Douane-entrepot

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Het douane-entrepot, ongeacht het type, is de plaats waar douanegoederen worden opgeslagen onder schorsing van invoerrechten en BTW.

Uiteraard is het van groot belang dat de administratie van een douane-entrepot sluitend is. Bij een onjuiste inslag en uitslag van goederen kunnen immers meer- of minderbevindingen ontstaan. Soms moeten de goederen die in een RTO (ruimte voor tijdelijke opslag) zijn opgeslagen langer blijven, dan gaan ze vanuit het RTO naar een douane-entrepot.

Praktische tips

1. Voer periodiek interne controles uit

Controleer regelmatig of de administratieve voorraad overeenkomt met de fysieke voorraad. Ook het tijdig constateren of u nog voldoende zekerheid stelt, is een onderdeel van een interne controle. Wilt u graag advies hoe een interne controle vorm te geven en welke punten niet mogen ontbreken tijdens een interne controle? Wij richten graag voor u een control framework in.

2. Controleer de hoeveelheden, waarden en GN-codes

In de vergunning douane-entrepot zijn hoeveelheden, waarden en GN-codes opgenomen. Stel periodiek vast of de vergunning nog overeenkomt met de vergunning. Het komt voor dat GN-codes wijzigen, dat u andere producten gaat opslaan en dat waarden stijgen. Neem vooraf contact op met de Douane hierover.

Veelgestelde vragen

In een particulier douane-entrepot worden niet-Uniegoederen opgeslagen door de vergunninghouder. De vergunninghouder is tevens de houder van de regeling (de aansprakelijke). Bij een publiek douane-entrepot kan iedereen niet-Uniegoederen opslaan, waarbij diegene die de goederen plaatst in het publiek douane-entrepot dan zelf als houder van de regeling wordt gezien en dus verantwoordelijk is.

Het in goede staat bewaren, de prestatie van de goederen verbeteren en de goederen voorbereiden op distributie of wederverkoop zijn de toegestane gebruikelijke handelingen voor in een douane-entrepot. U moet wel vooraf toestemming hebben van de Douane om deze handelingen. Deze toestemming wordt opgenomen in de vergunning. Als deze handelingen niet in een douane-entrepot kunnen (u beheert geen douane-entrepot), dan bestaat de mogelijkheid om een vergunning actieve veredeling aan te vragen.

Publicaties

Douane-entrepot: de voordelen en verplichtingen

In een douane-entrepot worden niet-Uniegoederen opgeslagen onder schorsing van invoerrechten en BTW. Voor Nederland, als doorvoerland, is deze schorsingsregeling een enorme uitkomst. Zo kunnen goederen bijvoorbeeld in één zending naar de (lucht)haven worden vervoerd, worden opgeslagen in een douane-entrepot en vervolgens worden vervoerd naar verschillende landen van bestemming. Dubbele invoerrechten en BTW worden hiermee voorkomen. Een faciliteit betekent ook verplichtingen. Deze bijdrage belicht de voordelen en verplichtingen van een douane-entrepot.

Meer...
Alle publicaties