Waardemethode

De douanewaarde is nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Diverse elementen zijn op de douanewaarde van invloed, zoals de vervoerskosten, licentierechten of een korting. Het wordt pas echt lastig als er meerdere transacties in een keten zijn of er sprake is van inter-companytransacties. Al deze onderdelen zorgen er voor dat er veel discussie kan bestaan over de hoogte van de douanewaarde.

Voordat u de douanewaarde kunt vaststellen, moeten een aantal zaken helder zijn. Welke transactie hanteert u als basis voor de berekening van de douanewaarde?

Voor de berekening van de douanewaarde bestaan zes methoden. De eerste drie methoden zijn gebaseerd op de transactiewaarde. Namelijk van de ingevoerde goederen, van identieke goederen of soortgelijke goederen. Als deze drie methoden niet kunnen worden gebruikt, dan pas kan gebruik worden gemaakt van de aftrekmethode, berekende waardemethode of in laatste instantie de fallbackmethode, eerder bekend als de methode van de ‘redelijke middelen’.

Wanneer de transactiewaardemethode wordt gehanteerd, is het van belang dat de juiste transactie wordt gebruikt. Niet elke transactie is immers een koop-verkooptransactie, maar er zijn meer voorwaarden. Zo mag er geen sprake zijn van een koop-verkoop tussen verbonden partijen, althans deze verbondenheid mag geen prijsbeïnvloeding tot gevolg hebben gehad. Ook moet de transactie gericht zijn op ‘verkoop naar de Unie’. Ten tijde van het sluiten van de verkooptransactie moet dus vaststaan dat de goederen bestemd waren voor de Unie.

Praktische tips

1.    Zorg voor voldoende informatie en documentatie

Zonder informatie en documentatie kunt u de douanewaarde niet vaststellen. Zorg ervoor dat u een factuur, de leveringsconditie, de vervoerskosten en de verzekeringskosten hebt. Ook van eventuele andere elementen die al dan niet in de douanewaarde moeten worden opgenomen, heeft u documentatie nodig.

2.    Stel vast of er sprake is van verbondenheid

Bij het toepassen van de transactiewaardemethode kan een transactie tussen twee verbonden partijen niet worden gebruikt, als er sprake is van prijsbeïnvloeding. Let daarom op bij transacties tussen moeder- en dochterondernemingen of tussen zusterondernemingen. Heeft u twijfels over het kunnen toepassen van de transactiewaardemethode? Wij helpen u graag verder.

3.    Let op bij een voorraadverplaatsing

Als u goederen verplaatst van buiten de EU naar binnen de EU (of vice versa) zonder de goederen te verkopen, dan kunt u de transactiewaardemethode niet toepassen. Een pro forma factuur of een waardeverklaring biedt daarbij geen uitkomst. U moet dan een andere waardemethode hanteren. Dit is alles behalve eenvoudig. Wij gaan graag met u in overleg om te bepalen hoe u de juiste waarde vaststelt.

4.    Zorg voor duidelijkheid over de transactie

Bij grote concerns of bij een keten aan transacties, kan discussie bestaan over welke transactie moet worden gebruikt voor de bepaling van de douanewaarde. Breng daarom in kaart welke transacties mogelijk kunnen dienen voor het bepalen van de douanewaarde. Ons 5-stappenplan kan u helpen bij het vaststellen welke waardemethode u hanteert.  Zie ook ons 5 stappenplan

5.    E-commerce? Leg gegevens duidelijk vast

Bij e-commerce is de douanewaarde van de goederen vaak een punt van discussie. In veel gevallen is er geen sprake van een koop-verkooptransactie, maar van een voorraadverplaatsing. Leg duidelijk vast waarop u de waarde van de goederen baseert. Neem contact op met één van onze experts om u verder te helpen.

Veelgestelde vragen

Een transactie tussen twee verbonden partijen kan worden gebruikt voor de berekening van de douanewaarde, als er maar geen sprake is van prijsbeïnvloeding. Het is dus nodig om vast te stellen of de prijs is beïnvloed door de relatie met de moedermaatschappij. Let op: hierbij kunt u gebruik maken van testwaardes. Dit is geen eenvoudige exercitie. U moet kunnen aantonen dat de prijs niet is beïnvloed.

Als de Douane heeft geconstateerd dat u een – in haar ogen – te lage waarde hanteert, dan stuurt de Douane u een voornemen tot het opleggen van een uitnodiging tot betaling (navorderingsaanslag). U krijgt van de Douane 30 dagen om op het voornemen te reageren. Lees hier meer over (het voornemen tot het opleggen van) een uitnodiging tot betaling. Wij helpen u graag verder met dit traject.

Publicaties

Bepalen douanewaarde: welke transactie?

De douanewaarde heeft u nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Om de douanewaarde te berekenen is het van belang om vast te stellen welke waardemethode u moet hanteren. Daarnaast zult u moeten vaststellen welke transactie als basis kan dienen voor de bepaling van de douanewaarde. Wij hebben hiervoor een 5-stappenplan ontwikkeld.

Meer...

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Kan de inspecteur de aangegeven douanewaarde zomaar verwerpen? In deze publicatie gaan wij hier verder op in.

Meer...
Alle publicaties