Vergunningen en douaneplanning: optimaal gebruik maken van douanewetgeving

Waarom invoerrechten betalen, als het niet hoeft? Het lijkt misschien alsof geen enkele onderneming invoerrechten betaalt als dat niet hoeft, maar niets is minder waar. Sommige ondernemingen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden die de douanewetgeving biedt. Of ze zijn niet zo ingericht dat ze optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende opties. De diverse douaneregelingen, maar ook tariefschorsingen of overeenkomsten die de EU heeft gesloten met derde landen, kunnen grote voordelen bieden. In deze bijdrage zijn de diverse mogelijkheden opgenomen.

Douaneregelingen

Om te voorkomen dat u invoerrechten betaalt voor goederen die niet in het vrije verkeer van de EU terechtkomen, zijn in de wetgeving bijzondere regelingen opgenomen. Goederen uit derde landen kunt u onder de volgende bijzondere regelingen plaatsen:

  • Douane-entrepot
  • Douanevervoer
  • Actieve veredeling
  • Passieve veredeling
  • Tijdelijke invoer
  • Bijzondere bestemming

Daarnaast kunnen de goederen worden opgeslagen in een ruimte voor tijdelijke opslag en bestaat de mogelijkheid van ‘terugkerende goederen’. Voor het gebruik van de bijzondere regelingen en voor opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag is een vergunning nodig. Een vergunning voor een douaneregeling krijgt u niet zomaar. In de bijdrage over ‘waarde en hoeveelheid’ van een vergunningen leest u meer over douanevergunningen.

Wanneer goederen terugkeren uit een derde land, heeft u geen vergunning nodig om een beroep te kunnen doen op de mogelijkheid van ‘terugkerende goederen’.

In eerdere bijdragen zijn de volgende opties toegelicht:

In deze bijdrage leest u meer over douanevervoer, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en terugkerende goederen. Ook tariefschorsingen en overeenkomsten die de EU heeft gesloten met derde landen komen aan bod.

Douanevervoer

De regeling douanevervoer houdt in dat u goederen verplaatst onder douanetoezicht. Stel, u vervoert goederen van Hongkong naar Rotterdam met als eindbestemming Bern in Zwitserland. Het zou zonde zijn om in deze situatie goederen in het vrije verkeer van de EU te brengen, terwijl de goederen daar niet blijven. U kunt de goederen vanaf de haven in Rotterdam onder de regeling douanevervoer plaatsen. Vervolgens vervoert u de goederen naar Bern onder douanetoezicht. Ook voor het vervoer tussen twee douane-entrepots binnen de EU kunt u gebruikmaken van de regeling douanevervoer.

Het voordeel van douanevervoer is dat u de goederen niet in het vrije verkeer hoeft te brengen, maar onder douanetoezicht kunt verplaatsen zonder betaling van invoerrechten.

Tijdelijke invoer

Sommige producten blijven maar een korte periode in de EU. De goederen worden in eerste instantie ingevoerd en na verloop van tijd wederuitgevoerd. Zonder vergunning tijdelijke invoer zou u invoerrechten moeten betalen over deze goederen. En deze rechten krijgt u daarna niet terug. Om dat te voorkomen, kunt u een vergunning tijdelijke invoer aanvragen. Een belangrijke voorwaarde is dat de goederen in dezelfde staat blijven. Kleine reparaties en onderhoud mogen onder bepaalde voorwaarden wel worden uitgevoerd, maar grote aanpassingen aan de goederen zijn niet mogelijk.

De regeling tijdelijke invoer wordt veel gebruikt bij beurzen, congressen en sportevenementen. In principe is de maximale aanzuiveringstermijn 24 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn worden verlengd. Voor bepaalde goederen geldt echter een kortere maximale termijn. De aanzuiveringstermijn is de termijn waarbinnen de goederen moeten zijn wederuitgevoerd.

Bijzondere bestemming

Voor diverse goederen is het mogelijk om een lager invoerrecht te betalen, als een bepaalde bestemming wordt bereikt. De EU heeft bepaalde sectoren bestempeld als belangrijke sectoren. Wanneer goederen voor deze sectoren worden gebruikt, geldt een verlaagd tarief.

