Publicaties

Verlengd gebruik van een Bindende Tariefinlichting (BTI) na het intrekken daarvan

In dit artikel gaan we dieper in op het intrekken van een BTI en de mogelijkheid deze BTI toch nog even te kunnen gebruiken.

De classificatie van (onder) delen

Het indelen van delen van een machine, apparaat of een toestel, blijkt moeilijk in de praktijk.

Maak optimaal gebruik van het artikelstambestand

Het “artikelstambestand” uitgelicht.