Boete & strafrecht

Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

Wanneer u goederen importeert, accijnsgoederen verhandelt, T-documenten opmaakt of welke andere douanehandeling dan ook verricht, dan weet u dat u moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt een fout echter snel gemaakt. U vermeldt bijvoorbeeld een onjuiste goederencode, een pallet wijn valt per ongeluk van een heftruck of uw chauffeur trekt te vroeg de verzegeling van de vrachtwagen.

Al deze feiten vormen een inbreuk op de douanewet- en regelgeving en zijn aan te merken als onregelmatigheden. In het douanerecht kunnen deze onregelmatigheden worden bestraft óf met een bestuurlijke boete (bestuursrecht) óf met een fiscale strafbeschikking (FSB) (strafrecht).

Publicaties

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Meer...

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

In deze bijdrage een introductie over douane en strafrecht.

Meer...

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. De meeste overtredingen op het gebied van douane worden bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Meer...