Publicaties

De UTB … wie zal dat betalen?

Het van groot belang is dat partijen goede afspraken maken en daarna ook bij de juiste rechter procederen.

Vertrouwensbeginsel – bestaat het nog?

“Ik kon er niets aan doen, dan hoef ik toch ook niet te betalen?!”

Rente, alleen nemen en niet geven?

U krijgt de te veel betaalde rechten terug, maar de Douane vergoedt geen rente. Hoe zit dat en kan dat zo maar?

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger.

Douanevervoer: wat is nu nog een onttrekking aan douanetoezicht?

Wat nu als de vervoerstermijn wordt overschreden. Is er dan sprake van een onttrekking of van het niet voldoen aan bijzondere verplichtingen? In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK Zollagentur.

De douanevergunning met terugwerkende kracht, hoe zit dat?

Een vergunning kan maximaal tot het moment van de aanvaarding van de aanvraag worden toegepast of er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Maar is daar wel snel sprake van?

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

U ontvangt van de Douane een navorderingsaanslag, omdat u de waarde en hoeveelheid van de vergunning heeft overschreden, is dit terecht?

Tariefschorsingen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019

Maak gebruik van een tariefschorsing, in dat geval betaalt u geen douanerechten. In dit artikel werpen we een blik op de mogelijke tariefschorsingen vanaf 1 juli 2018 en 1 januari 2019.

Douane niet bevoegd om op te treden bij merkinbreuk?

Een jaar geleden hebben wij reeds aandacht besteed aan inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De Douane lijkt niet bevoegd te zijn om goederen vast te houden wanneer deze zich onder douaneverband bevinden.

Merkinbreuk (namaak) en Douane. Wat te doen?

De kansen en bedreigingen voor zowel de merkhouder als de vermeende inbreukmaker.

Het AEO-CF en de internal AEO-Auditor

Het uitvoeren van een AEO interne controle of interne audit door de internal AEO-auditor.

Het belang van een goed customs-compliance team

Om de voordelen van een AEO-CF ten volste te kunnen benutten is een goed customs-compliance team van groot belang. Waarom en hoe zorgt u hiervoor?

AEO-monitoring en risk based auditing

Risk based auditing binnen het AEO-Control Framework.

AEO en monitoring: risico of kans?

De kansen die AEO-monitoring uw onderneming biedt.

AEO: de 5e eis

AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s.

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Is uw bedrijf goed voorbereid?

Gedegen en actuele douanekennis steeds belangrijker

Douanedeclaranten, logistiek dienstverleners, logistiek managers; steeds meer mensen hebben gedegen douanekennis nodig.

Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

Hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten als de koper de goederen zelf afhaalt. Als de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten kan het nultarief van de BTW (omzetbelasting) toegepast worden.

Risico’s met oorsprong bij antidumpingheffing

Hoe kunt u de niet-preferentiële oorsprong vaststellen en wat is het gevolg van onjuiste oorsprongsbescheiden.