CBAM & duurzaamheid

Het tegengaan van klimaatverandering is vandaag aan de orde van de dag. Of het nu gaat om het plaatsen van zonnepanelen of het verkleinen van je eigen ‘carbon footprint’. Een van de doelen van de EU is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat een aantal stappen moet worden gezet. Een van de stappen is het beperken van de uitstoot van CO2. Met betrekking tot productie in de EU zijn hierin al stappen gezet. 

Om te voorkomen dat productie buiten de EU plaatsvindt en daardoor ‘carbon leakage’ (letterlijk: CO2 lekkage) ontstaat, stelt de EU het Carbon Border Adjustment Mechanism in. Dit mechanisme wordt gefaseerd ingevoerd binnen alle lidstaten van de EU. Vanaf oktober 2023 start de rapportageverplichting voor bedrijven die bepaalde soorten goederen importeren. Uiteindelijk gaan bedrijven in 2026 betalen voor de uitstoot van CO2 in (bepaalde) derde landen. 

Publicaties

Koolstoflekkage dichten met certificaten: de nieuwe CBAM-verordening

Eind december 2022 hebben de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een (voorlopig) akkoord bereikt over CBAM. Het akkoord moet alleen nog worden bevestigd en aangenomen door zowel het Europees Parlement als door de ambassadeurs van alle EU-lidstaten,  voordat het definitief is. Volgens het voorlopige akkoord zal de CBAM-verordening vanaf 1 oktober 2023 in werking treden.

Meer...
Alle publicaties