Invoer van dierlijk voedsel; is uw risicobeperkende behandeling voldoende?

Regelmatig zien we dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een zending blokkeert omdat het product een dierlijk ingrediënt bevat en niet is voldaan aan de regels. Dat kan uw business niet gebruiken, want uw klant wacht op de zending. Het is soms lastig te achterhalen wat de NVWA exact van u verwacht; kosten, wachttijd en frustratie lopen op.

In veel van deze gevallen gaat het om de vraag of dierlijke ingrediënten in het product de juiste behandeling hebben ondergaan. Die behandelingen moeten worden omschreven in de ‘particuliere verklaring’ voor de betreffende zending. Dit vormt vaak het struikelblok waardoor uw zending wordt geblokkeerd. Er zijn vele manieren waarop u dierlijke ingrediënten kunt behandelen. Hieronder is opgesomd, op welke manier dierlijke ingrediënten kunnen worden behandeld. Maar lang niet alle behandelingen zijn voldoende. We zien situaties waarbij de dierlijke ingrediënten in het product:

 • Geheel geen risicobeperkende behandeling hebben gehad;
 • Slechts één risicobeperkende behandeling hebben gehad, maar niet van een niet erkend bedrijf;
 • Eén risicobeperkende behandeling hebben gehad van een wél erkend bedrijf;
 • Twee risicobeperkende behandelingen hebben gehad van één niet erkend bedrijf;
 • Twee risicobeperkende behandelingen hebben gehad van twee niet erkende bedrijven;
 • Twee risicobeperkende behandelingen hebben gehad waarvan één door een erkend bedrijf en één door een niet erkend bedrijf;
 • Risicobeperkende behandelingen gehad door een erkend bedrijf, maar de behandelingen voldoen niet aan bijlage XXVII van Verordening 2020/692

Dit is een groot scala aan mogelijkheden wat betreft het behandelen van dierlijke ingrediënten. Voor de meeste eindproducten geldt dat alle opgesomde voorbeelden één overeenkomst hebben. Namelijk, alle behandelingen zijn onvoldoende om de producten in te voeren in Nederland (en ook de rest van de EU).

Wellicht heeft u de ervaring dat uw producten nog nooit zijn ‘vastgezet’ terwijl toch sprake is van één van bovenstaande situaties. Dat betekent echter nog niet, dat u het alsnog goed doet. Het ‘risico’ dat uw zending wordt gestopt is namelijk niet 100%. U hoor mij zeggen ‘het risico’ want de Douane Nederland – die een deel van de controles voor de NVWA uitvoert – controleert niet alle zendingen. Het kan dus zomaar voorkomen dat uw zending, ondanks onvoldoende risicobeperkende behandelingen, toch wordt vrijgegeven voor de invoer in Nederland.

U wilt – althans dat denk ik – echter voorkomen dat het in de loop van tijd misgaat en een deel van uw business plotseling ‘on hold’ komt te staan. Om dit te voorkomen, is het zinvol om u een aantal vragen te stellen, zodat u kunt vaststellen dat uw producten met dierlijke ingrediënten welkom zijn op de Europese markt. Zonder een volledige lijst te geven, kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • Welk bedrijf behandelt uw dierlijke ingrediënten? Staat dit bedrijf genoemd in de Approved Establishment List (Lijst van erkende bedrijven) van de Europese commissie?
 • Welke risicobeperkende handelingen worden toegepast op uw dierlijke ingrediënten?
 • Voldoen de behandelingen aan de specifieke vereisten die in de EU-wetgeving zijn vastgelegd (Verordening 2020/692)?
 • Is nog aanvullende informatie nodig inzake ‘mond en klauwzeer’ gezien het land van oorsprong?
 • Zijn alle dierlijke ingrediënten tweemaal bewerkt met een risicobeperkende behandeling?

Indien u alle vragen ‘met positief gevolg’ kunt beantwoorden, dan zal uw product waarschijnlijk aan de regels voldoen en kunt u een particuliere verklaring overleggen voor uw product. Als dat niet het geval is, dan mag uw product niet zomaar worden toegelaten in de EU.

Twijfelt u of uw dierlijke ingrediënten voldoende zijn behandeld, dan is het verstandig om vooraf een specialist te benaderen. Een specialist kan u op basis van wetgeving, garanderen of uw product voldoet aan de eisen van de NVWA. Deze garantie kan voorkomen dat uw zending gedurende dagen of soms zelfs wekenlang komt vast te staan. Wij vinden dat voorkomen beter is dan genezen.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs Knowledge BV.