Boete & strafrecht

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

Wanneer u goederen importeert, accijnsgoederen verhandelt, T-documenten opmaakt of welke andere douanehandeling dan ook verricht, dan weet u dat u moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt een fout echter snel gemaakt. U vermeldt bijvoorbeeld een onjuiste goederencode, een pallet wijn valt per ongeluk van een heftruck of uw chauffeur trekt te vroeg de verzegeling van de vrachtwagen.

Al deze feiten vormen een inbreuk op de douanewet- en regelgeving en zijn aan te merken als onregelmatigheden. In het douanerecht kunnen deze onregelmatigheden worden bestraft óf met een bestuurlijke boete (bestuursrecht) óf met een fiscale strafbeschikking (FSB) (strafrecht).

Onderwerpen

Video: Webinar "Boete en strafrecht"

Bekijk hier het webinar "Boete en strafrecht". Dit webinar is opgenomen op 10 november 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Publicaties

Ondernemers opgelet! Het dertiende sanctiepakket is aangenomen!

Verordening (EU) 833/2014 legt al sinds begin 2014 de handel vanuit de EU met Rusland aan banden. Op 19 december 2023 trad het twaalfde sanctiepakket in werking. 23 februari 2024 is door de EU alweer het dertiende sanctiepakket aangenomen.

Meer...

Sanctiemaatregelen bij invoer

Vanaf 2014 zijn EU-sancties van toepassing ter beperking van de handel met Russische partijen. De sancties bestaan uit verboden op de in- en uitvoer van specifieke goederen, handel met bepaalde personen en een streng toezicht op internationale transacties. Verordening (EU) nr. 833/2014 (hierna: de verordening) vormt de grondslag van deze sancties. De verordening is anno 2023 nog steeds van toepassing en is inmiddels diverse malen aangevuld en gewijzigd.

Meer...

Pleitbaar standpunt en art. 10:5 ADW

In hoeverre is een pleitbaar standpunt ‘haalbaar’ in douanekwesties? Die vraag speelde begin dit jaar bij het Gerechtshof Den Haag in een strafzaak waarbij de verdachte onderneming als (in)direct vertegenwoordiger aangiftes had verzorgd voor haar opdrachtgever. Na een controle na invoer (CNI) was door de Douane een andere goederencode toegekend aan de aangegeven producten. Dat gebeurt wel vaker. Echter, in dit geval werd door de Douane een strafrechtelijke afdoening ingezet waardoor de discussie een meer juridisch karakter kreeg en zo ook de vraag opkwam in hoeverre een beroep op een pleitbaar standpunt kan worden gedaan.

Meer...
Alle publicaties in Boete & strafrecht