Het voornemen

Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

Voordat de inspecteur navorderingsaanslag oplegt, stuurt de inspecteur een voornemen van de navordering toe. U krijgt dan veelal 30 dagen de tijd om uw reactie op de aangekondigde navordering aan te geven.

Het is cruciaal om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Soms heeft de inspecteur een rekenfout gemaakt of ziet hij u ten onrechte als schuldenaar. U heeft ook de mogelijkheid om de stukken waarop de navordering is aangekondigd in te zien en om een gesprek met de inspecteur te vragen.

Na de termijn van 30 dagen kan de inspecteur u een navorderingsaanslag opleggen. Tegen de navorderingsaanslag kunt u in bezwaar gaan.

Video: U heeft een voornemen voor het opleggen van een uitnodiging tot betaling ontvangen en dan?

Veelgestelde vragen

Nee, u hoeft niet te reageren op het voornemen. Als u geen reactie geeft, zal de Douane het voornemen omzetten in directe actie. De UTB wordt dan bijvoorbeeld direct opgelegd.

In beginsel heeft u recht op alle stukken. Echter bij bepaalde stukken wordt soms een beroep op de geheimhouding gedaan en worden de stukken aan een belanghebbende onthouden. Ook leert de ervaring dat de betreffende medewerker bij de Douane niet altijd van alle stukken op de hoogte is.

Ja, dat kan alleen door de inspecteur worden toegestaan om belanghebbende gebruik te laten maken van zijn recht om te worden gehoord. U moet hier wel een uitdrukkelijk verzoek toe doen en uitstel wordt zeker niet automatisch verleend.

In het algemeen geldt dat de inspecteur drie jaar de tijd heeft vanaf het moment dat de goederen zijn ingevoerd. In bijzondere gevallen kan de Douane deze termijn verlengen. Om een juist en volledig antwoord te geven hebben wij echter meer informatie nodig. Neemt u contact met ons op, zodat wij u hierbij kunnen helpen.

Ja, de termijn om te reageren op het voornemen heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn met diezelfde periode van 30 dagen wordt opgeschort. Het maximale aantal van 30 dagen geldt ook als u al na twee dagen reageert op het voornemen. Echter, als de inspecteur pas na 60 dagen na het verstrijken van de verjaringstermijn een aanslag oplegt, kan het zijn dat hij te laat is. Controleer dus altijd of de inspecteur de UTB tijdig heeft opgelegd.

Als het voornemen betrekking heeft op een aangifte die u in AGS heeft gedaan, dan zal de ontvanger uw maandkrediet gebruiken om de douaneschuld te innen. Is de schuld echter hoger dan het bedrag van het maandkrediet, dan ontstaat een bijzondere situatie. De douaneaangifte zal niet kunnen worden afgewerkt. Soms heeft u al wel de toestemming tot wegvoering gehad en zijn de goederen dus al weg. U loopt in dat laatste geval dan wel een zeker risico. Zorg ervoor dat uw opdrachtgever u een garantie geeft, zodat hij het gecorrigeerde bedrag aan douanerechten betaalt.

Publicaties

Tien tips & trucs voor een succesvolle bezwaarprocedure

Ondanks het feit dat haast elk bedrijf probeert om juiste douaneaangiften te doen, betekent dat niet dat de Douane het altijd met de aangever eens is. Dat heeft vele duizenden bezwaarprocedures bij de Douane tot gevolg. Veel bezwaarschriften worden afgewezen, enkele ook toegewezen. Om de bezwaarprocedure met succes af te ronden moet in ieder geval aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Voorts zijn er diverse succesfactoren waardoor uw bezwaarschrift meer kans van slagen krijgt. Hierna volgen tien tips & trucs voor een succesvolle bezwaarprocedure.

Meer...

Help, de Douane heeft een administratieve controle aangekondigd!

Wat te doen wanneer de Douane een boekenonderzoek aankondigt?

Meer...

De UTB … wie zal dat betalen?

De meeste onderwerpen waar we over schrijven hebben te maken met disputen tussen de overheid en een belanghebbende. Maar ook de diverse partijen onderling hebben natuurlijk geregeld geschillen over douanezaken. Vaak komt daarbij de vraag aan de orde wie verantwoordelijk is voor de betaling van de douanerechten die worden nagevorderd. Het wordt helemaal interessant als een douane-expediteur niet opdracht heeft gekregen van de importeur zelf, maar van een andere tussenpersoon. In deze bijdrage besteden we aandacht aan twee uitspraken in het civiele recht. Uit deze uitspraken blijkt eens te meer dat het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Meer...
Alle publicaties