Ik zoek informatie

Customs Knowledge betekent in het Nederlands letterlijk ‘douanekennis’. Die kennis delen wij graag!
Over een tal van onderwerpen hebben we onze kennis gebundeld en op een heldere manier beschreven in de "Douanewijzer". Van classificatie tot oorsprong, van aangifte doen tot strafrecht of het gebied van bezwaar en beroep, vertegenwoordiging en de diverse douaneregelingen. Met de kennis uit de Douanewijzer kunt u wellicht al zelf een aantal problemen oplossen of maatregelen treffen. Heeft u nog vragen die onbeantwoord blijven, dan kunt u gerust contact opnemen met één van onze experts die bij het onderwerp worden genoemd. Uiteindelijk wordt iedereen zo wijzer op het gebied van douane, ofwel ‘douanewijzer’.
 • Aangifte & vertegenwoordiging

  Iedereen kan een douaneaangifte indienen, maar toch is het werk voor specialisten. Bij het doen van een douaneaangifte gelden namelijk veel verplichtingen, bijzonderheden en uitzonderingen. Daarom zijn er ook partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd en als vertegenwoordiger optreden; de douane-expediteur. Als achteraf blijkt dat de aangifte onjuist was, ontstaat vaak discussie over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Probeer dit voor te zijn en maak goede afspraken.

  Meer...

  Onderwerpen in dit thema:

  Vertegenwoordiging

 • Accijns & BTW

  Uw bedrijf maakt optimaal gebruik van de internationalisering in de handel. Een klant, een leverancier of een ketenpartner in het buitenland is dan heel gewoon. Dan speelt uiteraard ook de vraag: Hoe zit het eigenlijk met belastingen zoals btw en accijns?

  Meer...

  Onderwerpen in dit thema:

  BTW Accijns

 • AEO & compliance

  Tegenwoordig zijn AEO en compliance niet meer weg te denken. Dat betekent echter niet dat altijd alles even helder is. Wat moet een bedrijf nu precies doen en welke maatregelen moet zij nemen om ‘in control’ te zijn? Procedures, interne controles, audits en monitoring zijn de centrale thema’s. Een AEO- of Compliance Control Framework kan daarbij dienen om de compliance volledig te borgen.

  Meer...

  Onderwerpen in dit thema:

  Monitoring

 • Boete & strafrecht

  Het kan iedereen overkomen; ondanks het feit dat u dacht dat u juiste aangiften deed, blijkt dat achteraf niet het geval. De Douane en het Openbaar Ministerie hebben dan vergaande mogelijkheden om tot handhaving over te gaan. Een bestuurlijke boete, fiscale strafbeschikking of vervolging voor de strafrechter. Wat zijn uw rechten en plichten in deze? Wat kunt u het beste doen als u hiermee wordt geconfronteerd?

  Meer...

 • CBAM & duurzaamheid

  Het tegengaan van klimaatverandering is vandaag aan de orde van de dag. Of het nu gaat om het plaatsen van zonnepanelen of het verkleinen van je eigen ‘carbon footprint’. Een van de doelen van de EU is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat een aantal stappen moet worden gezet. Een van de stappen is het beperken van de uitstoot van CO2. Met betrekking tot productie in de EU zijn hierin al stappen gezet. 

  Meer...

 • Classificatie

  Bij douaneformaliteiten is de juiste goederencode van groot belang. Aan de hand van deze code wordt de hoogte van het douanerecht vastgesteld, of een tariefpreferentie (lager recht) geldt en welke formaliteiten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een invoer- of een uitvoervergunning of zelfs een invoerverbod. Het vaststellen van de juiste goederencode is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

  Meer...

 • Douanewaarde

  De douanewaarde is nodig voor de berekening van het bedrag aan douanerechten. Diverse elementen zijn op de douanewaarde van invloed, zoals de vervoerskosten, licentierechten of een korting. Het wordt pas echt lastig als er meerdere transacties in een keten zijn of er sprake is van inter-companytransacties. Al deze onderdelen zorgen er voor dat er veel discussie kan bestaan over de hoogte van de douanewaarde.

  Meer...

 • E-commerce

  Steeds vaker bestellen consumenten en bedrijven goederen via e-commerce. Ook binnen de douanepraktijk is e-commerce een belangrijk thema omdat dit leidt tot hele andere processen en risico’s. In de media worden in dit kader grootschalige BTW-fraudes genoemd, maar ook discussie over de douanewaarde of de juistheid van de goederencode is een terugkerend fenomeen bij e-commerce. Er zijn echter ook genoeg partijen die juist wel correcte aangiften willen doen, juist binnen e-commerce.

  Meer...

 • Export control

  De uitvoer van militaire goederen evenals goederen voor tweeërlei gebruik is aan strenge voorwaarden onderworpen. Ook gezien diverse handelspolitieke spanningen bestaat er steeds meer aandacht voor export-controle maatregelen en sancties. Overtreding van deze regels heeft vergaande gevolgen. Niet alleen strafrechtelijke boetes, maar het Openbaar Ministerie kiest ook steeds vaker voor ‘naming & shaming’.

  Meer...

 • Oorsprong

  Samen met de classificatie, bepaalt de oorsprong van een product de hoogte van het douanerecht. Maar wanneer krijgt een product nu de oorsprong van een land? Is een simpele bewerking al voldoende? Vaak niet! Integendeel, afhankelijk van het land waar de goederen vandaan komen of naartoe gaan, gelden specifieke en complexe regels. We helpen u graag om in deze brei van regels de weg te vinden en de juiste oorsprong vast te stellen.

  Meer...

 • UTB’s & navordering

  Als een douaneschuld ontstaat dan wordt deze met een UTB geheven. Als de Douane een andere mening heeft, bijvoorbeeld over de classificatie, dan zal deze een UTB opleggen. Zo’n navordering kan als een complete verrassing komen. In lang niet alle gevallen is het standpunt van de Douane ook juist. Daarom heeft u de mogelijkheid om een bezwaarprocedure tegen de Douane en eventueel daarna een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Denk daarbij ook aan de vraag of de UTB wel aan de juiste persoon is opgelegd, of het recht op verdediging is geschonden of de mogelijkheid dat de navordering is verjaard.

  Meer...

 • Product & voedselveiligheid

  Bij de invoer en uitvoer van voedsel en consumentenartikelen geldt een scala aan extra voorwaarden en formaliteiten. Denk aan veterinaire of fytosanitaire keuringen, een gezondheidscertificaat of een CE-markering. De handhaving op het gebied van product- en voedselveiligheid is daarbij zeer strikt. De kleinste vergissing kan zeer grote gevolgen hebben, zoals weigering van de goederen in de EU, een recall of vernietiging.

  Meer...

 • Vergunningen & douaneplanning

  Het juiste bedrag aan rechten bij invoer betalen; niet te veel en niet te weinig. En niet betalen, als dat niet nodig is. Optimaal gebruik van de douaneregelingen – zoals douanevervoer, actieve veredeling, tijdelijke invoer of opslag in douane-entrepot – is hiervoor onontbeerlijk. Dat vraagt wel een goede administratie en beheersing van de processen.

  Meer...