Quickscan oorsprong

Samen met de classificatie, bepaalt de oorsprong van een product de hoogte van het douanerecht. Maar wanneer krijgt een product nu de oorsprong van een land? Is een simpele bewerking al voldoende? Vaak niet! Integendeel, afhankelijk van het land waar de goederen vandaan komen of naartoe gaan, gelden specifieke en complexe regels. We helpen u graag om in deze brei van regels de weg te vinden en de juiste oorsprong vast te stellen.

Wilt u meer juridische zekerheid of u de oorsprong, bescheidcodes, oorsprongsregels of preferentie op de juiste manier toepast? De oorsprongscan is de oplossing!

In deze oorsprongscan voeren wij een quickscan uit met betrekking tot de oorsprong van goederen die door uw bedrijf ten invoer of ten uitvoer worden aangegeven. Hierbij staan we stil bij het verschil tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong, het onderscheid bij invoer (gebruik van bescheiden) en uitvoer (afgifte van bescheiden) en de oorsprongsregels die van toepassing zijn.

Wij bespreken met u:

  • hoe de oorsprong nu wordt vastgesteld;
  • de bronnen die u raadpleegt voor de bepaling van de oorsprong; en
  • hoe u zelf kunt vaststellen welke maatregelen u nog extra kunt nemen om het proces te verbeteren.

Aan de hand van één of twee producten (combinatie van goederencode en land van oorsprong) stellen wij vast of de oorsprong op de juiste wijze is bepaald.

De tijd die aan de quickscan wordt besteed is 5 uur. De scan is beperkt tot óf oorsprong bij invoer óf oorsprong bij uitvoer. Deze tijd is inclusief telefonisch overleg, het bestuderen van de informatie, het opstellen van een rapport en zo nodig een korte telefonische toelichting van het rapport. De scan bieden wij aan voor een bedrag van EUR 950,-.

Publicaties

Een onjuist oorsprongsbescheid en nu?

U handelt met een afnemer buiten de EU en deze afnemer vraagt om een oorsprongsbescheid. Voordat u kunt bepalen welk oorsprongsbescheid u nodig heeft, zult u eerst moeten vaststellen of uw afnemer het bescheid nodig heeft om de preferentiële oorsprong of de niet-preferentiële oorsprong aan te tonen. Als uw afnemer een preferentieel tarief wil toepassen, zult u de preferentiële oorsprong moeten aantonen. Vervolgens is het vaststellen van het juiste preferentiële oorsprongsbescheid afhankelijk van naar welk land u de goederen wilt versturen. Een onjuist oorsprongsbewijs kan tot gevolg hebben dat uw afnemer bij invoer van het product meer verschuldigd is dan van te voren verwacht.

Meer...
Alle publicaties