Publicaties

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Is uw bedrijf goed voorbereid?

Gedegen en actuele douanekennis steeds belangrijker

Douanedeclaranten, logistiek dienstverleners, logistiek managers; steeds meer mensen hebben gedegen douanekennis nodig.

Toepassing nultarief bunkering en bevoorrading zeeschepen

Wanneer u goederen exporteert uit de Europese Unie, kunt u onder bepaalde voorwaarden het nultarief voor de btw toepassen. Over de toepassing van het nultarief bij het bevoorraden van zeeschepen via een tussenpersoon zijn prejudiciële vragen gesteld.

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

Hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten als de koper de goederen zelf afhaalt. Als de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten kan het nultarief van de BTW (omzetbelasting) toegepast worden.

Risico’s met oorsprong bij antidumpingheffing

Hoe kunt u de niet-preferentiële oorsprong vaststellen en wat is het gevolg van onjuiste oorsprongsbescheiden.

Welke transactie moet ik nemen?

Afschaffing 'first sale', welke transactie moet ik gebruiken voor de bepaling van de douanewaarde op grond van het DWU?

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Kan de inspecteur de aangegeven douanewaarde zomaar verwerpen? In deze publicatie gaan wij hier verder op in.

BTI aanvragen. Eenvoudig toch?

Een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?

Het opstellen van een artikelstambestand

De totstandkoming van het artikelstambestand.

ITA2: Afschaffing invoerrechten op nog meer technologieproducten

Per 1 juli 2016 worden invoerrechten verlaagd op een groot aantal technologieproducten.

Bilaterale overeenkomst bunkering Nederland – België

Per 1 april is 2019 een nieuwe administratieve overeenkomst gesloten tussen België en Nederland op het gebied van het bunkeren van minerale oliën en smeermiddelen aan uitgaande zeeschepen. De overeenkomst bevat afspraken die betrekking hebben op de douane- en accijnsformaliteiten. Dit artikel behandelt de inhoud van deze overeenkomst op dit specialistische terrein.

BTW bij invoer: de soep wordt niet altijd zo heet gegeten …

Als goederen de EU binnenkomen en in de EU achter blijven, is veelal BTW verschuldigd. Daarbij worden de regels van het douanerecht toegepast. Maar gelden deze wel onverkort als dit tot vreemde resultaten leidt? Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat dit niet het geval is. En hoe zit het met de situatie dat bij een intracommunautaire transactie, die volgt na invoer, de formaliteiten niet op de juiste wijze zijn vervuld? Is dan de aangever aansprakelijk voor de BTW? Ook hierover heeft het Hof van Justitie dit jaar belangrijke arresten gewezen waaruit blijkt dat de ‘BTW-soep’ niet zo heet wordt gegeten. Wel is het steeds van belang dat de aangever goede zorg betracht en fraude met BTW probeert te voorkomen.

AEO-monitoring 2.0

Het belang van het op orde hebben van de procedures en het hebben van een goed werkend AEO-Control Framework.

Verlengd gebruik van een Bindende Tariefinlichting (BTI) na het intrekken daarvan

In dit artikel gaan we dieper in op het intrekken van een BTI en de mogelijkheid deze BTI toch nog even te kunnen gebruiken.

De classificatie van (onder) delen

Het indelen van delen van een machine, apparaat of een toestel, blijkt moeilijk in de praktijk.

Maak optimaal gebruik van het artikelstambestand

Het “artikelstambestand” uitgelicht.