Douane-entrepot: de voordelen en verplichtingen

In een douane-entrepot worden niet-Uniegoederen opgeslagen onder schorsing van invoerrechten en BTW. Voor Nederland, als doorvoerland, is deze schorsingsregeling een enorme uitkomst. Zo kunnen goederen bijvoorbeeld in één zending naar de (lucht)haven worden vervoerd, worden opgeslagen in een douane-entrepot en vervolgens worden vervoerd naar verschillende landen van bestemming. Dubbele invoerrechten en BTW worden hiermee voorkomen. Een faciliteit betekent ook verplichtingen. Deze bijdrage belicht de voordelen en verplichtingen van een douane-entrepot.
Door Samantha
2 juni 2022
Samantha

Waarom een douane-entrepot?

Naast de regeling douane-entrepot bestaan er andere schorsingsregelingen, zoals tijdelijke opslag en douanevervoer. De regeling douanevervoer is bedoeld voor het vervoer, dus het verplaatsen van goederen, onder douanetoezicht. In een ruimte voor tijdelijke opslag kunnen goederen maximaal 90 dagen worden opgeslagen. Voor langdurige opslag van goederen onder douanetoezicht is een douane-entrepot de enige optie.

Soorten douane-entrepot

Er zijn twee soorten douane-entrepot: een publiek douane-entrepot en een particulier douane-entrepot. Het publiek douane-entrepot is onderverdeeld in drie soorten, waarvan we in Nederland alleen het publiek douane-entrepot type II kennen.

Bij een publiek douane-entrepot type II is er een onderscheid tussen de houder van de vergunning en de houder van de regeling. In een publiek douane-entrepot kan iedereen niet-Uniegoederen opslaan. In een particulier douane-entrepot kan alleen de houder van de vergunning goederen opslaan.

In deze bijdrage is het publiek douane-entrepot buiten beschouwing gelaten.

Voordelen douane-entrepot

Als goederen worden opgeslagen in een douane-entrepot, wordt de betaling van invoerrechten en BTW dus geschorst. Dit is een groot voordeel voor ondernemingen. Als de niet-Uniegoederen de Unie verlaten, hoeft een onderneming helemaal geen invoerrechten en BTW te betalen. Als de goederen achterblijven in de EU, hoeven de invoerrechten en BTW pas te worden betaald op het moment dat de goederen in het vrije verkeer van de Unie worden gebracht. Naast het voordeel van schorsing, is ook het uitstellen van de betaling op zichzelf een voordeel.

Actief beheer vereist procedures, geautomatiseerde processen en interne controles.

Bij veel ondernemingen is nog niet vooraf bekend wat de eindbestemming is van de goederen. Het kan zijn dat de goederen in de EU blijven, maar verkoop buiten de EU is ook een van de opties. Bij inslag in het douane-entrepot hoeft nog niet duidelijk te zijn wat de eindbestemming is van de goederen. Pas bij uitslag worden invoerrechten en BTW al dan niet afgedragen.

Ook voor ondernemingen met een productieproces kan een douane-entrepot een uitkomst bieden, zeker wanneer goederen onder douanetoezicht worden verwerkt, bewerkt of hersteld (zogenoemde veredeling). Vooraf is wellicht nog niet bekend of de grondstoffen worden gebruikt voor de productie voor EU-landen of voor niet-EU-landen. Met een douane-entrepot kunnen de goederen worden opgeslagen onder douanetoezicht. Bij aanvang van het productieproces kunnen de grondstoffen dan in het vrije verkeer worden gebracht of juist onder actieve veredeling worden geplaatst.

Vergunning

Zonder vergunning kunnen bedrijven geen goederen opslaan in een douane-entrepot. In de vergunning is een aantal elementen opgenomen, waaronder de soort goederen, de hoeveelheid en de waarde van de goederen die mogen worden opgeslagen in het douane-entrepot. Op basis van deze gegevens stelt u zekerheid bij de Douane, tenzij u een AEO-vergunning hebt en de zekerheid is gematigd tot nihil.

