Samengestelde producten; gezondheidscertificaat of particuliere verklaring?

Bij de invoer van vlees, vis of bijvoorbeeld melk is een gezondheidscertificaat nodig. Dat is logisch, want dat zijn veterinaire producten. Maar is dat ook het geval voor bouillonpoeder, roomijs of vissticks? Dat zijn namelijk samengestelde producten waarvoor niet alle regels onverkort gelden.
Door Lidwina
21 april 2021
Lidwina

Wel gelden voor al deze producten formaliteiten. Afhankelijk van het product en de omstandigheden is een formeel gezondheidscertificaat vereist, maar kan ook worden volstaan met een particuliere verklaring. In deze bijdrage lichten we de diverse formaliteiten toe en leggen we het verschil uit tussen deze documenten.

Allereerst zal worden uitgelegd wat de basis is van deze formaliteiten en hoe een officiële controle verloopt. Voorts zal worden beschreven welke producten welke controle moeten ondergaan en ten slotte wordt ingegaan op de particuliere verklaring die vanaf 21 april 2021 is vereist.

Waarom moeten deze producten worden gecontroleerd?

Niet alle producten hoeven een (uitgebreide) controle te ondergaan. In de nieuwe Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/632 van 13 april 2021 is vastgesteld welke (samengestelde) producten moeten worden gecontroleerd. Als een product (tot vandaag) is opgenomen in de Bijlage van deze verordening zijn de producten onderworpen aan officiële controles. In de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/630 van 16 februari 2021 is aangegeven welke samengestelde producten uitgesloten zijn van officiële controles.

Grofweg is de nadere onderverdeling te geven. Als het product een samengesteld product is (in algemene zin) en het bevat verwerkte vleesproducten, dan moet het product worden gecontroleerd. Dat is ook zo bij samengestelde producten die uit andere verwerkte producten van dierlijke oorsprong (andere dan verwerkte vleesproducten) bestaan.

Echter, hierop is evenwel een uitzondering van toepassing waardoor ze – toch – niet gecontroleerd hoeven worden.

Wat is dan die uitzondering?

Dat zijn zogeheten ‘houdbare producten’. Deze producten zijn niet aan officiële controles onderworpen, mits die producten voldoen aan de navolgende vereisten;

a) de verwerkte producten zijn geproduceerd in door de EU ‘goedgekeurde inrichtingen’ in derde landen of regio’s;

b) in geval van melk- en eiproducten, indien deze zijn behandeld zodat ze bij omgevingstemperatuur kunnen worden bewaard en risicobeperkende behandelingen hebben ondergaan (sterilisatie/pasteurisatie/koken etc);

c) duidelijk zijn aangemerkt als bestemd voor menselijke consumptie;

d) veilig zijn verpakt.

Kunnen deze producten dan zonder formaliteiten ingevoerd worden?

Nee, voor producten die niet onderworpen zijn aan officiële controles moet een ‘verklaring’ worden overgelegd, een zogeheten ‘particuliere verklaring’. In deze verklaring wordt door de invoerende exploitant van een levensmiddelenbedrijf bevestigd dat de zendingen voldoen aan de voorschriften. Zo’n verklaring moet met ingang van vandaag (21 april 2021) worden gevoegd bij de zending. Uit de regelgeving blijkt niet duidelijk hoe deze verklaring moet worden aangeleverd, of wie deze verklaring op juistheid controleert en welke eventuele nadere voorschriften gelden.

Inmiddels hebben de betrokken instanties hun informatievoorzieningen (websites e.d.) aangepast aan de nieuwe regelgeving en weten we dat de particuliere verklaring bij de Douane moet worden ingediend voor een documentcontrole. Dit gaat op dezelfde wijze als zendingen die een veterinaire keuring moeten ondergaan. Voorts zullen enkel particuliere verklaringen die voldoen aan het model zoals in bijlage V van de Vo. (EU) 2020/2235 worden geaccepteerd.

Bovendien, ten aanzien van bepaalde zuivelproducten die voorheen niet een risicobeperkende behandeling behoefden te ondergaan omdat zij daarvan op basis van andere regelgeving was uitgezonderd, geldt dat de Europese Commissie daarvoor een bericht heeft uitgedaan dat zij hiervoor nog aanpassingen gaan doorvoeren nu de huidige regelgeving daar onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Conclusie

De regelgeving omtrent (de controle van) samengestelde producten is diffuus en bij tijden verwarrend. Als u dergelijke producten in wilt voeren en u bent niet zeker aan welke formaliteiten u moet voldoen? Wij helpen u graag. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lidwina Hoekstra of Bart Boersma.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.