Gedegen en actuele douanekennis steeds belangrijker

Douanedeclaranten, logistiek dienstverleners, logistiek managers; steeds meer mensen hebben gedegen douanekennis nodig.
Door Bart
24 september 2019
Bart

Het douanerecht heeft zich de afgelopen periode meer dan ooit mogen verheugen op interesse vanuit de maatschappij. Zo maakt de Brexit dat zelfs de ‘gewone Nederlander’ onderhand iets weet over een douane-unie. Maar douanekennis gaat uiteraard verder dan enige kennis. Douanedeclaranten, logistiek dienstverleners, logistiek managers; steeds meer mensen hebben gedegen douanekennis nodig. Want door allerlei omstandigheden is die kennis en proactief handelen van extra belang geworden, aldus Bart Boersma.

Ontwikkelingen douanegebied

Er is een grote interesse voor de laatste ontwikkelingen op douanegebied: de Brexit in al zijn facetten, Trump die dingen roept, e-commerce met uitdagingen en de nieuwe handelsovereenkomsten, bijvoorbeeld met Japan. Daarnaast loopt ook de normale problematiek door. Jurisprudentie die van belang is, indelingsverordeningen die een andere classificatie eisen en de Douane die een uitdaging heeft om de herbeoordeling op tijd af te ronden.

Met al die ontwikkelingen lijkt het vergroten en het op peil houden van douanekennis voor bedrijven haast onmogelijk. “Enerzijds zie je dat bedrijven alle zeilen bij moeten zetten, want het is druk en de arbeidsmarkt is niet dusdanig dat je snel even opschaalt. Anderzijds geven wij als Customs Knowlegde meer opleidingen en trainingen dan ooit. Logistieke dienstverleners, expediteurs maar ook verladers begrijpen dat er moet worden geïnvesteerd. Anders missen ze de boot”, aldus Boersma. “Het is duidelijk dat bijvoorbeeld expediteurs die eerder in het proces meedenken met hun klant, middels het informeren over toekomstige veranderingen in de douanewetgeving, veel meer toegevoegde waarde bieden. Bedrijven zijn daar echter nog niet toe in staat.”

Up-to-date blijven

Voor Customs Knowledge is “Know how’ de basis en daarom gebruiken wij een belangrijk deel van onze tijd om te zorgen dat onze kennis up-to-date is. Elke week doorlopen wij de EU publicatiebladen om relevante verordeningen te selecteren, de Staatscourant voor nationale wetgeving en uiteraard jurisprudentie. Bovendien zijn er andere bronnen. Zo bestuderen wij ook altijd de vergadernotulen en agenda’s van het Comité Douanewetboek. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over douanewaarde, douanevervoer, douaneschuld en classificatie. Wij weten daarom vanaf het eerste moment dat iets een discussiepunt is – en dus op de agenda staat – en bijvoorbeeld dat een product wat betreft classificatie een potentieel risico of een kans vormt.

Het is een onaanvaardbaar risico dat bedrijven niet weten of ze op de hoogte zijn van de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen, zoals tariefschorsingen of nieuwe antidumpingheffingen. Verbazingwekkend of niet, maar regelmatig worden wij geconfronteerd met douane-expediteurs die aangifte doen en te laat op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.

De 5e eis voor AEO

Kennis en vaardigheden zijn vanaf de inwerkingtreding van het DWU veel belangrijker geworden om te blijven voldoen aan de AEO-vereisten. Het gebruik van het platform levert daar een wezenlijke bijdrage aan. Sterker, bij sommige afnemers werken we met vragen waarmee wordt getoetst of de informatie wordt begrepen.

Douanevertegenwoordiging

Verder functioneert het platform als oplossing in het licht van douanevertegenwoordiging. Recent zijn aanvullende voorwaarden gesteld en moet de douanevertegenwoordiger inzichtelijk maken hoe hij borgt dat zijn medewerkers voldoende douanekennis hebben.

De eisen betreffende douanevertegenwoordiging zijn opgenomen in het Handboek Douane. Er staat bijvoorbeeld:

“Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig zijn en hoe dit is ingevuld. Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden.”

Hieruit blijkt wat het belang is van uitgebreide en actuele kennis en de borging vanuit het bedrijf ervan. Het mooie is dat iedereen die wij spreken eigenlijk meer kennis wil. Kennis is namelijk niet alleen macht, het resulteert erin dat je je werk met meer plezier en overtuiging doet.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.