Douanewaarde

De douanewaarde is nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Diverse elementen zijn op de douanewaarde van invloed, zoals de vervoerskosten, licentierechten of een korting. Het wordt pas echt lastig als er meerdere transacties in een keten zijn of er sprake is van inter-companytransacties. Al deze onderdelen zorgen er voor dat er veel discussie kan bestaan over de hoogte van de douanewaarde.

U stelt eerst vast welke waardemethode moet worden gehanteerd. Daarbij is van belang of er sprake is van een koop-verkooptransactie of bijvoorbeeld een overdracht van goederen waarbij uitsluitend de voorraad wordt verplaatst.

Daarna brengt u duidelijk in kaart of en welke betalingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de douanewaarde. De douanewaarde is immers vaak niet alleen de prijs van de goederen die op de factuur is vermeld. Ook spelen factoren als bijvoorbeeld vervoerskosten, verbondenheid, korting, royalty’s en kosten van geleverde productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld mallen) een grote rol bij het vaststellen van de douanewaarde.

Een gedegen kennis van de leveringscondities (Incoterms) is een absolute must. Op basis van de leveringscondities wordt namelijk vastgesteld of bepaalde kosten wel of juist geen onderdeel uitmaken van de douanewaarde.

Publicaties

Bepalen douanewaarde: welke transactie?

De douanewaarde heeft u nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Om de douanewaarde te berekenen is het van belang om vast te stellen welke waardemethode u moet hanteren. Daarnaast zult u moeten vaststellen welke transactie als basis kan dienen voor de bepaling van de douanewaarde. Wij hebben hiervoor een 5-stappenplan ontwikkeld.

Meer...

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Kan de inspecteur de aangegeven douanewaarde zomaar verwerpen? In deze publicatie gaan wij hier verder op in.

Meer...
Alle publicaties