Post-Expert Douanezaken

Uw kennis verder uitbreiden na het volgen van de Vakopleiding Expert Douanezaken (HBO)? Dan is de Post-Expert Douanezaken opleiding een hele goede keus!

Deze opleiding voorziet in diepgaande maar praktisch toepasbare kennis. Actueel en gedegen, bezien vanuit diverse kanten. De opleiding is bedoeld voor oud-deelnemers van onze vakopleiding Expert Douanezaken of deelnemers die een andere vooropleiding, zoals MCTA van evofenedex, hebben afgerond. Ook voor een declarant of manager douanezaken die zijn of haar kennis graag in twee dagen bij wil spijkeren is deze opleiding zeer geschikt.

Twijfel je over je voorkennis? Neem dan contact met ons op, zodat we dit telefonisch kunnen bespreken. 

De inhoud van de opleiding wijkt af – en is dus aanvullend – ten opzichte van de opleiding die in 2020 en 2021 is gegeven.

Inhoud

Tijdens de tweedaagse opleiding behandelen we onderstaande onderwerpen:

Vertegenwoordiging en expeditie

•    De laatste ontwikkelingen rondom vertegenwoordiging
•    Zowel bezien vanuit de rechtspraak, alsook de praktijk die de Douane volgt
•    Do’s en dont’s bij aanname klanten 
•    De uitwerking van de algemene expeditievoorwaarden voor specifiek de douane-expeditie
•    Aanvulling op de volmacht directe vertegenwoordiging om te voorkomen dat er problemen ontstaan

Douaneschuld, heffing en invordering 

•    De voornemenprocedure, rechten en plichten 
•    Toepassing van de verlengde navorderingstermijn (laatste ontwikkelingen)
•    Tenietgaan van de douaneschuld (artikel 124 – de laatste ontwikkelingen vanuit de rechtspraak en de praktijk) 
•    Directe vertegenwoordiging en toch moeten betalen (aansprakelijkheid maandkrediet)
•    Verschillende soorten rente 

Fysieke controle en monsterneming

•    Rechten en plichten voortvloeiend uit het DWU
•    SAMANCTA: aanvullende regels voor bemonstering

Straf- en boeterecht 

•    Bestuurlijke boeten: vernietigd door de Douane zelf en door het rechterlijke macht
•    Opzet en schuld: wat zijn de verschillen en waarom is het zo belangrijk?
•    Bevoegdheden van de FIOD en de Douane 
•    Stand van zaken rechtspraak na eerste strafzaken FSB’s

Douanewaarde 

•    Douanewaarde en e-commerce (laatste ontwikkelingen) 
•    Het bepalen van de juiste douanewaarde in een keten van transacties
•    Recente jurisprudentie en de gevolgen in de praktijk

Classificatie en BTI’s

•    Actuele Indelingsverordeningen en rechtspraak 
•    Wijzigingen HS 2022 WCO (impact op de GN)
•    Wat gaat er wijzigen?! (Customs Code Commitee)
•    Het EU Customs Trader Portal

Classificatie en Oorsprong

•    Brexit en oorsprongsregels
•    Casuïstiek oorsprongsfraude
•    Oorsprong en billijkheid

Brexit 

•    Afhankelijk van de laatste ontwikkelingen en of er concrete kwesties zijn te bespreken op dat moment 
•    De maatregelen binnen het Verenigd Koninkrijk op het gebied van veterinaire en fytosanitaire controles

Diversen 


•    Actuele en leuke onderwerpen 
•    Onderwerpen van deelnemers zelf 

Start 2022

Op 5 en 6 juli 2022 organiseren we deze tweedaagse opleiding in Heerenveen.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen EUR 895 (exclusief BTW). Bedrijven met meer dan 2 deelnemers ontvangen 10% korting voor alle deelnemers. Deze prijs is “all-inclusive” ofwel inclusief het contactonderwijs, lunch, koffie & thee gedurende contactonderwijs, een diner en een logies met ontbijt in een hotel.

Aanmelden

Ik schrijf mij in voor de volgende opleiding:
Wij versturen onze facturen per mail
Betreffende Vakopleiding Expert Douanezaken: De cursist en de leidinggevende / werkgever zijn zich er van bewust dat de contactdagen één maal in de twee weken overdag plaatsvinden en dat de cursist voldoende tijd nodig heeft voor zelfstudie. Met deze aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hierna vermeld. Indien er onverhoopt onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Customs Knowledge beslissen de opleiding later van start te laten gaan. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Na aanmelding wordt de factuur gericht aan de werkgever. De werkgever is gehouden deze factuur binnen 15 dagen te betalen. Het is niet mogelijk om deelname aan de opleiding te annuleren. Wel is het mogelijk om, voorafgaand aan de eerste les, een andere medewerker aan te melden die de plaats inneemt van de oorspronkelijk aangemelde cursist.