Dagvaarding

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

Wanneer u een FSB van de Douane heeft gekregen en u gaat daartegen in verzet, dan kan de Officier van Justitie beslissen om de zaak voor te leggen aan de rechter

U ontvangt dan een dagvaarding met daarin een aantal praktische zaken, zoals waar u, wanneer moet verschijnen. Daarnaast staat in de dagvaarding ook een omschrijving van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Dit noemen we de tenlastelegging. Alle daarin vermelde onderdelen moet een rechter wettig en overtuigend bewezen achten, voordat hij u kan veroordelen tot enige straf.

In de dagvaarding staan ook uw rechten vermeld, waaronder het recht op rechtsbijstand. Indien u voor de rechter moet verschijnen, adviseren wij ten zeerste altijd gebruik te maken van een advocaat. Een strafzitting bestaat uit procesmatige en inhoudelijke vraagstukken die een advocaat kan doorgronden en gemotiveerd kan bestrijden. Elk detail kan daarin bepalend zijn voor het rechterlijke oordeel. Bedenk daarbij dat de consequenties van een strafrechtelijke veroordeling groot kunnen zijn. Het betekent een aantekening op uw strafblad, mogelijke consequenties voor bestaande of nieuw aan te vragen vergunningen en een rechter kan u zwaarder straffen dan de Douane of het Openbaar Ministerie. 

Indien u meer vragen heeft of uw specifieke situatie wil bespreken, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om een strafrechtelijke veroordeling door de rechter te voorkomen.

Publicaties

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

De strafrechtelijke afhandeling van onregelmatigheden binnen het douanerecht is vaak een onbekend terrein. Op zich geen reden tot paniek, zolang u maar weet wat u kan, mag en moet doen richting de Douane. U kunt uzelf een hoop onheil besparen als u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Meer...

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Meer...
Alle publicaties