Accijns

Uw bedrijf maakt optimaal gebruik van de internationalisering in de handel. Een klant, een leverancier of een ketenpartner in het buitenland is dan heel gewoon. Dan speelt uiteraard ook de vraag: Hoe zit het eigenlijk met belastingen zoals btw en accijns?

Accijns valt onder nationale wetgeving als bijzondere verbruiksbelasting. Naast het innen van accijnzen, heeft de Douane ook een toezicht functie op accijnsgoederen onder een schorsingsregeling zoals opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP) of vervoer onder EAD. Zodoende valt het opslaan en vervoeren van accijnsgoederen onder schorsing onder Europese douanewetgeving en de bepaling welke goederen accijns plichtig zijn en de hoogte van het tarief onder nationale wetgeving.

Accijnzen worden geheven over goederen in drie categorieën: 1) alcohol zoals wijn, overige alcoholhoudende producten, 2) tabaksproducten en 3) minerale oliën. Accijns wordt verschuldigd bij verbruik dus bijvoorbeeld bij invoer of uitslag van de accijnsgoederen uit een opslag.  

Vergunning

Niet over alle accijnsgoederen en verbruiksbelastinggoederen die zich in Nederland bevinden, is accijns of verbruiksbelasting betaald. Accijns- en verbruiksbelastinggoederen kunnen namelijk worden opgeslagen en vervoerd onder schorsing van de accijns of verbruiksbelasting. Hiervoor zijn echter wel vergunningen nodig. Om accijnsgoederen onveraccijnsd te kunnen opslaan, is een vergunning accijnsgoederenplaats (AGP) nodig. Om accijnsgoederen te vervaardigen, is ook een AGP-vergunning nodig. Beide varianten van de AGP-vergunning kunnen bij de Douane worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor de noodzakelijke vergunningen moeten bedrijven voldoen aan administratieve eisen en moeten ze de nodige waarborgen bieden dat de accijnsverplichtingen worden nagekomen. Lees meer over de AGP-vergunning op onze website.

E-commerce

Voor afstandsverkopen van accijnsproducten gelden dezelfde regels als voor reguliere verkopen. Dit betekent dat een webshop verplicht is om de accijns in land van bestemming te betalen. Het geschorst verzenden van accijnsgoederen naar land van bestemming om dubbele heffing te voorkomen is echter niet zo vanzelfsprekend. Niet alle logistieke partners kunnen u hierin faciliteren. Let daarom goed op dat u ook bij afstandsverkopen voldoet aan uw verplichtingen voor accijnsproducten. Wij assisteren u graag bij het optimaliseren van deze goederenstroom.

Risico’s

Door de positie die Nederland inneemt in de (internationale) handel, zijn er veel bedrijven die een AGP-vergunning hebben om deze handel mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat de accijns pas wordt betaald, daar waar het eindgebruik van de goederen plaatsvindt. De opslag en het vervoer van de goederen vindt dan ook vaak plaats onder schorsing van accijns. Daaraan kleven echter wel grote risico’s. Het niet zuiveren van vervoersdocumenten kan de titularis van de documenten naheffingsaanslagen opleveren van honderdduizenden euro’s.

Deze risico’s kunt u beperken of wellicht zelfs voorkomen. Door middel van het volgen van procedures zorgt u ervoor dat onregelmatigheden worden beperkt. Tijdens het uitvoeren van interne controles op de naleving van de procedures constateert u zelf of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Wij helpen u graag bij de inrichting van uw proces.

Publicaties

Accijns en e-commerce

Whisky, koffie en andere dranken vragen extra aandacht van spelers in de internationale handel. Bij invoer in Nederland betaalt de ontvanger naast invoerrechten en invoer-btw ook accijns. Vrij eenvoudig, want de accijns gaat ‘gewoon’ mee in de betaling. Echter, hoe werkt het als de verkoper voorraad in een accijnsgoederenplaats houdt en bijvoorbeeld een vereenvoudigde btw-regeling voor e-commerce toepast?

Meer...

Het bunkeren van minerale oliën: aansprakelijkheid op het gebied van douane en accijnzen

Een paar maanden lang was het containerschip ‘Ever Given’ een hot item in het nieuws. Het schip dat het Suezkanaal blokkeerde werd in één klap wereldberoemd. Zonder dat de meesten van ons zich ervan bewust zijn, worden veel van de producten die wij dagelijks gebruiken vervoerd via zeevracht.

Meer...
Alle publicaties