Invoer van e-commerce goederen; doet u het inmiddels allemaal correct?

Deze bijdrage bevat een update van de wijzigingen voor e-commerce goederen bij invoer in de Europese Unie (EU). De opzet is als volgt: een korte samenvatting van de wijzigingen op het gebied van de btw, de uitkomst van het eerste evaluatierapport van de Europese Commissie naar aanleiding van de wijzigingen, een overzicht van mogelijke wijzigingen en tot slot de conclusie.
Door Marjolein
24 maart 2022
Marjolein

VAT E-commerce package

Per 1 juli 2021 zijn verreweg de meeste ingrijpende maatregelen van het btw-pakket op e-commerce verkopen ingegaan. Bij invoer werd de btw-vrijstelling op lage waarde zendingen afgeschaft. Bij verkopen binnen de EU werd een uniform drempelbedrag geïntroduceerd welke geldt voor het totaal aan verkopen en dus niet meer een drempelbedrag per land.

Voor webshops - die goederen vanuit de EU binnen de EU verkopen - gelden sinds 1 juli 2021 drie opties. (1) Het Nederlands btw-tarief toepassen bij intra-EU verkopen onder de drempel van EUR 10.000 omzet per jaar (2) registreren in elk EU-land waar de consument gevestigd is of (3) registreren voor de unieregeling.

Voor webshops die goederen verkopen die vanuit buiten de EU binnenkomen, gelden per 1 juli 2021 twee opties. (1) Registreren voor de invoerregeling – maar alleen te gebruiken voor zendingen met een intrinsieke waarde van maximaal EUR 150 en met uitsluiting van bepaalde goederen – of (2) een ‘DAP-levering’ toepassen waarbij de consument direct aan een lokale partner btw en eventuele andere heffingen zoals invoerrechten betaalt. In het laatste geval kan ook het special arrangement toegepast worden. De aangever krijgt dan maandelijks uitstel van betaling van de verschuldigde btw. Daarbij is ook een voordeel dat als het pakket door de geadresseerde niet wordt ‘aangenomen’ en het pakket vervolgens wordt teruggestuurd (naar buiten de EU), geheel geen douaneschuld ontstaat. Vanuit een logistiek perspectief betekent optie één – de invoerregeling – dat de zending in elke lidstaat kan worden ingevoerd voor elke bestemming binnen de EU. Optie twee betekent dat de zending uitsluitend in het EU-land van bestemming kan worden ingevoerd.

Evaluatie

De Europese Commissie (TAXUD) heeft onderzocht hoe de implementatie van het btw-pakket heeft plaatsgevonden en welke effecten er zijn. In haar rapport naar aanleiding van dit onderzoek is de Europese Commissie overwegend positief. Er is sinds 1 juli 2021 ongeveer EUR 1.900.000.000 aan btw-inkomsten gerealiseerd. De implementatie van de invoerregeling en unieregeling is grotendeels afgerond in de verschillende EU-landen. Ook beschrijft het rapport aandachtspunten zoals dubbele heffing van btw ondanks toepassing van de invoerregeling. Dubbele heffing betekent dat de consument aan de webshop btw heeft betaald én de koerier of het postbedrijf ook nog een keer btw in rekening brengt bij de aflevering van de zending. Het rapport onderkent ook IT-problemen door het niet herkennen of niet kunnen toepassen van een IOSS registratienummer bij het doen van aangifte door de douaneagent (koerier of postbedrijf).

Next steps

Het rapport is in februari en maart besproken binnen verschillende commissies en werkgroepen binnen de Europese Commissie. Dit was nodig om tot volgende stappen te komen om het bedrijfsleven te helpen en de btw-afdracht verder te verbeteren. De volgende actiepunten zijn bepaald:

  • Implementatie van een oplossing voor dubbele btw-heffing. De oplossing is dat de webshop het btw-bedrag terugbetaalt aan de consument. De webshop corrigeert vervolgens zijn btw-aangifte en hoeft daardoor de btw niet af te dragen;
  • Onderzoek naar de mogelijkheid tot het verplicht stellen van de invoerregeling;
  • Onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de invoerregeling door bijvoorbeeld het drempelbedrag van EUR 150 niet meer te hanteren. Dit betekent dat de invoerregeling voor alle zendingen van buiten de EU door webshop gebruikt kan worden;
  • Blijven investeren in het hanteren van een eenvoudig systeem voor de btw-administratie en btw-afdracht.

Vooruitzichten in Nederland

In Nederland kunnen zendingen – die onder de invoerregeling vallen – sinds 1 juli 2021 alleen met een IOSS-registratienummer worden aangegeven via het douanesysteem DECO. Binnenkort wordt de transitie van AGS naar DMS uitgerold. In DMS komt de mogelijkheid om met de standaard dataset uit annex B van de GVo.DWU (H1) een invoeraangifte te koppelen aan een IOSS registratienummer. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het verwerken van zendingen onder de invoerregeling uitgebreid.

Vanuit Nederland zijn er (nog) beperkte evaluaties geweest op invoerregeling en unieregeling. Wel is de Douane recent een taskforce e-commerce gestart. Eventuele wijzigingen vanuit de Europese Commissie, zoals het uitbreiden van de scope van de invoerregeling, worden te zijner tijd uitgewerkt.

Conclusie

Vanuit de Europese Commissie (TAXUD) is veel nadruk gelegd op het positieve resultaat van de wijzigingen, in het bijzonder een substantiële stijging in de btw-inkomsten. Ook worden stappen genomen om het btw-pakket succesvol(ler) voor webshops en expediteurs te maken.

Het komende jaar kunt u (voorstellen tot) wijzigingen verwachten in btw- en douanewetgeving. De douanewijzigingen zullen directe werking hebben in Nederland en dus ook directe impact op de douaneformaliteiten voor e-commerce zendingen.  Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contat op met Marjolein van Wingerden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.