Classificatiescan

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

Wilt u meer zekerheid door middel van een juridisch onderbouwd classificatie advies? Dan is dit voor u de oplossing.

Met een classificatiescan voeren wij een quickscan uit met betrekking tot de classificatie (indeling) van uw goederen of producten. Hierbij wordt gekeken naar de informatie die door uw bedrijf wordt gebruikt om te classificeren, het classificatieproces binnen uw bedrijf en de bronnen op basis waarvan de classificatie moet plaatsvinden (wet, jurisprudentie, gebruikstarief, e.d.). Ook wordt er aan de hand van een beperkt aantal producten vastgesteld of de goederencode juist is. Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen gegeven om de classificatie op een juiste manier plaats te laten vinden.

De tijd die aan de quickscan wordt besteed is 5 uur. Dit is inclusief telefonisch overleg, het bestuderen van de informatie, het opstellen van een rapport en zo nodig een korte telefonische toelichting van het rapport. De scan bieden wij aan voor een bedrag van EUR 1250,00

Wilt u gebruik maken van de classificatiescan neemt u dan (vrijblijvend) contact met ons op via 0513-689897 of door middel van onderstaand formulier.

Aanhef