Denk ook eens aan een handelsakkoord!

U wilt zo min mogelijk douanerechten betalen, een (aankomende) vrijhandelsovereenkomst biedt mogelijkheden.
Door Arjo
dinsdag 24 september
Arjo

U bent altijd op zoek naar legitieme mogelijkheden om zo min mogelijk logistiek oponthoud te krijgen, maar ook om zo min mogelijk douanerechten te hoeven betalen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, zoals het gebruik van douaneregelingen als actieve veredeling, douane-entrepot of passieve veredeling. U kunt ook kijken welke classificatie of oorsprong tot een laag douanerecht leidt. Vaak wordt echter niet gekeken naar de (aankomende) mogelijkheden van een vrijhandelsakkoord.

Eerst twee voorbeelden

Om toe te lichten wanneer een beroep op een vrijhandelsakkoord zinvol kan zijn, bespreken we eerst graag twee voorbeelden van logistieke stromen.

Voorbeeld 1

Een bedrijf onderzoekt de mogelijkheid om een deel van haar productie te verleggen naar een vestiging buiten de Gemeenschap. Het gaat hierbij om halffabricaten voor eenin Nederland te fabriceren eindproduct. De halffabricaten worden tijdelijk in de EU ingevoerd en verwerkt, waarna de goederen uiteindelijk worden weder uitgevoerd naar markten buiten de EU. Wat schiet het eerste door uw gedachten? Waarschijnlijk actieve veredeling.

Voorbeeld 2

Een bedrijf vervaardigt een product in de EU. Om de productiecapaciteit te vergroten wordt een deel van de productie verlegd naar een Aziatische dochter. De bestanddelen van het product worden om die reden eerst tijdelijk uitgevoerd en daarna wordt het eindproduct weder ingevoerd. Het product wordt afgezet in de EU. Nu lijkt passieve veredeling de beste mogelijkheid.

Het uiteindelijk doel van de genoemde douaneregelingen is om niet 'onnodig' rechten af te dragen.

Vrijhandelsakkoord of FTA

Naast de hiervoor genoemde douaneregelingen, bestaan er ook vaak andere mogelijkheden om de douanelogistieke stroom te optimaliseren; namelijk het gebruik van de mogelijkheden van een vrijhandelsakkoord of Free Trade Agreement (FTA).

Een FTA is een biltaterale (ofwel tweezijdige) overeenkomst tussen de EU en een derde land. Ook bestaat de mogelijkheid de dat de overeenkomst geldt ten aanzien van een groep van landen. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt om de wederzijdse handel te bevorderen. Daarvoor worden onder andere afspraken gemaakt op het vlak van de afbouw van douanerechten en oorsprongsverkrijging.

Inmiddels zijn een groot aantal overeenkomsten gesloten, zoals bijvoorbeeld:

 • EU-Mexico Economic Partnership vanaf 1 juli 2000
 • EU-South Africa akkoord (TDCA), vanaf 1 mei 2000
 • EU-Chili associatie akkoord, vanaf 1 maart 2005
 • EU-Korea associatie akkoord, vanaf 1 juli 2011

In de toekomst, en zelfs op redelijk korte termijn, komen daar nog een aantal akkoorden bij. In het kader van deze akkoorden worden er op dit moment onderhandelingen gevoerd tussen de Europese Commissie en diverse landen. Deze onderhandelingen bevinden zich allemaal in verschillende stadia waarin de besprekingen en afspraken soms al ver zijn gevorderd. De laatste stand van zaken wordt in dit kader periodiek door de Europese Commissie gecommuniceerd door middel van een publicatie; het 'Overview of FTA and other Trade Negotiations'.

Lopende onderhandelingen

In het zojuist genoemde overzicht is onder meer een update gegeven over de onderhandelingen die lopen met de volgende landen:

 • de Verenigde Staten
 • Canada -Singapore
 • Maleisië
 • Vietnam
 • Thailand
 • Japan
 • India
 • Colombia
 • Peru
 • Brazilië
 • Argentinië
 • Uruguay
 • Paraguay
 • Venezuela

Hoewel voor deze landen de FTA nog niet definitief is afgesloten, is er vaak wel vooraf al duidelijkheid welke goederen onder de afspraken vallen, op welke wijze rechten worden afgebouwd en welke oorsprongsverlenende criteria gelden.

Vaak is vooraf wel al duidelijk welke goederen onder de afspraken vallen.

Dus, hoewel u nu nog geen beroep kunt doen op de FTA, kunt u wel al rekening houden op de mogelijkheden en onmogelijkheden die binnenkort zullen bestaan.

Overigens bestaan er naast de FTA’s ook zogenoemde Economic Partnership Agreements met de ACP landen. ACP staat hierbij voor Afrika, Carribean en Pacific. Ook deze overeenkomsten bieden legio mogelijkheden.

Conclusie en meer informatie

Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is het verstandig om de ontwikkelingen te volgen over de vrijhandelsakkoorden en andere afspraken tussen landen en landengroepen. Een akkoord tussen de EU en een land waar uw goederen worden geproduceerd of afgezet, kan voor lagere rechten zorgen of betekenen dat uw toekomstige douaneproces aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Customs Knowledge helpt u graag en professioneel om vast te stellen of een (toekomstig) vrijhandelsakkoord mogelijkheden biedt. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Arjo Groenendijk (arjo.groenendijk@customsknowledge.nl) of Bart Boersma (bart.boersma@customsknowledge.nl).

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.