Boete & strafrecht

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

Wanneer u goederen importeert, accijnsgoederen verhandelt, T-documenten opmaakt of welke andere douanehandeling dan ook verricht, dan weet u dat u moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt een fout echter snel gemaakt. U vermeldt bijvoorbeeld een onjuiste goederencode, een pallet wijn valt per ongeluk van een heftruck of uw chauffeur trekt te vroeg de verzegeling van de vrachtwagen.

Al deze feiten vormen een inbreuk op de douanewet- en regelgeving en zijn aan te merken als onregelmatigheden. In het douanerecht kunnen deze onregelmatigheden worden bestraft óf met een bestuurlijke boete (bestuursrecht) óf met een fiscale strafbeschikking (FSB) (strafrecht).

Publicaties

De fiscale strafbeschikking in douanestrafzaken. De opmars van deze buitengerechtelijke afdoening.

Voordat de Wet OM-afdoening werd ingevoerd, werden strafbare gedragingen ofwel via een transactie (op basis van art. 74 Sr) ‘afgekocht’ (het voorkomen van strafvervolging), ofwel vervolgd voor de strafrechter via de reguliere dagvaardingsprocedure (art. 258 e.v. Sv). De Wet OM-afdoening bracht daar verandering in. Die wet maakt het mogelijk voor het Openbaar Ministerie (OM) om in een strafrechtelijk kader - buiten de rechter om - straffen op te leggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. De wet is vanaf 1 februari 2008 gefaseerd ingevoerd. Als eerste werd de bevoegdheid van het OM om strafbeschikkingen uit te brengen (art. 257a Sv), ingevoerd. Later – in 2010 – kwam daar de politiestrafbeschikking (art. 257b Sv) bij en in 2011 is de fiscale strafbeschikking en in 2012 is ook de mogelijkheid van de bestuurlijke strafbeschikking (art. 257ba Sv) toegevoegd. Voor de volledigheid kan opgemerkt worden dat het OM nog steeds de mogelijkheid van een transactie kan toepassen, de Belastingdienst en Douane echter niet meer.

Meer...

Meer aandacht overheid voor sancties en exportrestricties

Wetgeving op het gebied van sancties en exportrestricties is ‘tricky’. De regelgeving en de lijsten met gesanctioneerde personen en goederen wijzigen snel. Daardoor kan het makkelijk gebeuren dat een verboden transactie of levering plaatsvindt zelfs zonder dat u doorheeft dat deze aan restricties onderworpen was. De impact van toezichtsmaatregelen en strafrechtelijke handhaving kan echter significante financiële en reputationele gevolgen voor uw bedrijf hebben; in beslaggenomen lading aan de grens en hoge boetes. Internationale handel en leveringen vergen daarom zorgvuldige voorbereiding: ken uw goederen en ken uw klant. Zorg er ook voor dat u op de hoogte bent van de sanctiewetgeving en restricties en vraag tijdig advies. Voorkomen is altijd beter dan genezen. De overheid gaat ook uit van een vergaande onderzoeksplicht. Wat dat precies voor uw bedrijf inhoudt, vertellen wij u graag.

Meer...

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Meer...

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

In deze bijdrage een introductie over douane en strafrecht.

Meer...

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. De meeste overtredingen op het gebied van douane worden bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Meer...