Actieve veredeling: geen dubbele invoerrechten

Dubbele betaling van invoerrechten wilt u uiteraard zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer u goederen uit derde landen haalt en in de EU bewerkt, repareert of aanpast en vervolgens weer uitvoert, moet u in principe bij het invoeren in de EU invoerrechten betalen. In het land van bestemming betaalt u vervolgens opnieuw invoerrechten. ‘In principe’, want het kan anders. U kunt gebruikmaken van de regeling actieve veredeling. In deze bijdrage is beschreven wat actieve veredeling inhoudt en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.
Door Samantha
5 mei 2022
Samantha

Actieve veredeling

De regeling actieve veredeling houdt in dat u goederen onder douanetoezicht veredelt. Veredeling is een breed begrip en omvat onder andere het bewerken, repareren of aanpassen van producten. U plaatst de goederen onder de regeling actieve veredeling en veredelt de producten zonder invoerrechten te betalen. De invoerrechten worden geschorst. Wanneer u de goederen wederuitvoert, zuivert u de regeling actieve veredeling aan en hoeft u geen invoerrechten te betalen. Als de goederen in de EU blijven, dan moet u alsnog invoerrechten betalen.

Een andere toepassing van actieve veredeling is voor goederen waarbij op het eindproduct, het zogenoemde veredelingsproduct, een lager invoerrecht geldt dan op het onder de regeling geplaatste product. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektronica. Het tarief op onderdelen van elektronica is vaak hoger dan 0%, terwijl het tarief op het eindproduct – de elektronica zelf – vaak 0% is. De regeling actieve veredeling kan zo worden toegepast dat over het eindproduct invoerrechten worden betaald, wanneer de eindproducten in het vrije verkeer van de EU worden gebracht. Deze toepassing zorgt voor een besparing aan invoerrechten.

Geen dubbele rechten of een lager tarief

Wanneer goederen naar de EU worden gestuurd en vervolgens onder actieve veredeling worden geplaatst, hoeven geen invoerrechten te worden betaald over de goederen. In het land van verzending kunnen de goederen onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst, zodat in het land van bestemming alleen over de toegevoegde waarde invoerrechten hoeven te worden betaald.

Door het plaatsen van de goederen onder de regeling actieve veredeling, betaalt u geen dubbele invoerrechten óf juist de invoerrechten over het eindproduct. De besparing aan invoerrechten maakt dat veel bedrijven kiezen voor het toepassen van de regeling actieve veredeling.

Voorwaarden

De regeling klinkt relatief eenvoudig, maar het tegendeel is waar. Vanaf het binnenbrengen van de goederen tot het wederuitvoeren van de goederen moet de Douane de goederen kunnen volgen. Dat betekent dat in uw administratie nauwkeurig moet worden bijgehouden met welke douaneaangifte de goederen onder de regeling zijn geplaatst, waar de goederen zich bevinden, welke bewerking ze hebben ondergaan, met welke douaneaangifte de goederen zijn wederuitgevoerd of in het vrije verkeer worden gebracht én welke heffingsgrondslagen van toepassing zijn. De heffingsgrondslagen zijn de goederencode, waarde en oorsprong. Afhankelijk van uw vergunning kunnen de heffingsgrondslagen van de onder de regeling geplaatste goederen of de veredelingsproducten van toepassing zijn.

U heeft een vergunning actieve veredeling nodig om deze regeling te kunnen toepassen. Voor eenmalig gebruik van de regeling actieve veredeling kunt u een vergunning op aangifte aanvragen. Voor herhaaldelijk gebruik van de regeling vraagt u een doorlopende vergunning aan. De doorlopende vergunning vraagt u aan via het EU Trader Portal.

U dient periodiek een aanzuiveringsafrekening in. In deze aanzuiveringsafrekening neemt u de goederenstroom op. U vermeldt welke goederen onder de regeling zijn geplaatst en neemt daarbij ook de heffingsgrondslagen op. Daarnaast rapporteert u de wederuitvoer en eventueel het in het vrije verkeer brengen van de goederen.

Vergunning actieve veredeling – goederen, hoeveelheden en waarde

De vergunning actieve veredeling wordt in principe afgegeven voor een periode van drie jaar. In de vergunning zijn goederencodes (op TARIC-code, GN-code, GS-code of GS-post), hoeveelheden en waarden opgenomen. U heeft een vergunning voor deze goederen, hoeveelheden en waarden. Dat betekent dat wanneer u meer dan deze hoeveelheden en waarden of andere goederen onder de regeling wilt plaatsen, u vooraf uitbreiding van de vergunning moet verzoeken.

Equivalente goederen

Het is – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk om Uniegoederen (goederen die zich al in het vrije verkeer van de EU bevinden) te gebruiken in plaats van niet-Uniegoederen voor de regeling actieve veredeling. Wanneer goederen worden ingedeeld onder dezelfde 8-cijferige GN-code, dezelfde handelskwaliteit hebben, dezelfde technische kenmerken hebben als de niet-Uniegoederen én dit is opgenomen in uw vergunning, kunt u Uniegoederen gebruiken in plaats van niet-Uniegoederen. Door toepassing van equivalentieverkeer hoeft uw productieproces niet stil te liggen, wanneer niet-Uniegoederen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Wanneer u daarvoor toestemming hebt (in uw vergunning) zou u zelfs Uniegoederen kunnen veredelen, deze kunnen uitvoeren en vervolgens pas niet-Uniegoederen onder de regeling kunnen plaatsen. Het toepassen van de regeling actieve veredeling met equivalentieverkeer én voorafgaande uitvoer luistert nauw. Het is van groot belang dat u uw processen en administratie goed inricht.

Driehoeksverkeer

Naast de opties zoals hiervoor beschreven, kunt u driehoeksverkeer toepassen. Dat betekent dat u goederen vanuit een niet-EU-land onder de regeling plaatst in een lidstaat, de goederen veredelt in de EU en de goederen vanuit een andere lidstaat wederuitvoert.

Ook hierbij is equivalentieverkeer met eventueel toepassing van voorafgaande uitvoer mogelijk. De Douane moet de goederenstroom kunnen volgen, in alle gevallen. Om de goederenstroom te kunnen volgen, zijn zogenoemde inlichtingenbladen verplicht. In het EU Customs Trader Portal kunt u – wanneer in uw vergunning toestemming voor driehoeksverkeer (en eventueel equivalentieverkeer en/of voorafgaande uitvoer) is opgenomen – een INF opmaken.

Monitoring

Het verkrijgen van de vergunning actieve veredeling is een eerste stap, maar daarna begint het pas echt. De goederenstroom, de goederen, hoeveelheden en waarden in de vergunning en de juiste toepassing van de regeling moeten worden gemonitord.

Wanneer u vanaf de start het proces juist en volledig inricht, kan de regeling actieve veredeling veel voordelen bieden. Een volledige administratieve vastlegging is daarbij essentieel.

Conclusie en meer informatie

Actieve veredeling biedt voordelen, maar zorgt ook voor bepaalde verplichtingen. Bent u van plan een vergunning aan te vragen? Wij helpen u graag bij het inrichten van het proces. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Samantha Zwart-Speelman.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.