Vergunning accijns

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Naast de douanerechten en antidumpingrechten, hebben we in de EU ook te maken met de heffing van accijns. Deze belasting wordt geheven in de lidstaat van bestemming over goederen zoals drank, minerale oliën en tabaksgoederen. Accijns wordt verschuldigd bij invoer of uitslag van de accijnsgoederen.

Hoewel de hoogte van de accijnstarieven een nationale aangelegenheid is, zijn er in Europese verordeningen en richtlijnen wel regels gesteld voor de opslag en het vervoer van deze goederen. Door de positie die Nederland inneemt in de (internationale) handel, zijn er veel bedrijven die een vergunning voor een accijnsgoederenplaats (AGP) hebben om deze handel mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat u de accijns pas betaalt, daar waar het eindgebruik van de goederen plaatsvindt. De opslag en het vervoer van de goederen vindt dan ook vaak plaats onder schorsing van accijns. Daaraan kleven echter wel grote risico’s. Het niet zuiveren van vervoersdocumenten kan u naheffingsaanslagen opleveren van honderdduizenden euro’s.

Om in aanmerking te komen voor de noodzakelijke vergunningen moet uw bedrijf voldoen aan administratieve eisen en moet u de nodige waarborgen bieden dat u de accijnsverplichtingen nakomt.

Praktische tips

1. Stel vast welke vergunning u nodig heeft voor de opslag van uw accijnsgoederen

Indien u accijnsgoederen alleen onder schorsing wilt ontvangen, opslaan en verzenden uit de AGP, dan heeft u de vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats nodig. Wilt u ook de accijnsgoederen vervaardigen in uw AGP? Dan heeft u de vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats nodig.

2. Richt uw administratie juist in!

Als u een accijnsvergunning wilt, zult u aan een aantal (strikte) administratie eisen moeten voldoen. Bij de aanvraag verzoekt de Douane u om een uitgebreide beschrijving van uw administratie en de administratieve organisatie mee te zenden. Uit uw administratie zal onder andere het volgende moeten blijken: e-AD’s, handelsbescheiden met een ARC en nooddocumenten. Dit is nog maar een kleine greep van hetgeen vereist is. Wij adviseren u hierover graag.

3. Voer periodiek interne controles uit

Controleer regelmatig of de administratieve voorraad overeenkomt met de fysieke voorraad. Heeft u meer of minder geregistreerd dan fysiek aanwezig in de AGP? Dan bent u over het verschil accijns verschuldigd. Daarnaast bent u als vergunninghouder van de vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats verplicht om een minimumhoeveelheid accijnsgoederen te hebben opgeslagen in uw AGP. Ook het tijdig constateren of u nog voldoende zekerheid stelt aan de Douane is een onderdeel van een interne controle. Wilt u graag advies hoe een interne controle vorm te geven en welke punten niet mogen ontbreken tijdens een interne controle? Wij helpen u graag verder.

4. Stel vast of uw ontvanger goederen mag ontvangen onder schorsing van accijns

Een elektronisch administratief document (e-AD) is verplicht als u accijnsgoederen binnen de EU onder schorsing van accijns vervoert. Het ontvangen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns mag alleen als de ontvanger een vereiste vergunning heeft. Wilt u weten of een ontvanger gevestigd in een ander EU-lidstaat over een vereiste vergunning beschikt? Raadpleeg dan System for Exchange of Excise Data (SEED)

Veelgestelde vragen

Publicaties

Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.

Meer...
Alle publicaties