Douaneplanning

Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

Specifieke vraag of snel een oplossing nodig?

De verschillende soorten vergunningen bieden vaak al mogelijkheden om het betalen van invoerrechten te voorkomen, als de uiteindelijke bestemming van de goederen die van buiten de EU komen, uiteindelijk weer buiten de EU ligt.

Er zijn nog meer invoerrechten besparende mogelijkheden. Voor sommige goederen gelden tariefcontingenten. Dan is het van belang om daar tijdig op te gaan acteren. Ook kunt u bepaalde gevallen gebruik maken van een lager invoerrecht doordat een preferentieel recht van toepassing is.

Wanneer in de EU een tekort is aan bepaalde goederen, bijvoorbeeld doordat een product niet in de EU wordt geproduceerd, maar er toch invoerrechten worden geheven, is het aanvragen van een tariefschorsing ook een mogelijkheid.

Praktische tips

1. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

De EU onderhandelt over handelsverdragen. Wanneer nieuwe handelsverdragen zijn afgesloten, dan wilt u hierop kunnen inspelen. Ontwikkelingen op het gebied van tariefpreferenties, antidumpingheffing en tariefschorsingen zijn van groot belang voor een juiste douaneplanning. 

2. Bewaak uw douaneplanning

Door ontwikkelingen in de internationale handel kan de inrichting van de supply chain worden geoptimaliseerd. Stel daarom periodiek vast of de douaneplanning nog kan worden verbeterd. Neem hierbij ook wijzigingen in tarieven en handelsovereenkomsten mee.

Veelgestelde vragen

Vorig jaar hebben wij een machine verkocht aan een bedrijf in de Verenigde Staten. De machine moet echter worden gerepareerd. De machine komt dus terug van de VS naar de EU. Moeten wij nu een vergunning actieve veredeling gaan aanvragen voor deze machine?

De mogelijkheid bestaat om een vergunning actieve veredeling op aangifte te vragen. Dan is het niet nodig dat u het gehele proces van aanvraag-aanvaarding-afgifte doorloopt. De inspecteur zal toezien op het juist toepassen van de regeling. Een eenmalige vergunning kan vele voordelen bieden.

Hoe zorg ik ervoor dat ik niet twee keer invoerrechten betaal?

Er zijn verschillende schorsingsregelingen mogelijk. Passieve veredeling, actieve veredeling en/of een douane-entrepot kunnen wellicht een oplossing bieden. Wij helpen u graag bij het optimaliseren van uw douanelogistiek.