Wetsvoorstellen VAT in the Digital Age (ViDA)

De (nieuwe) btw-regels voor de e-commerce zijn nu anderhalf jaar oud. Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie de eerste evaluaties afgerond. Op hoofdlijnen concludeert Brussel dat de implementatie succesvol is. Ook zijn er nog kansen. Daarom publiceerde de Europese Commissie (TAXUD) op 8 december 2022 nieuwe wetsvoorstellen. Het is de eerste stap naar aanpassingen en aanvullingen in de btw-wetgeving.
Door Marjolein
17 januari 2023
Marjolein

De wetsvoorstellen richten zich op btw-compliance onderwerpen, zoals e-invoicing en btw-rapportering voor intracommunautaire leveringen, en omvatten een uitbreiding van de verplichtingen voor platforms. 

Interessant genoeg zijn de wetsvoorstellen minder vergaand voor de invoerregeling dan verwacht. De meeste verwachte aanpassingen zullen namelijk via aanpassingen in de douanewetgeving plaatsvinden. 

Volgende stappen in btw-wetgeving: hoe om te gaan met het digitale tijdperk? 

De (nieuwe) btw-regels voor de e-commerce zijn nu anderhalf jaar oud. Afgelopen najaar heeft de Europese Commissie de eerste evaluaties afgerond. Op hoofdlijnen concludeert Brussel dat de implementatie succesvol is. Ook zijn er nog kansen. Daarom publiceerde de Europese Commissie (TAXUD) op 8 december wetsvoorstellen. Het is een eerste stap naar aanpassingen en aanvullingen in de btw-wetgeving. Lees verder voor een korte uiteenzetting wat voorgesteld is. 

Hoe werkt het precies? 

Nieuwe wetgeving ontstaat niet achter (alleen) een bureau in Brussel. Het is een proces van data analyse, internetconsultaties, interviews met lidstaten en bedrijfsleven. Ook vraagt de Europese Commissie externe partijen om onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is gericht op het uitdiepen van meerdere scenario’s met bijbehorende impact voor de btw (inkomsten, compliance en fraude) en voor het bedrijfsleven (administratieve druk, uniformiteit en toepasbaarheid van regels). Eind juli 2022 zijn de definitieve onderzoeksrapporten gepubliceerd vanuit de Europese Commissie (TAXUD) van het onderzoek naar btw-regels in het digitale tijdperk. Op basis van de verzamelde informatie bereiden de btw-experts van de Europese Commissie aangepaste of nieuwe wetgeving voor. Deze voorstellen worden voorgelegd aan het bedrijfsleven in een internetconsultatie, aangepast naar aanleiding van de gegeven terugkoppeling en daarna gaan de definitieve voorstellen naar de Europese Commissie voor goedkeuring. Na goedkeuring treedt de wetgeving in werking. 

Wat kunnen we verwachten?  

De Europese Commissie heeft drie speerpunten benoemd op het gebied van btw in het digitale tijdperk. Deze zijn: 1) digitale rapportering zoals SAF-T en e-invoicing, 2) btw-regels voor de platform economie en 3) herziene btw-regels voor de invoerregeling en de toepassing van een vereenvoudigingen voor btw-identificatienummers. Met name speerpunt drie is van belang voor de supply chain van de internationale handel en e-commerce.  

De unieregeling en invoerregeling leiden voor e-commerce verkopers tot vergaande vereenvoudigingen voor de afhandeling van de btw-verplichtingen zoals het doen van een btw-aangifte en de btw-afdracht. Dit maakt het makkelijker om over de grens te verkopen en te voldoen aan lokale btw-verplichtingen. Voor de supply chain biedt de invoerregeling voordelen zoals invoeren in EU land A voor bestemmingen in de hele EU. Echter, beide regelingen kennen ook beperkingen. Zo is bijvoorbeeld de invoerregeling alleen van toepassing voor pakketten met een intrinsieke waarde tot EUR 150. Een veel gestelde vraag voor e-commerce partijen is: Welke vereenvoudiging kan een verkoper toepassen van zijn pakketten met een intrinsieke waarde boven EUR 150? Dit is nu precies één van de vragen waar de nadere vereenvoudigingen en herziene wetsartikelen antwoord op hadden moeten geven. In de wetsvoorstellen verwijst de Europese Commissie echter naar de komende wijzigingen van de douanewetgeving. We zullen voor een antwoord op deze vraag dus nog even moeten wachten. 

De volgende voorstellen zijn wel meegenomen : 

  • Uitbreiding definitie ‘deemed supplier’. 

  • Uitbreiding unieregeling (Union OSS) met verschillende goederen, zoals tweedehandsgoederen, kunstwerken, verzamelobjecten en antieke goederen. 

  • Verplichte registratie invoerregeling voor platforms.  

  • Wijzigingen in digitale rapportering. 

  • Wijzigingen in e-invoicing. 

Zijn de voorgestelde wijzigingen van invloed op internationale handel? 

De huidige wetsvoorstellen richten zich op de intracommunautaire leveringen. Bedrijven betrokken bij deze leveringen zullen wijzigingen in de wijze van factureren en rapporteren voor de btw moeten doorvoeren. Hoe ver de wijzigingen gaan, is nog afhankelijk van de definitieve versies van de wetsvoorstellen. 

Ook verwachten we een impact voor stromen vanuit buiten de EU. Vele expediteurs bieden de dienstverlening van fiscale vertegenwoordiging. Denk bijvoorbeeld aan de fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning die de invoer en opvolgende intracommunautaire levering afhandelt voor de btw. Deze fiscale vertegenwoordiger zal ook aan de nieuwe btw-regels – zoals e-invoicing – moeten voldoen. 

Hoe verder? 

De wetsvoorstellen staan momenteel open voor consultatie. In het eerste kwartaal van 2023 zal de internetconsultatie sluiten om de terugkoppeling te verwerken tot definitieve wetsvoorstellen. Later in 2023 verwachten we de definitieve voorstellen met implementatiedata, variërend van 2024 tot 2028. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan contact op met Marjolein van Wingerden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.