CBAM & duurzaamheid

Het tegengaan van klimaatverandering is vandaag aan de orde van de dag. Of het nu gaat om het plaatsen van zonnepanelen of het verkleinen van je eigen ‘carbon footprint’. Een van de doelen van de EU is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat een aantal stappen moet worden gezet. Een van de stappen is het beperken van de uitstoot van CO2. Met betrekking tot productie in de EU zijn hierin al stappen gezet. 

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

Om te voorkomen dat productie buiten de EU plaatsvindt en daardoor ‘carbon leakage’ (letterlijk: CO2 lekkage) ontstaat, stelt de EU het Carbon Border Adjustment Mechanism in. Dit mechanisme wordt gefaseerd ingevoerd binnen alle lidstaten van de EU. Vanaf oktober 2023 start de rapportageverplichting voor bedrijven die bepaalde soorten goederen importeren. Uiteindelijk gaan bedrijven in 2026 betalen voor de uitstoot van CO2 in (bepaalde) derde landen. 

Video: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Zondag 1 oktober 2023, treedt het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking. De inwerkingtreding van dit mechanisme zal een grote impact hebben op de invoer van goederen in de Europese Unie. Om u op weg te helpen hebben wij een korte video gemaakt, waarin wij u bijpraten over de belangrijkste aspecten van de aankomende rapportageverplichting. Heeft u na het zien van deze video tóch nog vragen over CBAM of een andere douane gerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op!

Video: CBAM webinar 14-12-2023

Publicaties

De ontbossingsverordening: wat houdt het in?

In de voortdurende strijd tegen de ontbossing en het behoud van de wereldwijde biodiversiteit, worden met de invoering van de ontbossingsverordening vanaf 30 december 2024 nieuwe verplichtingen opgelegd. Marktdeelnemers die handelen in specifieke productgroepen, zoals palmolie, soja, cacao, runderen, koffie, rubber en hout moeten dan onder meer een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Uit deze verklaring moet volgen dat hun activiteiten geen bijdrage leveren aan illegale ontbossing. In deze bijdrage lees je meer over de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening.

Meer...

CBAM: de overgangsperiode

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (hierna: CBAM) in werking getreden. Dit mechanisme beoogt het koolstoflekkage probleem aan te pakken en zal gaan voorzien in een koolstofheffing voor bepaalde goederen die – vanuit derde landen – worden ingevoerd in de Europese Unie.

Meer...

Koolstoflekkage dichten met certificaten: de nieuwe CBAM-verordening

De Europese Unie heeft het doel gesteld om in de komende jaren de CO2-uitstoot binnen de Europese Unie op een rigoureuze wijze te verminderen. Met het Carbon Border Adjustment Mechanism (hierna: CBAM) zet de Europese Commissie een volgende stap in het ambitieuze Fit for 55-pakket. In mei 2023 is de definitieve CBAM-verordening gepubliceerd, die vanaf 1 oktober 2023 in werking is getreden. Met deze bijdrage brengen wij u op de hoogte van de te verwachten ontwikkelingen.

Meer...
Alle publicaties in CBAM & duurzaamheid