BTI

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

Als importeur of exporteur heeft u er mogelijk al eens mee te maken gehad. U doet een aangifte en op enig moment geeft de Douane aan dat de door u gebruikte goederencode niet juist is. U had een goederencode moeten gebruiken waarvoor een lager, maar meestal een hoger douanerecht verschuldigd is. Of u moet opeens antidumpingheffing betalen, gelden aanvullende invoervoorwaarden of was een uitvoervergunning nodig.

Om dergelijke problemen te voorkomen kunt u een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen. Met deze BTI heeft u zekerheid over de goederencode gedurende een periode van drie jaar. U kunt hier meer vinden over het aanvragen van een BTI.

Nog los van de omstandigheid dat u in voornoemde gevallen een onjuiste aangifte heeft gedaan, wordt u dan ook nog vaak geconfronteerd met een uitnodiging tot betaling (UTB). U bent dan meer douanerechten verschuldigd en in de meeste gevallen kunt u die niet meer verhalen op uw klanten. U kunt hier meer vinden over een uitnodiging tot betaling.

Praktische tips

1. Risico van een BTI

Met een BTI heeft u zekerheid over de goederencode van uw goederen. Het risico bij het aanvragen van een BTI is dat de Douane een BTI afgeeft met een andere goederencode dan de code waar u om heeft verzocht. De mogelijkheid bestaat dat de afgegeven goederencode een hoger percentage invoerrecht kent dan het percentage invoerrecht bij de gevraagde goederencode. Dit betekent in beginsel dat u drie jaar lang de – in uw ogen niet juiste – goederencode moet aangeven. Indien de Douane een BTI afgeeft met een goederencode waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar en daarna, indien nodig beroep indienen. Wij vertellen u hier meer over de bezwaar- en beroepsprocedure.

2. Verzoek tot terugbetaling na afgifte BTI

De Douane heeft een BTI afgegeven. Het is een BTI met de door u verzochte goederencode. In het verleden heeft u de goederen aangegeven met een andere goederencode, waardoor u meer invoerrechten en wellicht zelfs antidumpingheffing verschuldigd was. In die situatie  kunt u voor de te veel betaalde rechten een verzoek tot terugbetaling indienen. Dit kunt u doen tot uiterlijk drie jaar na het doen van de aangifte.

3. Maak gebruik van de overgangstermijn na berichtgeving intrekken BTI

De Europese Commissie mag in bepaalde situaties de BTI intrekken. De Europese Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Unie een mededeling hierover. U kunt echter gebruikmaken van een overgangstermijn. Dit betekent dat u nog een paar maanden een beroep kunt doen op de BTI. Gebruik maken van de overgangstermijn is alleen mogelijk indien u al een koopcontract had afgesloten met de exporteur. Ten tijde van het afsluiten van het contract was u namelijk in de veronderstelling dat u gebruik mocht maken van de BTI.

De Europese Commissie kan bijvoorbeeld een BTI intrekken als de indeling zoals voorgeschreven in een indelingsverordening en de indeling van uw goederen niet overeenkomen. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een BTI aanvragen?
De aanvraag van BTI’s en vergunningen is gedigitaliseerd. Een aanvraag moet sinds begin dit jaar in het EU (Customs) Trader Portal. Dit zorgt voor extra handelingen voor de gebruiker om een aanvraag conform in te dienen.

Daarnaast communiceert de Douane - digitaal - via het portaal. Met als gevolg dat bij een nieuwe aanvraag onder andere de ontvangstbevestigingen, aanvaardingsbevestigingen en de afgifte door de Douane in het portaal worden geplaatst, maar dat u hier niet automatisch een bericht of afschrift van ontvangt. Hierdoor loopt u het risico dat u bijvoorbeeld een bezwaartermijn mist.

Wij zijn ketengemachtigde en verzorgen graag voor u het gehele aanvraagproces. Wij voeren het contact met de Douane en communiceren direct met u. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Ik ben het niet eens met de afgegeven goederencode. Moet ik deze BTI nu toch gebruiken?

U bent als houder verplicht de BTI te gebruiken. U bent ook verplicht om het referentienummer van de BTI op te nemen in uw douaneaangiften. Bent u het niet eens met de afgegeven goederencode? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen de afgegeven BTI. De bezwaartermijn is 6 weken, na de datum van afgifte van de BTI. Meer informatie over het indienen van bezwaar vind u hier.

Mijn moedervennootschap heeft een BTI die ik wil gebruiken, mag dat?

Nee, alleen als u de houder van de BTI bent, mag u zich beroepen op de BTI. Een BTI van een ander bedrijf – ook al bent u een verbonden partij – mag u niet gebruiken.

Ik ben importeur en laat mij direct vertegenwoordigen. Moet ik als importeur de houder van de BTI zijn of mag mijn vertegenwoordiger (de expediteur) de houder van de BTI zijn?

Bij directe vertegenwoordiging doet de vertegenwoordiger op naam van de importeur de aangifte. De importeur moet de houder zijn van de BTI.