Een voorbeeld hiervan is dat het tarief van bepaalde fietsframes wordt verlaagd naar 0% wanneer de frames worden gebruikt voor de vervaardiging van fietsen. Fietsframes zijn bij lange na niet de enige producten waarvoor een bijzondere bestemming mogelijk is. Ook bijvoorbeeld goederen bestemd voor de burgerluchtvaart of voor boor- en werkeilanden, maar ook bijvoorbeeld vis kunnen een verlaagd tarief krijgen onder bepaalde voorwaarden.

Terugkerende goederen

Wat steeds vaker voorkomt, zeker door de Brexit en de grote opmars van e-commerce, zijn retourzendingen. Pakketjes worden verstuurd naar een land buiten de EU en komen retour, bijvoorbeeld omdat de kleur van het product toch niet goed is. Als deze goederen binnen drie jaar terugkeren in dezelfde staat, kunt u – onder bepaalde voorwaarden – deze goederen aanmerken als terugkerende goederen. In dat geval hoeft u niet nogmaals invoerrechten te betalen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de originele uitvoer van de goederen kan worden gekoppeld aan de invoer van de terugkerende goederen. De uitvoeraangifte moet worden gelinkt aan de volgende invoeraangifte.

Het is niet per se nodig dat een volledige zending retour komt. Ook een deel van een zending mag worden wederingevoerd als ‘terugkerende goederen’.

Tariefschorsingen

De EU produceert zelf bepaalde goederen. Toch zijn niet alle grondstoffen voldoende verkrijgbaar binnen de EU. Als grondstoffen niet of niet voldoende verkrijgbaar zijn binnen de EU, dan is het mogelijk om een tariefschorsing aan te vragen.

Een aanvraag voor een tariefschorsing wordt twee keer per jaar voorgelegd aan de Europese Commissie. Wanneer u een tariefschorsing aanvraagt voor 1 februari van een jaar en de aanvraag wordt goedgekeurd, dan gaat de tariefschorsing per 1 januari van het volgende jaar in.

Een tariefschorsing is er dus niet van de ene op de andere dag. Als een andere onderneming in de EU een tariefschorsing heeft aangevraagd, dan kunt u ook profiteren van deze tariefschorsing, mits u daarvan op de hoogte bent. Twee keer per jaar wordt de schorsingsverordening gepubliceerd. Het is belangrijk om deze verordening in de gaten te houden.

Overeenkomsten

De EU heeft met bepaalde landen (multilateraal of bilateraal) een handelsovereenkomst gesloten. Een van de belangrijkste redenen om een handelsovereenkomst af te sluiten, is het stimuleren van de handel tussen de EU en het land. In deze overeenkomsten zijn bepalingen opgenomen over het verlagen van tarieven (of zelfs een afschaffing van het tarief) voor bepaalde goederen.

Daarnaast heeft de EU eenzijdig (unilateraal) het tarief op bepaalde goederen uit bepaalde landen verlaagd. Om de ontwikkelingslanden (in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem, de zogenoemde APS-landen) een betere toegang te geven tot de markten van de ontwikkelde landen, is deze eenzijdige tariefsverlaging toegepast.

Om de oorsprong van de goederen aan te tonen, is vaak een oorsprongsbescheid nodig. Voor de preferentiële oorsprong kunt u bijvoorbeeld een attest van oorsprong (ook wel REX-verklaring genoemd), een EUR.1 of een oorsprongsverklaring op een factuur gebruiken.

Het verleggen van de productie naar landen waarmee de EU een overeenkomst heeft gesloten, kan lonen. Het claimen van een lager tarief brengt wel een bepaald risico met zich. Ondanks het feit dat u uw leverancier en exporteur wellicht al goed kent, komt het voor dat er onregelmatigheden worden gepleegd. Zo worden documenten soms vervalst en heeft het document bijvoorbeeld slechts betrekking op 100 stuks in plaats van 10.000 stuks. Onderhoud daarom goede contacten, ga na of uw leverancier wel daadwerkelijk een productielocatie heeft en vraag ook om bewijzen. Lees ook het thema “oorsprong” op onze website voor meer informatie.

Conclusie en meer informatie

De wetgeving biedt veel mogelijkheden om uw douanelogistiek zo optimaal in te richten. U kunt gebruikmaken van douaneregelingen, maar ook van schorsingen en overeenkomsten.

Wilt u meer informatie over de aanvraag van een douanevergunning, een externe audit of het optimaliseren van uw douaneplanning? Neem dan contact op met Samantha Zwart.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.