Eerdergenoemde elementen zijn niet voor niets opgenomen in de vergunning. U zult periodiek na moeten gaan of u nog aan de vergunningsvoorwaarden voldoet. Wilt u andere goederen opslaan in het douane-entrepot dan vermeld in de vergunning, neem dan vooraf contact op met de Douane.

Administratie

De vergunning douane-entrepot krijgt u niet zomaar. Het plaatsen van goederen in een douane-entrepot onder douanetoezicht wordt met deze vergunning mogelijk op de eigen locatie van de onderneming. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee. Het voeren van een volledige en juiste administratie is een van deze verplichtingen. Op ieder moment moet duidelijk zijn wat er in het douane-entrepot is opgeslagen. Gegevens als goederencode, douanewaarde, oorsprong, gewichten en hoeveelheden moeten zijn opgenomen in de administratie.

Ook de aansluiting met de voorafgaande regeling en de opvolgende regeling is van belang. Zo kan de Douane controleren dat alle goederen onder de regeling zijn geplaatst en dat geen onttrekking aan het douanetoezicht heeft plaatsgevonden.

Beheer douane-entrepot

Het beheren, of onderhouden, van het douane-entrepot is nodig om de vergunning douane-entrepot te kunnen behouden. Het beheren van het douane-entrepot is niet een kwestie van jaarlijks “temperaturen”, maar dit is een continu proces.

Iedere dag komen goederen binnen en verlaten goederen de onderneming. Uniegoederen gaan buiten het douane-entrepot om, maar de niet-Uniegoederen worden opgeslagen in en uitgeslagen uit het douane-entrepot.

Tijdens de opslag mogen wellicht behandelingen worden uitgevoerd. Deze zogenoemde gebruikelijke behandelingen zijn opgenomen in de vergunning en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het labelen van goederen, het ompakken van goederen en het testen van machines (indien dit eenvoudige handelingen zijn). Deze handelingen moeten wel worden geregistreerd.

Het periodiek uitvoeren van voorraadinventarisaties is nodig om de aansluiting tussen de administratieve en fysieke voorraad te kunnen toetsen. Het uitvoeren van deze inventarisaties is dan ook een essentieel onderdeel van het beheer van het entrepot.

Procedures, geautomatiseerde processen en interne controles kunnen u helpen bij het beheren van het douane-entrepot. Procedures zorgen ervoor dat een standaardwerkwijze wordt gehanteerd en automatisering kan menselijke fouten beperken. Niet alleen procedures met betrekking tot het inslaan, opslaan en uitslaan van goederen zijn relevant, maar ook de procedures classificatie, waarde en oorsprong. Door het uitvoeren van interne controles weet u of procedures worden nageleefd, kunt u fouten corrigeren en eventueel de processen en automatisering bijstellen.

Foutje, bedankt?

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Van fouten kunt u leren, als u ze constateert. Als u een fout zelf constateert, kunt u maatregelen nemen om herhaling te voorkomen en eventueel de fout corrigeren.

Constateert de Douane echter een fout, dan bent u verder van huis. De Douane controleert periodiek of u voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Ook zou de Douane kunnen constateren dat goederen aan het douanetoezicht zijn onttrokken. De Douane kan hierbij in ieder geval drie jaar terug. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen.

Conclusie en meer informatie

Om goederen in een douane-entrepot op te slaan, is een vergunning nodig. Zowel de vergunning als het douane-entrepot moeten worden beheerd. Dit gaat niet vanzelf. Actief beheer vereist procedures, geautomatiseerde processen en interne controles.

Wij assisteren u graag bij het aanvragen van de vergunning douane-entrepot. Ook voor het effectief beheren van de vergunning en het douane-entrepot kunt u bij ons terecht. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Samantha Zwart – Speelman.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.