Aangifte & vertegenwoordiging

Iedereen kan een douaneaangifte indienen, maar toch is het werk voor specialisten. Bij het doen van een douaneaangifte gelden namelijk veel verplichtingen, bijzonderheden en uitzonderingen. Daarom zijn er ook partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd en als vertegenwoordiger optreden; de douane-expediteur. Als achteraf blijkt dat de aangifte onjuist was, ontstaat vaak discussie over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Probeer dit voor te zijn en maak goede afspraken.

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

Iedere dag worden vele douaneaangiften ingediend. Zowel invoer- als uitvoeraangiften, maar ook aangiften voor het plaatsen van goederen onder een bijzondere regeling en aangiften douanevervoer. Aangiften kunnen per transactie of periodiek worden ingediend.

De Douane heeft verschillende systemen voor het indienen van douaneaangiften. Deze systemen worden periodiek vernieuwd. Zo ook het systeem AGS, dat wordt vervangen door DMS (Douaneaangiften Management Systeem). Deze wijziging heeft impact op plaatsings-, invoer- en uitvoeraangiften, maar ook op de geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) en de schriftelijke periodieke aangifte (SPA).

Bij e-commerce-zendingen bestaat een systeem voor een vereenvoudigde aangifte. Vanaf 1 juli 2021 worden e-commerce-aangiften ingediend via DECO.

U kunt zelf aangiften doen, maar u kunt ook aangiften laten doen door een expediteur. Lees hierover meer op onze website onder vertegenwoordiging.

Onderwerpen

Video: Webinar aangifte & vertegenwoordiging

Bekijk hier het webinar "aangifte & vertegenwoordiging". Dit webinar is opgenomen op 10 februari 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Praktische tips

1. GPA gaat verdwijnen: bereid u voor!

De geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA) gaat verdwijnen. De Europese Commissie heeft een nieuwe dataset ontwikkeld. Deze dataset wordt geïmplementeerd in Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Het probleem is dat de dataset van de GPA niet in lijn is met de nieuwe dataset. De GPA gaat daarom per 1 juli 2023 verdwijnen.

Ter vervanging van de GPA zijn er drie scenario’s:

  • De normale aangifteprocedure
  • Inschrijving in de administratie met aanbrengbericht en een aanvullende aangifte
  • Inschrijving in de administratie met ontheffing van aanbrengbericht (ketenregeling), maar wel met het indienen van een aanvullende aangifte

Het eerste scenario komt er – kort gezegd – op neer dat bedrijven via het normale aangiftesysteem aangiften indienen. Bij het tweede en derde scenario schrijven bedrijven de goederen in hun administratie in, sturen al dan niet een aanbrengbericht en dienen binnen tien dagen na de inschrijving in de administratie een aanvullende aangifte in.

Wij begeleiden u graag bij een soepele overgang naar een andere wijze van aangeven.

2. Leg verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid vast

In douaneaangiften worden veel gegevens opgenomen. De goederencode, waarde en oorsprong van de goederen, maar ook de aantallen en gewichten zijn belangrijke elementen in de aangifte. Wanneer u als expediteur optreedt en namens een opdrachtgever aangiften indient, dan krijgt u (een deel van) de gegevens van uw opdrachtgever. Ook wanneer u aangiften op eigen naam en voor eigen rekening indient, heeft u bepaalde gegevens ter beschikking. Wie is verantwoordelijk voor deze gegevens? Wat gebeurt er als de gegevens onjuist zijn?

Zorg ervoor dat u de juiste gegevens beschikbaar heeft. Leg vast of uzelf of uw opdrachtgever de gegevens bewaart. Lees meer hierover op onze website onder vertegenwoordiging.

Publicaties

De douanepraktijk: failliet en door!

Waarschijnlijk bent u als werknemer of ondernemer het liefst bezig met de dagelijkse praktijk. Het sluiten van goede deals, het uitvoeren van de corebusiness op de meest efficiënte wijze en het optimaliseren van de diverse processen. Dit alles met als doel om een bedrijf met continuïteit neer te zetten. Een begrijpelijke keuze, maar let ook op de fundering van uw onderneming. Dat is zeker het geval als het bedrijf douane-activiteiten verricht.

Meer...

Incoterms & Douane: snel gemaakte fouten

De Incoterms zijn leveringsvoorwaarden die de koper en de verkoper met elkaar overeenkomen. De Incoterms worden sinds 1936 wereldwijd gebruikt. Elke 10 jaar worden de Incoterms herzien. In 2020 is dit voor de laatste keer gebeurd. De Incoterms zijn ook van belang in het kader van douane gerelateerde onderwerpen. Zo wordt onder andere aan de hand van de Incoterm afgesproken wie verantwoordelijk is voor de in- en uitvoerformaliteiten. Daarnaast is een deel van de bijtel- en aftrekelementen voor de berekening van de douanewaarde afhankelijk van de Incoterm. In deze bijdrage zijn vijf snel gemaakte fouten beschreven. Doe uw voordeel ermee!

Meer...

Vergunningen en douaneplanning: optimaal gebruik maken van douanewetgeving

Waarom invoerrechten betalen, als het niet hoeft? Het lijkt misschien alsof geen enkele onderneming invoerrechten betaalt als dat niet hoeft, maar niets is minder waar. Sommige ondernemingen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden die de douanewetgeving biedt. Of ze zijn niet zo ingericht dat ze optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende opties. De diverse douaneregelingen, maar ook tariefschorsingen of overeenkomsten die de EU heeft gesloten met derde landen, kunnen grote voordelen bieden. In deze bijdrage zijn de diverse mogelijkheden opgenomen.

Meer...
Alle publicaties in Aangifte & vertegenwoordiging