Douanewaarde bij B2C & B2B

Steeds vaker bestellen consumenten en bedrijven goederen via e-commerce. Ook binnen de douanepraktijk is e-commerce een belangrijk thema omdat dit leidt tot hele andere processen en risico’s. In de media worden in dit kader grootschalige BTW-fraudes genoemd, maar ook discussie over de douanewaarde of de juistheid van de goederencode is een terugkerend fenomeen bij e-commerce. Er zijn echter ook genoeg partijen die juist wel correcte aangiften willen doen, juist binnen e-commerce.

In tegenstelling tot de situatie bij de voorraadverplaatsing, vinden bij B2C (business-to-consumer) en B2B (business-to-business) leveringen wel transacties plaats. Voor de bepaling van de douanewaarde bij B2C en B2B leveringen zijn een aantal andere aandachtpunten van belang.

Verbondenheid

Een van de vereisten om de transactiewaardemethode toe te kunnen passen is dat er geen sprake mag zijn van verbondenheid tussen koper en verkoper die prijsbeïnvloeding tot gevolg heeft gehad. Bij e-commerce zal dit echter haast nooit het geval zijn en dus weinig discussie opleveren. Interne transacties (transacties tussen verbonden partijen) zullen in de praktijk immers niet via een online e-commerce platform worden overeengekomen.

Royalties en licentierechten

Ook royalties en licentierechten spelen niet snel een rol bij e-commerce. Royalties en licentierechten die moeten worden bijgeteld, worden immers vaak door de importeur apart betaald en zijn dan niet in de prijs inbegrepen die wordt betaald aan de leverancier. Zulke situaties komen echter bij e-commerce, zover ons bekend, niet voor. Bij e-commerce is het risico van het ten onrechte achterwege laten van de bijtelling royalties of licentierechten naar ons idee dus minimaal.

Leveringsconditie

Zoals eerder beschreven, worden veel e-commerce goederen DDP of DAP geleverd. Als de verkoper DDP-levert, zal de verkoper voldoen moeten aan alle douaneformaliteiten. Omdat de logistiek dienstverlener vaak zowel het vervoer als de douaneformaliteiten verricht, zijn de transportkosten en kosten van verzekering vaak direct inzichtelijk.

Bij DDP-leveringen verzorgt de logistiek dienstverlener vaak de aangifte (of laat deze door een derde verzorgen). In de overeengekomen prijs zijn de transport-, verzekeringskosten, btw en invoerrechten dan al inbegrepen. Dit zijn echter allemaal elementen die, onder voorwaarden, voor de bepaling van de douanewaarde in mindering mogen worden gebracht. Om de juiste douanewaarde vast te stellen, is documentatie met duidelijk onderscheid tussen de overeengekomen prijs met daarin de transport, verzekeringskosten, btw en invoerrechten dan ook belangrijk.  

Publicaties

Bepalen douanewaarde: welke transactie?

De douanewaarde heeft u nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Om de douanewaarde te berekenen is het van belang om vast te stellen welke waardemethode u moet hanteren. Daarnaast zult u moeten vaststellen welke transactie als basis kan dienen voor de bepaling van de douanewaarde. Wij hebben hiervoor een 5-stappenplan ontwikkeld.

Meer...

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Kan de inspecteur de aangegeven douanewaarde zomaar verwerpen? In deze publicatie gaan wij hier verder op in.

Meer...
Alle publicaties