Post-Expert Douanezaken

Uw kennis verder uitbreiden na het volgen van de Vakopleiding Expert Douanezaken (HBO)? Dan is de Post-Expert Douanezaken opleiding een hele goede keus!

Deze opleiding voorziet in diepgaande maar praktisch toepasbare kennis. Actueel en gedegen, bezien vanuit diverse kanten. De opleiding is bedoeld voor oud-deelnemers van onze vakopleiding Expert Douanezaken of deelnemers die een andere vooropleiding, zoals MCTA van evofenedex, hebben afgerond. Ook voor een declarant of manager douanezaken die zijn of haar kennis graag in twee dagen bij wil spijkeren is deze opleiding zeer geschikt.

Twijfelt u over uw voorkennis? Neem dan contact met ons op, zodat we dit telefonisch kunnen bespreken. 

De inhoud van de opleiding wijkt af – en is dus aanvullend – ten opzichte van de opleiding die in 2020, 2021, 2022 en 2023 is gegeven.

Inhoud

Tijdens de tweedaagse opleiding behandelen we onderwerpen vanuit de praktijk. Omdat we nu nog niet weten wat dan actueel is, kunnen we ook geen uitputtende lijst geven. In ieder geval zal aandacht worden besteed aan onderwerpen zoals vertegenwoordiging en expeditie, douaneschuld, navorderingstermijn, BTW, rechten en plichten. En … als deelnemer kunt u ook zelf een onderwerp inbrengen. Laat ons vooral weten waar u graag meer over wilt weten.

Start 2024

Op 19 en 20 november 2024 organiseren we deze tweedaagse opleiding in Heerenveen.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen EUR 1195 (exclusief BTW). Bedrijven met meer dan 2 deelnemers ontvangen 10% korting voor alle deelnemers. Deze prijs is “all-inclusive” ofwel inclusief het contactonderwijs, lunch, koffie & thee gedurende contactonderwijs, een diner en een logies met ontbijt in een hotel.

Aanmelden

Aanhef

Wij versturen onze facturen per mail

Betreffende Vakopleiding Expert Douanezaken: De cursist en de leidinggevende / werkgever zijn zich er van bewust dat de contactdagen één maal in de twee weken overdag plaatsvinden en dat de cursist voldoende tijd nodig heeft voor zelfstudie. Met deze aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hierna vermeld. Indien er onverhoopt onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Customs Knowledge beslissen de opleiding later van start te laten gaan. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Na aanmelding wordt de factuur gericht aan de werkgever. De werkgever is gehouden deze factuur binnen 15 dagen te betalen. Het is niet mogelijk om deelname aan de opleiding te annuleren. Wel is het mogelijk om, voorafgaand aan de eerste les, een andere medewerker aan te melden die de plaats inneemt van de oorspronkelijk aangemelde cursist.