Expert Douanezaken

Hoewel de douanedeclarant kennis van het douanerecht en de douaneprocessen heeft, is dat niet altijd voldoende. Dossiers met een groot belang, uitzonderingen op de regel en complexe situaties verdienen vaak meer aandacht. Daarvoor is iemand nodig die, naast goede kennis van het douanerecht, het totaaloverzicht houdt, begrijpt waar hij gespecialiseerde kennis vandaan haalt en zowel de werkvloer als het management kan informeren en adviseren. Ook dient deze medewerker een goede gesprekspartner voor de douane te zijn.

De opleiding is bedoeld voor senior douanedeclaranten en managers (of zij die dat willen worden) die werkzaam zijn bij een bedrijf dat te maken heeft met douanelogistiek (bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener zoals een expediteur of cargadoor) of een verlader (exporteur, importeur, intermediair en dergelijke). De cursist moet goed kunnen functioneren op HBO-niveau en heeft affiniteit met logistiek en douane. Ook moet de cursist in staat zijn om langere stukken tekst te lezen. Omdat de opleiding wat betreft doorlooptijd redelijk kort is, moet de cursist voldoende tijd per week beschikbaar hebben om de stof te kunnen doorgronden en opdrachten te maken.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al een gedegen kennis van de douanewetgeving hebben (bijvoorbeeld door een afgeronde praktijkgerichte vakopleiding douanedeclarant of andere declarantenopleiding). Kennis van de logistieke procedures en managementtools is een pré.

Structuur en grove inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 7 blokken waarbij per blok twee dagdelen contactonderwijs wordt gegeven (totaal 14 dagdelen contactonderwijs).

Door de gehele opleiding heen wordt gewerkt met de ‘rodedraadcasus’. Dit zijn een aantal opdrachten waarbij diverse vaardigheden worden getoetst. Deze opdrachten vormen bijvoorbeeld de reactie op een aantal fouten van de “werkvloer”, een voornemen voor een uitnodiging tot betaling, een lopende bezwaarprocedure of een geschil met een cliënt.

De opleiding wordt gegeven in een tijdsbestek van ongeveer 18 weken. Het contactonderwijs wordt steeds overdag gegeven. Het is immers belangrijk dat de cursist zich voor 100% kan inzetten, hetgeen niet mogelijk is wanneer de cursist eerst een hele dag heeft gewerkt en ’s avonds nog een keer “in de schoolbanken” moet gaan zitten.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen EUR 4.475 (exclusief BTW). Bedrijven met meer dan 2 deelnemers ontvangen 10% korting voor alle deelnemers. Deze prijs is “all-inclusive” ofwel inclusief het contactonderwijs, lunch, koffie & thee gedurende contactonderwijs, digitale leeromgeving (inclusief jurisprudentie en publicaties), ondersteuning via mail en internet en de examenkosten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende 7 blokken met de volgende inhoud:

Blok 1. Het civielrechtelijk juridisch kader van de douane-expert

 • De rol van de expert douanezaken
 • Inleiding civiel recht (overeenkomst, wanprestatie, verzuim)
 • Algemene voorwaarden
 • FENEX-condities
 • Contracten

Blok 2. en 3. Heffingsgrondslagen

 • Verdieping douanewaarde
 • Verdieping classificatie
 • Verdieping oorsprong
 • AEO-Control Framework t.a.v. heffingsgrondslagen

Blok 4. Formeel douanerecht

 • Navordering door de Douane
 • Vertrouwensbeginsel
 • Verjaring
 • Mede-aansprakelijkheid

Blok 5. Strafrecht en overige bepalingen

 • Handhaving in het algemeen
 • Bestuurlijke boetes
 • Strafrechtelijke handhaving
 • Hoe te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek

Blok 6. Bezwaar & beroep

 • Inleiding rechtsmiddelen
 • Verdieping bezwaar
 • Introductie beroep en hoger beroep

Blok 7. AEO en afronding opdracht (examen)

 • AEO-Control Framework
 • Diverse onderwerpen
 • Mondelinge toelichting op opdrachten
 • Afronding opleiding

We starten ieder jaar twee sessies.

We starten ieder jaar twee sessies, één in Rotterdam en één in Hoofddorp. De lesdagen voor de start in het najaar van 2024, locatie Rotterdam zijn:

 • 6 november 2024 
 • 20 november 2024
 • 4 december 2024
 • 18 december 2024
 • 8 januari 2025
 • 22 januari 2025
 • 5 februari 2025


Aanmelden

Aanhef

Wij versturen onze facturen per mail

Betreffende Vakopleiding Expert Douanezaken: De cursist en de leidinggevende / werkgever zijn zich er van bewust dat de contactdagen één maal in de twee weken overdag plaatsvinden en dat de cursist voldoende tijd nodig heeft voor zelfstudie. Met deze aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hierna vermeld. Indien er onverhoopt onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Customs Knowledge beslissen de opleiding later van start te laten gaan. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Na aanmelding wordt de factuur gericht aan de werkgever. De werkgever is gehouden deze factuur binnen 15 dagen te betalen. Het is niet mogelijk om deelname aan de opleiding te annuleren. Wel is het mogelijk om, voorafgaand aan de eerste les, een andere medewerker aan te melden die de plaats inneemt van de oorspronkelijk aangemelde cursist.

Post-Expert Douanezaken

Wilt u een vervolg na de vakopleiding Expert Douanezaken? Hier vindt u meer informatie over onze Post-Expert Douanezaken opleiding.