UTB’s & navordering

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

De douaneschuld is het bedrag aan douanerecht dat verschuldigd is. Dit bedrag bestaat uit het invoerrecht en eventueel antidumpingrecht en/of compenserend recht. De nationale belastingen zoals omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting en kolenbelasting vallen niet onder het begrip douaneschuld, maar worden geheven of zij een invoerrecht zijn.

Dagelijks worden door importeurs, maar nog meer door douane-expediteurs duizenden aangiften ten invoer gedaan. Bij de verificatie van de aangiften komt het met enige regelmaat voor dat de Douane reden ziet om over te gaan tot correctie van de gegevens. Dit heeft tot gevolg dat u meer douanerechten verschuldigd bent dan oorspronkelijk was aangegeven. Deze correcties betreffen echter vaak slechts het topje van de ijsberg. De Douane heeft namelijk gekozen voor een systematische controle achteraf van aangiften, ofwel de Controle Na de Invoer (CNI-controle).Als de Douane van mening is dat op een eerder moment te weinig douanerechten geheven zijn, dan kan zij overgaan tot navordering van de te weinig geheven rechten. De Douane legt dan een navorderingsaanslag op, ofwel een uitnodiging tot betaling (UTB).

Onderwerpen

Video: Webinar "UTB's en navordering"

Bekijk hier het webinar "UTB's en navordering". Dit webinar is opgenomen op 10 maart 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

UTB ontvangen

Help ik heb een UTB ontvangen en moet een navorderingsaanslag betalen binnen tien dagen!


Als u een voornemen voor een UTB ontvangt, wordt u als schuldenaar gezien. U krijgt over het algemeen 30 dagen de tijd om op dit voornemen te reageren. Daarna volgt de navorderingsaanslag zelf. Welke mogelijkheden heeft u als u een voornemen of een UTB ontvangt?

Praktische tips

1. Stel vast of het voornemen terecht is

De Douane heeft zeker niet altijd gelijk. Zo kan hij de goederencode onjuist hebben vastgesteld, ten onrechte u als schuldenaar aanmerken of heeft u wellicht nog oorsprongsbescheiden zodat een lager tarief van toepassing is. Neem contact op met een deskundige als u twijfelt of de inspecteur het bij het voornemen inhoudelijk wel bij het rechte eind heeft. Onze experts geven u daarbij graag advies.

2. Stel vast of het bedrag juist is vastgesteld

Als u na de ontvangst van het voornemen van mening bent dat de inspecteur een fout in de berekening heeft gemaakt, neem contact met hem op om dit te laten herstellen.

3. Stel vast of u tegen de UTB in bezwaar wilt gaan

U heeft een reactie op het voornemen gestuurd, maar ontvangt toch de navorderingsaanslag van de inspecteur. Dan kunt u in bezwaar gaan tegen die navorderingsaanslag. Zoekt u daarbij hulp? Onze experts kunnen u daarbij van dienst zijn.

4. Vraag uitstel van betaling aan

Als u het met de navorderingsaanslag eens bent, kunt u natuurlijk gewoon betalen. Wilt u wel betalen maar is het bedrag niet door u op korte termijn bij elkaar te brengen, dan kunt u in contact treden met de ontvanger en proberen om uitstel van betaling te krijgen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

5. Laat u ondersteunen bij uw beroepsprocedure

Indien een afwijzing op het bezwaarschrift volgt, is wellicht een beroepsgang naar de rechter een vervolgstap. Laat u daarbij ondersteunen, want procederen is voor de meesten (gelukkig) geen dagelijkse gang van zaken.

Publicaties

De ontbossingsverordening: wat houdt het in?

In de voortdurende strijd tegen de ontbossing en het behoud van de wereldwijde biodiversiteit, worden met de invoering van de ontbossingsverordening vanaf 30 december 2024 nieuwe verplichtingen opgelegd. Marktdeelnemers die handelen in specifieke productgroepen, zoals palmolie, soja, cacao, runderen, koffie, rubber en hout moeten dan onder meer een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Uit deze verklaring moet volgen dat hun activiteiten geen bijdrage leveren aan illegale ontbossing. In deze bijdrage lees je meer over de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening.

Meer...

Eindelijk: de reguliere navorderingstermijn wordt gewoon weer drie jaar!

Het grootste gedeelte van de aangiften ten invoer wordt niet direct gecontroleerd. Integendeel, de Douane controleert veelal achteraf. Dat maakt dat de Douane dan ook meestal een navordering, ofwel een ‘uitnodiging tot betaling’ stuurt na verloop van enkele maanden of jaren. De Douane kan echter niet onbeperkt navorderen. De standaardtermijn om na te vorderen is drie jaar en onder omstandigheden is een navordering over vijf jaar mogelijk.

Meer...

Antidumpingheffing: terugwerkende kracht en aangehouden verificatie

U bent een blij mens! U heeft namelijk goederen voor een mooie prijs uit Indonesië laten komen. U bent erg tevreden hoe de zaken bij de invoer van de goederen verliepen, want u hoefde alleen invoerrechten te betalen en er was geen antidumpingheffing. Dat zou anders zijn als de goederen uit China zouden komen, want dan was wel een antidumpingheffing van toepassing. Maar omdat dezelfde goederen ook uit Indonesië komen, heeft u geen probleem. Toch begeeft u zich op glad ijs, zoals blijkt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Een antidumpingheffing kan namelijk ook met terugwerkende kracht worden toegepast. Ook loopt een douane-expediteur extra risico bij een aangifte voor goederen waarvoor wellicht een antidumpingheffing geldt als deze de status van ‘aangehouden verificatie’ krijgt.

Meer...
Alle publicaties in UTB’s & navordering