De aanslag (UTB)

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

Correcties in het kader van de verificatie of een CNI kunnen leiden tot grote navorderingen. De Douane kan in principe navordering over een periode van drie jaar terug. Het is belangrijk dat bedrijven gemotiveerd de overwegingen van de Douane kunnen weerleggen om op die manier een navorderingsaanslag af te kunnen wenden.

Dit onderwerp heeft geen content.

Veelgestelde vragen

Probeer eerst duidelijkheid te krijgen over de situatie en in dit geval de juiste goederencode. Als u die duidelijkheid heeft, weet u ook of u wel of niet om een UTB moet vragen. Als u in een gesprek met de inspecteur uitlegt hoe de fout is ontstaan en welke verbetermaatregelen u heeft getroffen om dit in de toekomst te voorkomen, dan hoeft dit niet direct gevolgen te hebben voor uw AEO-vergunning. Maar, elke situatie is anders en daarom geven onze experts u graag een gericht advies.

Het leerstuk van het opgewekt vertrouwen is geen eenvoudige materie. Wij hebben hier zelf al heel vaak tegen de inspecteur over geprocedeerd. Op uw vraag is niet direct het antwoord te geven want het hangt erg af van de feiten en omstandigheden. Dit vraagt om bestudering van het dossier en kennisneming van alle feiten en omstandigheden. Wij helpen u hier graag bij.

Publicaties

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de douaneschuld

Een bestuurder is in beginsel niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.

Meer...

Bezwaar indienen bij de Douane; Tien tips & trucs

Tien tips & trucs voor het indienen van een succesvol bezwaarschrift.

Meer...

De UTB … wie zal dat betalen?

Het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Meer...