Douanewaarde

De douanewaarde is nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Diverse elementen zijn op de douanewaarde van invloed, zoals de vervoerskosten, licentierechten of een korting. Het wordt pas echt lastig als er meerdere transacties in een keten zijn of er sprake is van inter-companytransacties. Al deze onderdelen zorgen er voor dat er veel discussie kan bestaan over de hoogte van de douanewaarde.

Maak kennis met onze specialisten

This page is also available in English. Click here for the English version.

U stelt eerst vast welke waardemethode moet worden gehanteerd. Daarbij is van belang of er sprake is van een koop-verkooptransactie of bijvoorbeeld een overdracht van goederen waarbij uitsluitend de voorraad wordt verplaatst.

Daarna brengt u duidelijk in kaart of en welke betalingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de douanewaarde. De douanewaarde is immers vaak niet alleen de prijs van de goederen die op de factuur is vermeld. Ook spelen factoren als bijvoorbeeld vervoerskosten, verbondenheid, korting, royalty’s en kosten van geleverde productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld mallen) een grote rol bij het vaststellen van de douanewaarde.

Een gedegen kennis van de leveringscondities (Incoterms) is een absolute must. Op basis van de leveringscondities wordt namelijk vastgesteld of bepaalde kosten wel of juist geen onderdeel uitmaken van de douanewaarde.

Onderwerpen

Publicaties

Bepalen douanewaarde: welke transactie?

De douanewaarde heeft u nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Om de douanewaarde te berekenen is het van belang om vast te stellen welke waardemethode u moet hanteren. Daarnaast zult u moeten vaststellen welke transactie als basis kan dienen voor de bepaling van de douanewaarde. Wij hebben hiervoor een 5-stappenplan ontwikkeld.

Meer...

Douanewaarde en Incoterms

De douanewaarde is de waarde die goederen bij invoer hebben aan de buitengrens van de EU. In de meeste gevallen betaalt u ‘ad valorem’ invoerrechten voor de goederen die u importeert van buiten de EU. Een ‘ad valorem’ heffing is een heffing naar waarde. De Douane heft in dit geval een percentage aan invoerrechten over de douanewaarde van de ingevoerde goederen. Het is van belang om de juiste douanewaarde te hanteren voor de berekening van het bedrag aan invoerrechten. De praktijk leert dat het vaststellen van de juiste douanewaarde niet altijd even gemakkelijk is. In deze bijdrage gaan wij in op de rol van Incoterms (leveringscondities) bij het bepalen van de douanewaarde.

Meer...

Voorraadverplaatsingen en douanewaarde

De douanewaarde wordt in veruit de meeste gevallen bepaald op basis van de transactiewaarde van de ingevoerde goederen. Dat betekent dat een verkoop plaatsvindt voor uitvoer naar de EU en dat de transactie kan worden gebruikt voor het bepalen van de douanewaarde. Bij voorraadverplaatsingen heeft nog geen verkoop plaatsgevonden. Een onderneming verplaatst voorraad vanuit een derde land naar de EU. De goederen worden vervolgens in het vrije verkeer gebracht. Welke waarde moet dan worden gebruikt om de douanewaarde te bepalen?

Meer...
Alle publicaties in Douanewaarde

Video: Webinar Douanewaarde

Bekijk hier het webinar "Douanewaarde". Dit webinar is opgenomen op 8 december 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.