De aanslag (UTB)

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

Correcties in het kader van de verificatie of een CNI kunnen leiden tot grote navorderingen.  De Douane kan in principe navordering over een periode van drie jaar terug. Het is belangrijk dat bedrijven gemotiveerd de overwegingen van de Douane kunnen weerleggen om op die manier een navorderingsaanslag af te kunnen wenden. 

Veelgestelde vragen

Probeer eerst duidelijkheid te krijgen over de situatie en in dit geval de juiste goederencode. Als u die duidelijkheid heeft, weet u ook of u wel of niet om een UTB moet vragen. Als u in een gesprek met de inspecteur uitlegt hoe de fout is ontstaan en welke verbetermaatregelen u heeft getroffen om dit in de toekomst te voorkomen, dan hoeft dit niet direct gevolgen te hebben voor uw AEO-vergunning. Maar, elke situatie is anders en daarom geven onze experts u graag een gericht advies.

Het leerstuk van het opgewekt vertrouwen is geen eenvoudige materie. Wij hebben hier zelf al heel vaak tegen de inspecteur over geprocedeerd. Op uw vraag is niet direct het antwoord te geven want het hangt erg af van de feiten en omstandigheden. Dit vraagt om bestudering van het dossier en kennisneming van alle feiten en omstandigheden. Wij helpen u hier graag bij.

Publicaties

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de douaneschuld

Een bestuurder is in beginsel niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.

Meer...

Tien tips & trucs voor een succesvolle bezwaarprocedure

Ondanks het feit dat haast elk bedrijf probeert om juiste douaneaangiften te doen, betekent dat niet dat de Douane het altijd met de aangever eens is. Dat heeft vele duizenden bezwaarprocedures bij de Douane tot gevolg. Veel bezwaarschriften worden afgewezen, enkele ook toegewezen. Om de bezwaarprocedure met succes af te ronden moet in ieder geval aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Voorts zijn er diverse succesfactoren waardoor uw bezwaarschrift meer kans van slagen krijgt. Hierna volgen tien tips & trucs voor een succesvolle bezwaarprocedure.

Meer...

De UTB … wie zal dat betalen?

De meeste onderwerpen waar we over schrijven hebben te maken met disputen tussen de overheid en een belanghebbende. Maar ook de diverse partijen onderling hebben natuurlijk geregeld geschillen over douanezaken. Vaak komt daarbij de vraag aan de orde wie verantwoordelijk is voor de betaling van de douanerechten die worden nagevorderd. Het wordt helemaal interessant als een douane-expediteur niet opdracht heeft gekregen van de importeur zelf, maar van een andere tussenpersoon. In deze bijdrage besteden we aandacht aan twee uitspraken in het civiele recht. Uit deze uitspraken blijkt eens te meer dat het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Meer...
Alle publicaties