Publicaties

AEO-monitoring 2.0

Het belang van het op orde hebben van de procedures en het hebben van een goed werkend AEO-Control Framework.

Overtreding van de communautaire douanewetgeving: strafbaar feit of bestuurlijke boete?

Indien u onverhoopt bij de uitvoering van uw werkzaamheden de communautaire wetgeving overtreedt dan kunt u geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete of een sanctie middels de Fiscale Strafbeschikking.

Maandkrediet: risico voor douane-expediteur

Veel bedrijven die zich bezig houden met in- en uitvoer maken gebruik van douane-expediteurs. Hiervoor worden vertegenwoordigingsovereenkomsten afgesloten. De douane-expediteur doet dit om niet voor een douaneschuld te worden aangesproken. Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan waarbij de expediteur niet op basis van het douanerecht wordt aangesproken om een douaneschuld te voldoen, maar op basis van civielrechtelijke gronden. Hoe dit precies zit, leest u hierna.

Douane-entrepot: de voordelen en verplichtingen

In een douane-entrepot worden niet-Uniegoederen opgeslagen onder schorsing van invoerrechten en BTW. Voor Nederland, als doorvoerland, is deze schorsingsregeling een enorme uitkomst.

Douane en strafrecht: “ik heb niets te verbergen”

In deze bijdrage een introductie over douane en strafrecht.

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. De meeste overtredingen op het gebied van douane worden bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Sneller nalatigheid voor de (douane-)expediteur?

Het Communautair Douanewetboek bevat enkele mogelijkheden, om die navordering – of beter gesteld boeking achteraf – toch achterwege te laten of ongedaan te maken. Aan de toepassing van deze artikelen zijn echter wel steeds voorwaarden verbonden. In dit artikel worden enkele voorwaarden besproken.

Steeds hogere eisen aan douane-expediteurs

Uit recente jurisprudentie blijkt dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de douane-expediteur, wil hij succesvol een beroep doen op het vertrouwensbeginsel

Geen gevolg aan schending van het verdedigingsbeginsel

In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van het verdedigingsbeginsel binnen het douanerecht.

Nieuwe eisen vertegenwoordiging: lege huls of grote gevolgen?

Een vertegenwoordiger móet namelijk voldoen aan de AEO-vereisten. Vanaf 1 juli 2017 gelden ook nog andere aanvullende voorwaarden. Maar zijn deze eisen wel te handhaven en hebben deze eisen wel een voldoende wettelijke grondslag?

Help, de Douane heeft een administratieve controle aangekondigd!

Wat te doen wanneer de Douane een boekenonderzoek aankondigt?

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de douaneschuld

Een bestuurder is in beginsel niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.

Antidumpingheffing en terugwerkende kracht

Monitoring van antidumpingheffing en eventuele uitbreiding op de antidumpingheffing is noodzakelijk.

OLAF in het douanerecht

In dit artikel wordt uitleg gegeven over wie of wat OLAF nu eigenlijk is en de invloed die zij uitoefent binnen het douanerecht. Hierbij wordt ook gekeken naar de waarde welke wordt gehecht aan de bevindingen en aanbevelingen van OLAF door zowel de Douane als de gerechtelijke instanties.

Nieuwe mogelijkheden voor toepassing vertrouwensbeginsel

Recente jurisprudentie van de Hoge Raad en het Gerechtshof Amsterdam wijzen uit dat er vaker en sneller sprake is van een actieve gedraging doordat vertrouwen kan worden ontleend aan gedragingen die bij een ander – rechtstreeks betrokkene – zijn verricht.

Bezwaar indienen bij de Douane; Tien tips & trucs

Tien tips & trucs voor het indienen van een succesvol bezwaarschrift.

Antidumpingheffing; niet altijd een voldongen feit!

Het Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan waarbij is vastgesteld dat de antidumpingprocedure niet goed is gevolgd. De verordening waarmee de antidumpingheffing was ingesteld was daarom niet geldig en de heffing dus niet verschuldigd.

De UTB … wie zal dat betalen?

Het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Vertrouwensbeginsel – bestaat het nog?

“Ik kon er niets aan doen, dan hoef ik toch ook niet te betalen?!”

Rente, alleen nemen en niet geven?

U krijgt de te veel betaalde rechten terug, maar de Douane vergoedt geen rente. Hoe zit dat en kan dat zo maar?