschillend zijn. Zo zijn veelal invoerrechten van toepassing of anti-dumpingheffingen. De hoogte daarvan is steeds afhankelijk van de goederencode. Daarnaast kunnen ook maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van toepassing zijn. Zo gelden soms invoerverboden (op wapens of medicijnen) of moeten aanvullende bescheiden worden overgelegd. In alle gevallen zijn deze maatregelen afhankelijk van de goederencode. Het is dan ook van groot belang dat de juiste goederencode wordt vastgesteld en dat die ook steeds eenvoudig beschikbaar is. Om dat te waarborgen is een artikelstambestand een goed initiatief.

Meer...

Invoer van dierlijk voedsel; is uw risicobeperkende behandeling voldoende?

Regelmatig zien we dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een zending blokkeert omdat het product een dierlijk ingrediënt bevat en niet is voldaan aan de regels. Dat kan uw business niet gebruiken, want uw klant wacht op de zending. Het is soms lastig te achterhalen wat de NVWA exact van u verwacht; kosten, wachttijd en frustratie lopen op.

Meer...

Artificial Intelligence in het classificatielandschap: een vloek of een zegen?

Het huidige digitale tijdperk kent innovatie op innovatie. Ook in het classificatielandschap staat de tijd niet stil. Hoe moeilijk kan het eigenlijk ook zijn, een product voorzien van een 10-cijferige goederencode?

Meer...
Alle publicaties in Classificatie