Publicaties

Help, de Douane heeft een administratieve controle aangekondigd!

Wat te doen wanneer de Douane een boekenonderzoek aankondigt?

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de douaneschuld

Een bestuurder is in beginsel niet aansprakelijk voor douaneschulden en accijnsschulden. Er zijn echter uitzonderingen! Namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur en wanneer de melding van betalingsonmacht niet of niet op de juiste wijze wordt gedaan.

Antidumpingheffing en terugwerkende kracht

Monitoring van antidumpingheffing en eventuele uitbreiding op de antidumpingheffing is noodzakelijk.

OLAF in het douanerecht

In dit artikel wordt uitleg gegeven over wie of wat OLAF nu eigenlijk is en de invloed die zij uitoefent binnen het douanerecht. Hierbij wordt ook gekeken naar de waarde welke wordt gehecht aan de bevindingen en aanbevelingen van OLAF door zowel de Douane als de gerechtelijke instanties.

Nieuwe mogelijkheden voor toepassing vertrouwensbeginsel

Recente jurisprudentie van de Hoge Raad en het Gerechtshof Amsterdam wijzen uit dat er vaker en sneller sprake is van een actieve gedraging doordat vertrouwen kan worden ontleend aan gedragingen die bij een ander – rechtstreeks betrokkene – zijn verricht.

Bezwaar indienen bij de Douane; Tien tips & trucs

Tien tips & trucs voor het indienen van een succesvol bezwaarschrift.

Antidumpingheffing; niet altijd een voldongen feit!

Het Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan waarbij is vastgesteld dat de antidumpingprocedure niet goed is gevolgd. De verordening waarmee de antidumpingheffing was ingesteld was daarom niet geldig en de heffing dus niet verschuldigd.

De UTB … wie zal dat betalen?

Het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Vertrouwensbeginsel – bestaat het nog?

“Ik kon er niets aan doen, dan hoef ik toch ook niet te betalen?!”

Rente, alleen nemen en niet geven?

U krijgt de te veel betaalde rechten terug, maar de Douane vergoedt geen rente. Hoe zit dat en kan dat zo maar?

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger.

Douanevervoer: wat is nu nog een onttrekking aan douanetoezicht?

Wat nu als de vervoerstermijn wordt overschreden. Is er dan sprake van een onttrekking of van het niet voldoen aan bijzondere verplichtingen? In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK Zollagentur.

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

U ontvangt van de Douane een navorderingsaanslag, omdat u de waarde en hoeveelheid van de vergunning heeft overschreden, is dit terecht?

Douane niet bevoegd om op te treden bij merkinbreuk?

Een jaar geleden hebben wij reeds aandacht besteed aan inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De Douane lijkt niet bevoegd te zijn om goederen vast te houden wanneer deze zich onder douaneverband bevinden.

Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

De kansen en bedreigingen voor zowel de merkhouder als de vermeende inbreukmaker.

Het AEO-CF en de internal AEO-Auditor

Het uitvoeren van een AEO interne controle of interne audit door de internal AEO-auditor.

Het belang van een goed customs-compliance team

Om de voordelen van een AEO-CF ten volste te kunnen benutten is een goed customs-compliance team van groot belang. Waarom en hoe zorgt u hiervoor?

AEO-monitoring en risk based auditing

Risk based auditing binnen het AEO-Control Framework.

AEO en monitoring: risico of kans?

De kansen die AEO-monitoring uw onderneming biedt.