Oorsprong

Samen met de classificatie, bepaalt de oorsprong van een product de hoogte van het douanerecht. Maar wanneer krijgt een product nu de oorsprong van een land? Is een simpele bewerking al voldoende? Vaak niet! Integendeel, afhankelijk van het land waar de goederen vandaan komen of naartoe gaan, gelden specifieke en complexe regels. We helpen u graag om in deze brei van regels de weg te vinden en de juiste oorsprong vast te stellen.

Herkomst en oorsprong

Als goederen worden ingevoerd of uitgevoerd, kan de herkomst en oorsprong van de goederen een belangrijke rol spelen. Bij herkomst hebben we het over de status van de goederen.

Ofwel komen de goederen uit het vrije verkeer van de Europese Unie. Met oorsprong wordt het land of gebied bedoeld waar een goed is voortgebracht. Daarnaast kan het land van oorsprong ook het land van bewerking zijn, indien een goed een bewerking daar heeft ondergaan die voldoende is.

De oorsprong van goederen is relevant voor diverse maatregelen. Een laag douanerecht – of tarief – kent haast iedereen wel. Zo worden goederen uit Bangladesh met een lager douanerecht belast dan goederen uit China. Denk echter ook aan de handelspolitieke maatregelen zoals anti-dumpingheffingen, invoerbeperkingen of maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Verder kunnen politieke maatregelen een rol spelen bij het aantonen van de oorsprong, bijvoorbeeld bij een handelsboycot.

Preferentiële en niet-preferentiële oorsprong

Binnen het thema bestaat een belangrijk onderscheid in preferentiële oorsprong en niet-preferentiële oorsprong. De preferentiële oorsprong is van belang, wanneer goederen in het vrije verkeer worden gebracht (invoer) en een lager douanerecht (of lager tarief) wordt geclaimd. De niet-preferentiële oorsprong is in alle andere gevallen van belang. Die andere gevallen zien bijvoorbeeld op de situaties waarbij de bepaling van antidumpingheffingen en andere handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn.

In vrijwel alle gevallen zijn de preferentiële oorsprongscriteria ‘zwaarder’ dan de niet-preferentiële. Dat wil zeggen dat wanneer een product dat van oorsprong is in de zin van een preferentiële regeling, dat normaal gesproken ook is in de zin van een niet-preferentiële regeling. Andersom is de niet-preferentiële oorsprong van een product geen enkele garantie voor de oorsprong in preferentiële zin.

Oorsprongsbewijzen

Om vast te stellen dat een lager douanetarief kan worden toegekend, moet de aangever hiervoor bewijs overleggen in de vorm van een certificaat van oorsprong of andere bewijzen. Deze oorsprongsbewijzen worden slechts afgegeven wanneer de betreffende goederen voldoen aan de gestelde oorsprongscriteria. Oorsprong is echter wel een deelgebied van het douanerecht waar nogal veel fout kan gaan. In veel gevallen worden certificaten ten onrechte afgegeven met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien.

Ook bij de toepassing van antidumpingheffing gaat het geregeld fout. Hoewel het niet verplicht is om de oorsprong in die gevallen aan te tonen, wordt dan wel vaak een vervalst certificaat van oorsprong overgelegd voor de invoer vanuit een land waarvoor geen antidumpingheffing geldt. Achteraf moet de importeur dan alsnog de hoge antidumpingheffing betalen.

Video: Webinar "Oorsprong"

Bekijk hier het webinar "Oorsprong". Dit webinar is opgenomen op 12 mei 2022. De praktijk of de wettelijke bepalingen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Publicaties

Oorsprong; De basis is het belangrijkste!

Op basis van de oorsprong van goederen is het mogelijk een lager tarief aan invoerrechten te claimen. Ook kan op basis van de oorsprong van goederen worden vastgesteld dat geen antidumpingheffing is verschuldigd of dat goederen niet onder een embargo vallen. Reden genoeg om aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Meer...

Denk ook eens aan een vrijhandelsakkoord!

U bent altijd op zoek naar mogelijkheden om een zo efficiënt mogelijke douanelogistiek te realiseren, maar ook om zo min mogelijk douanerechten te hoeven betalen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, zoals het gebruik van douaneregelingen als actieve veredeling, douane-entrepot of passieve veredeling. Vaak wordt echter niet gedacht aan de (aankomende) mogelijkheden van een vrijhandelsakkoord.

Meer...

Risico’s met oorsprong bij antidumpingheffing

Douanerechten, antidumpingheffing en andere heffingen zijn niet alleen fiscale maatregelen, maar ook politieke maatregelen. Diverse preferentiële maatregelen, die voor bepaalde landen gelden, zijn overeengekomen in een handelsverdrag of eenzijdig door de Europese Unie vastgesteld. Daarnaast bestaan niet-preferentiële maatregelen. Met deze maatregelen wordt bijvoorbeeld dumping van bepaalde producten, zoals zonnepanelen of fietsen, voorkomen. Elke keer is weer van belang, wat dan precies het land van oorsprong is. Ofwel, de niet-preferentiële oorsprong moet worden vastgesteld.

Meer...

Een onjuist oorsprongsbescheid en nu?

U handelt met een afnemer buiten de EU en deze afnemer vraagt om een oorsprongsbescheid. Voordat u kunt bepalen welk oorsprongsbescheid u nodig heeft, zult u eerst moeten vaststellen of uw afnemer het bescheid nodig heeft om de preferentiële oorsprong of de niet-preferentiële oorsprong aan te tonen. Als uw afnemer een preferentieel tarief wil toepassen, zult u de preferentiële oorsprong moeten aantonen. Vervolgens is het vaststellen van het juiste preferentiële oorsprongsbescheid afhankelijk van naar welk land u de goederen wilt versturen. Een onjuist oorsprongsbewijs kan tot gevolg hebben dat uw afnemer bij invoer van het product meer verschuldigd is dan van te voren verwacht.

Meer...

OLAF in het douanerecht

In dit artikel wordt uitleg gegeven over wie of wat OLAF nu eigenlijk is en de invloed die zij uitoefent binnen het douanerecht. Hierbij wordt ook gekeken naar de waarde welke wordt gehecht aan de bevindingen en aanbevelingen van OLAF door zowel de Douane als de gerechtelijke instanties.

Meer...
Alle publicaties