Goederencode

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

De goederencode is vaak onderwerp van discussie bij het doen van een aangifte. Het komt meer dan regelmatig voor dat de Douane en de importeur het niet eens zijn met de aangegeven code. De goederencode is dan ook vaak een van de te controleren elementen op een aangifte bij een fysieke opname of bij een controle na invoer (CNI).

Het is daarom van groot belang dat u voordat u een aangifte doet zeker weet dat u de juiste code gebruikt. Maakt u gebruik van een vertegenwoordiger, dan moet deze van u een opdracht krijgen voor het doen van de aangifte. Eén van de elementen in die opdracht is de goederencode.

Wilt u de juiste code vaststellen dan is het noodzakelijk dat u beschikt over alle informatie van de goederen die u gaat aangeven. Er wordt van u verwacht dat u zelf de code vaststelt. Daarbij is het verstandig om niet over één nacht ijs te gaan. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de goederen. Maak daarbij gebruik van de medewerkers in uw organisatie die bekend zijn met de specificaties van de goederen. Maak ook gebruik van de kennis van de leverancier. Deze weet als geen ander hoe de goederen zijn gemaakt, welke grondstoffen daarbij zijn gebruikt en wat het goed wel en niet kan.

Praktische tips

1. Informatie verzamelen

Verzamel zoveel mogelijk informatie over de goederen waarvoor u de code vaststelt. Dat kan zijn informatie over de samenstelling, het gebruik, de toepassing, de bedrijfstak waarin het wordt gebruikt enz. Weet u niet precies welke informatie nodig is om tot een juiste indeling te komen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

2. Juiste bronnen

Voor het indelen van goederen moet u beschikken over de regels en dus de juiste bronnen raadplegen. Zorg dat u vooraf vaststelt welke bronnen voor u van belang zijn. Dat kan zijn het door de Douane gratis ter beschikking gestelde gebruikstarief. Maar ook een bron waarvoor u een abonnement moet afsluiten, zoals In- en uitvoer.nl of Taric-support.

3. Artikelstambestand

In veel gevallen is het handig om van goederen die u regelmatig in- of uitvoert een overzicht bij te houden. We noemen dat een artikelstambestand. Dat kan een eenvoudig Excel-bestand zijn, maar dat kan ook geïntegreerd zijn in uw administratie. In zo’n bestand vermeldt u de goederen en de bijhorende code. Wilt u een artikelstambestand opzetten of verbeteren? Wij denken graag met u mee. 

Veelgestelde vragen

Bij een controle door de Douane wordt vastgesteld dat ik een verkeerde code heb gebruikt. De aangifte heb ik laten doen door een douane-expediteur. Wie is nu verantwoordelijk?

Tegenwoordig worden bijna alle aangiften gedaan met toepassing van een volmacht directe vertegenwoordiging (DV). Als u een dergelijke volmacht heeft afgegeven aan uw dienstverlener, bent u verantwoordelijk voor het doen van de aangifte en dus ook indien de aangifte niet goed is.

Ik stel vast dat voor de code die ik heb gebruikt een hoger percentage invoerrecht van toepassing is dan het percentage bij de code die achteraf juist blijkt te zijn. Kan ik hier iets aan doen?

Ja, in een normale situatie kunt u tot drie jaar na de datum van het doen van een aangifte een verzoek tot terugbetaling indienen. Het verschil in invoerrecht tussen de verkeerde code en de juiste code kan worden terugbetaald. Neem voor meer informatie over het indienen van een verzoek tot terugbetaling contact op met een van onze experts.