Post-Expert Douanezaken

Uw kennis verder uitbreiden na het volgen van de Vakopleiding Expert Douanezaken (HBO)? Dan is de Post-Expert Douanezaken opleiding een hele goede keus!

Deze opleiding is bedoeld voor oud-deelnemers van onze vakopleiding Expert Douanezaken of deelnemers die een andere vooropleiding, zoals MCTA van evofenedex, hebben afgerond. Twijfel je over je voorkennis? Neem dan contact met ons op, zodat we dit telefonisch kunnen bespreken. 

Inhoud

Tijdens de tweedaagse opleiding behandelen we onderstaande onderwerpen:

Vertegenwoordiging  

 • Wie is aangever en schuldenaar (gevolgen in de praktijk van het arrest van de Hoge Raad) 
 • Bezien vanuit opdrachtgever en expediteur  
 • Herziening van de vertegenwoordiging (procedure bij het Hof van Justitie)  
 • Toepasselijkheid van de Fenex-condities (kort overzicht actuele nationale jurisprudentie) 
 • Do’s en dont’s bij aanname klanten 

Douaneschuld 

 • Niet-zuivering en verzuim zonder werkelijke gevolgen (hoe zit dat nu precies in het DWU) 
 • Tenietgaan van de douaneschuld (artikel 124 – hoe werkt dit in de praktijk) 
 • Hoe kan worden aangetoond dat goederen alsnog zijn uitgevoerd (verdieping artikel 124 DWU) 

Strafrecht 

 • Tips en trucs verzet tegen FSB’s 
 • De eerste FSB’s worden nu door het OM gehandhaafd – welke lessen kunnen worden geleerd 
 • Fouten die het bedrijfsleven maakt bij het opmaken van een proces-verbaal 
 • Toenemend gebruik van bestuurlijke boeten door de Douane  

Douanewaarde 

 • De meest gemaakte fouten met grote gevolgen (kort overzicht) 
 • Douanewaarde en e-commerce (valkuilen en (on)mogelijkheden) 
 • Samenloop Incoterms en douanewaarde 
 • Hoe acteert de Douane nu na het arrest Hamamatsu 

BTW en douane 

 • Diverse belangrijke recente arresten van het Hof van Justitie 
 • E-commcerce, BTW en fiscale vertegenwoordiging 
 • Bestuurlijke boeten (zeer hoog en eenvoudig opgelegd) 

Export control 

 • Laatste ontwikkelingen 
 • Wat is in ieder geval onvoldoende en wanneer is het voldoende 

Heffing en invordering 

 • Opleggen van de UTB – termijnen – voornemen 
 • Verschillende soorten rente 
 • Verlengde navorderingstermijn – laatste ontwikkelingen 
 • Uitstel van betaling en verantwoordelijkheid van de schuldenaar 

Brexit 

 • Afhankelijk van de laatste ontwikkelingen en of er concrete kwesties zijn te bespreken op dat moment 

Diversen 

 • Antidumpingheffing 
 • Procederen kun je ook zelf 
 • Actuele en leuke onderwerpen 
 • Onderwerpen van deelnemers zelf 

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen EUR EUR 895 excl BTW (exclusief BTW). Bedrijven met meer dan 2 deelnemers ontvangen 10% korting voor alle deelnemers. Deze prijs is “all-inclusive” ofwel inclusief het contactonderwijs, lunch, koffie & thee gedurende contactonderwijs en een logies met ontbijt in een hotel.

Aanmelden

Ik schrijf mij in voor de volgende opleiding:
Wij versturen onze facturen per mail
Betreffende Vakopleiding Expert Douanezaken: De cursist en de leidinggevende / werkgever zijn zich er van bewust dat de contactdagen één maal in de twee weken overdag plaatsvinden en dat de cursist voldoende tijd nodig heeft voor zelfstudie. Met deze aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hierna vermeld. Indien er onverhoopt onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Customs Knowledge beslissen de opleiding later van start te laten gaan. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Na aanmelding wordt de factuur gericht aan de werkgever. De werkgever is gehouden deze factuur binnen 15 dagen te betalen. Het is niet mogelijk om deelname aan de opleiding te annuleren. Wel is het mogelijk om, voorafgaand aan de eerste les, een andere medewerker aan te melden die de plaats inneemt van de oorspronkelijk aangemelde cursist.