Product & voedselveiligheid

Bij de invoer en uitvoer van voedsel en consumentenartikelen geldt een scala aan extra voorwaarden en formaliteiten. Denk aan veterinaire of fytosanitaire keuringen, een gezondheidscertificaat of een CE-markering. De handhaving op het gebied van product- en voedselveiligheid is daarbij zeer strikt. De kleinste vergissing kan zeer grote gevolgen hebben, zoals weigering van de goederen in de EU, een recall of vernietiging.

Product- en voedselveiligheid

Er zijn weinig gebieden waarvoor zoveel maatregelen bij invoer en uitvoer gelden als voor voedsel en consumentenartikelen. Naast de douaneaangifte moeten vaak allerlei andere formaliteiten worden voldaan. Denk aan veterinaire of fytosanitaire keuringen, een gezondheidscertificaat of een CE-markering. De handhaving op het gebied van product- en voedselveiligheid is daarbij zeer strikt. De kleinste vergissing kan zeer grote gevolgen hebben. In veel gevallen heeft u vervolgens helaas pech. Maar er zijn ook diverse gevallen waarbij de autoriteiten te rigoureus maatregelen nemen en wij voor u met succes kunnen procederen. Nog beter is het om te voorkomen dat u op dit gebied problemen krijgt. Om hiervoor te zorgen adviseren en trainen we u graag.

Veterinaire en fytosanitaire maatregelen

Bij de invoer van goederen zijn niet alleen fiscale maatregelen van toepassing. Ook niet-fiscale voorwaarden en documenten spelen een rol. De niet-fiscale taken beslaan de taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Daarbij voert de Douane die werkzaamheden veelal in samenwerking met andere partijen uit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is één van de meest belangrijke samenwerkingspartners. Samen met de NVWA ziet de Douane toe op de uitvoering van de vele veterinaire en fytosanitaire maatregelen. Veterinaire maatregelen hebben betrekking op onder meer dieren, vlees en dierlijke producten. De fytosanitaire maatregelen zien op onder meer groenten, fruit, bloemen en planten.

Controle bij invoer

De NVWA voert samen met de Douane vele controles uit. Zij controleert of de juiste documenten worden overgelegd, of er overeenstemming is tussen de goederen en de documentatie en tenslotte of de producten zelf voldoen aan de materiële vereisten. Deze controles – de documenten, overeenstemming en materiële – worden aangeduid als de DOM-controles.

Bij de uitvoering van deze controles gaat het soms fout. Zo kan een document niet op de juiste wijze zijn ingevuld, is soms een verkeerde versie van een document gebruikt of ontbreekt een essentiële vermelding. Dan is het de vraag welk gevolg hieraan wordt verbonden. In veel gevallen vereist de NVWA dan een nieuw origineel document en moeten de goederen derhalve eerst terug. Soms is dat echter niet nodig en kan een andere oplossing worden gevonden. De praktijk leert echter dat de NVWA niet heel flexibel hiermee omspringt. Zeker niet als u hier niet op aandringt.

Ook bij de overeenstemmingscontrole gaat het wel eens fout. Zo kan het ontbreken op de goederen van een klein detail betekenen dat de goederen moeten worden teruggestuurd of worden vernietigd. Maar niet altijd is dit nodig. Zeker niet als de formele zegelprocedure is gevolgd. Maar zelfs dan blijkt – uit de diverse procedures die we voeren en hebben gevoerd – nog wel discussie mogelijk over de uitleg van de wet. We staan u graag bij.

Recall en terughaalacties

Als goederen al zijn ingevoerd, maar later blijkt dat er toch bepaalde gezondheidsrisico’s aan kleven, dan kan het nodig zijn dat deze uit de winkels of uit de logistieke keten worden teruggehaald. Stelt u als ondernemer vast dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan moet u direct een melding doen bij de NVWA en wordt vervolgens vastgesteld welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘recall’. Die recall kan vergaande gevolgen hebben, waarbij het belangrijk is om de ‘goede dingen’ te doen jegens leveranciers en afnemers. Ook bij een recall kunnen we u informeren over de juridische consequenties en valkuilen.

Video: Webinar "Product & voedselveiligheid"

Bekijk hier het webinar "Product & voedselveiligheid". Dit webinar is opgenomen op 13 oktober 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Publicaties

Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

Wat gebeurt er eigenlijk als de Douane goederen aantreft waarvan zij vermoedt dat ze inbreuk maken op merken, octrooien, modellen of andere intellectuele eigendomsrechten? En wat te doen als dit gebeurt?

Meer...

Beschermde planten of dieren invoeren? Denk om - geldige - documentatie!

Bij de invoer van beschermde planten- en diersoorten (of producten hiervan) bestaat een groot scala aan formaliteiten. U dient zich namelijk te houden aan de Wet natuurbescherming, de CITES-regels en de regels uit verschillende Europese verordeningen die betrekking hebben op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. Zo kan het zijn dat u voor de invoer van uw product in het bezit moet zijn van een geldige CITES-invoervergunning of moet u een verklaring van oorsprong overleggen vóórdat u invoert.

Meer...

Controles door de NVWA | procederen tegen de NVWA

Bij de invoer van veterinaire producten, speelt niet alleen de Douane een belangrijke rol, maar ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, ofwel NVWA. Gezamenlijk voeren de NVWA en de Douane de DOM-controle uit, ofwel de documentencontrole, overeenstemmingscontrole en een materiële controle.

Meer...

Verordening markttoezicht en conformiteit van producten in werking

Binnen de Europese Unie vinden we het belangrijk dat geen gevaarlijke producten worden aangeboden. Daarom zijn er steeds meer regels van toepassing. Het is echter ook belangrijk dat de autoriteiten dan iemand kunnen aanwijzen die bijvoorbeeld de goederen van de markt verwijdert of andere maatregelen neemt. Daarom is de Verordening Markttoezicht en Conformiteit van Producten in werking getreden. Deze verordening beoogt het markttoezicht te verbeteren om zodoende te waarborgen dat op de gehele markt van de Unie alleen conforme producten worden aangeboden.

Meer...

Samengestelde producten; gezondheidscertificaat of particuliere verklaring?

Bij de invoer van vlees, vis of bijvoorbeeld melk is een gezondheidscertificaat nodig. Dat is logisch, want dat zijn veterinaire producten. Maar is dat ook het geval voor bouillonpoeder, roomijs of vissticks? Dat zijn namelijk samengestelde producten waarvoor niet alle regels onverkort gelden.

Meer...
Alle publicaties