HS codes

Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

Wat is een HS-code?

Een HS-code is een zescijferige code die is ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie (WCO) en voortkomt uit “The Harmonized Commodity Description and Coding System”, wat over het algemeen wordt aangeduid als the Harmonized System of simpelweg HS. Het betreft een multifunctionele internationale productnomenclatuur die – momenteel – wordt gehanteerd door 212 landen, gebieden en douane- of economische unies. Meer dan 98% van de internationale handel wordt ingedeeld met gebruikmaking van de HS. In de internationale handel is de HS-code (Harmonized System-code) de meest gebruikte aanduiding voor goederen.

In het Nederlands wordt HS vertaald in GS wat staat voor Geharmoniseerde Systeem. Dit is vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 2658/87. Wanneer we spreken over een HS-code of een GS-code, spreken we over een code van zes cijfers. Wereldwijd is het hele systeem tot en met de eerste zes cijfers identiek.

Gemiddeld vindt eens per vijf jaar een herziening plaats van het GS. De eerste herziening dateert van 1992 (het GS wordt gebruikt vanaf 1988) en tot op heden hebben er zes herzieningen plaatsgevonden. De zevende herziening/editie geldt per 1 januari 2022. Hierin zijn 351 wijzigingen doorgevoerd.

GN-code

Elk afzonderlijk land kan de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers. Binnen de EU hanteren we voor alle 27 lidstaten één systeem met acht cijferige codes. Dit zijn HS-codes aangevuld met 2 cijfers. Deze acht cijferige code noemen we de GN-code. In het Engels wordt dit de CN code genoemd (Combined Nomenclature). GN staat voor Gecombineerde Nomenclatuur. Sinds 1988 hanteren we binnen de EU het acht cijferige systeem.

Voor een uitvoeraangifte volstaat de acht cijferige code. Voor het doen van een invoeraangifte wordt deze acht cijferige code verder aangevuld (tot maximaal 22 cijfers). Dit noemen we de goederencode.  

De GN-codes zijn vastgelegd in bijlage 1 van Verordening (EEG) nr. 2658/87. Elk jaar wordt er een formele wijziging doorgevoerd die wordt vastgelegd in een uitvoeringsverordening. Voor 2022 betreft dit bijvoorbeeld Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1832. Deze wordt normaliter nog in het oude jaar gepubliceerd. In 2022 zijn er bijvoorbeeld 593 goederencodes (8 cijfers) gewijzigd ten opzichte van 2021.

TARIC-code

Bij het invoeren van goederen is een uitgebreidere GN-code nodig. De GN-code wordt uitgebreid met twee cijfers. De tien cijferige code noemen wij de TARIC-code. Met het negende en tiende cijfer wordt een aantal maatregelen bedoeld die van toepassing is bij de invoer van goederen. Door het opnemen van deze maatregelen in een code kunnen de maatregelen geautomatiseerd worden vastgesteld.