Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.
Door Samantha
24 september 2019
Samantha

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Wanneer u zeeschepen bevoorraadt via een tussenpersoon, bestaat daar echter nog onduidelijkheid over. Dat is de reden dat de Litouwse belastingautoriteiten prejudiciële vragen hebben gesteld aan het Hof van Justitie. Op 5 maart 2015 heeft Advocaat-Generaal Sharpston een conclusie genomen (C‑526/13) in de zaak Fast Bunkering Kleipeda. Door deze conclusie wordt een en ander verduidelijkt.

Feiten Fast Bunkering Kleipeda

Fast Bunkering Kleipeda UAB (hierna: “Fast Bunkering”) heeft niet-communautaire goederen opgeslagen in een douane-entrepot in Litouwen. Fast Bunkering leverde vervolgens deze brandstof rechtstreeks aan de exploitanten van de zeeschepen, maar stuurde de facturen voor de levering aan tussenpersonen. Deze tussenpersonen factureerden vervolgens de exploitanten van de zeeschepen. Fast Bunkering leverde de goederen met toepassing van het nultarief, zodat Fast Bunkering geen btw voor deze zending hoefde af te dragen.

In de btw-richtlijn wordt overigens niet gesproken over een nultarief, maar over een vrijstelling voor de levering van goederen, bestemd voor de bevoorrading van schepen.

De Litouwse belastingautoriteiten twijfelden over de toepassing van de vrijstelling, aangezien de leveringen aan de tussenpersonen plaatsvonden in een eerdere handelsfase. De Litouwse belastingautoriteiten hebben daarom een prejudiciële beslissing aan het Hof van Justitie verzocht over de toepassing van het nultarief in onderhavige zaak.

Conclusie Advocaat-Generaal

Voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan door het Hof van Justitie, kan een Advocaat-Generaal een conclusie nemen in een zaak. Het Hof van Justitie kan deze conclusie volgen of terzijde leggen.

Advocaat-Generaal Sharpston beredeneert dat het moment van de overgang van de macht om als een eigenaar over de goederen te beschikken, van belang is voor de toepassing van het nultarief en dat dit in deze zaak afwijkt van andere zaken.

Het moment van de overgang van de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken, is van belang bij de toepassing van het nultarief voor de btw.

De Advocaat-Generaal verwijst in de conclusie naar eerdere jurisprudentie, waaronder de zaken Velker en Elmeka. In de zaken Velker en Elmeka werden de goederen niet rechtstreeks fysiek aan de exploitant van het schip geleverd. Het voorgenomen gebruik van de goederen kon dan ook niet vooraf worden vastgesteld. De goederen hadden ook niet buiten de Europese Unie kunnen worden gebruikt.

In de zaak Fast Bunkering Kleipeda werden de goederen wel rechtstreeks aan de exploitant van de zeeschepen geleverd, voordat de juridische eigendom overgaat, maar verloopt de facturering aan de tussenpersoon.

De tussenpersoon verkrijgt niet de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken, waardoor de tussenpersoon niet eenvoudig de goederen anders kan gebruiken dan het voorgenomen gebruik door de exploitant.

De Advocaat-Generaal concludeert dat vrijstelling van de BTW ook geldt voor de transactie aan de tussenpersoon, onder de voorwaarde dat de exploitant die de goederen ontvangt de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken onmiddellijk en onvoorwaardelijk verwerft en de verkoper de macht tegelijkertijd verliest.

Een tweede voorwaarde is dat de tussenpersoon geen macht krijgt over de goederen, waarbij wel rechten kunnen worden verkregen en overgedragen.

En nu?

Het Hof van Justitie zal nog arrest wijzen in deze zaak. Daarbij is de vraag of het Hof de conclusie van de Advocaat-Generaal zal volgen. Het is in ieder geval van belang om contractueel goed vast te leggen wie welke rechten heeft. Daarnaast moet de overgang van de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken, in acht worden genomen.

Meer informatie

Customs Knowledge adviseert en helpt u graag en professioneel om de afspraken met uw afnemers en eventuele tussenpersonen vast te leggen en voor u kansen en knelpunten te signaleren. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart Boersma of Samantha Zwart.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.